Atom ve Periyodik Sistem 2. Bölüm

Atomun Yapısı

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Bohr Atom Modeli
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Atomun Yapısı
  • Atomun Temel Tanecikleri
  • Atom numarası ve Kütle Numarası Kavramları
  • İzotop, İzobar, İzoton ve İzoelektronik Atomlar

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Atomun Yapısı

Atom Neye Benzer?

 • Atom; proton, nötron ve elektronların belli bir düzene göre dizilerek oluşturduğu bir kimyasal türdür.
Atom - Proton, Nötron ve Elektronların Yerleşimi

Proton – Nötron – Elektron

Proton Nötron Elektron
Sembolü p veya p+ n veya no e veya e
Kütlesi (gram) 1,672×10-24 g 1,675×10-24 g 9,109×10-28 g
Kütlesi (akb) 1 akb 1 akb 0 akb
Yükü (C) +1,602×10-19 C 0 C -1,602×10-19 C
Birim Yükü +1 0 -1
 • Elektron, proton ve nötrona “atom altı tanecikler” de denir.

Atomun Yapısı

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

 • Atom ile ilgili temel kavramlar şunlardır:
  • Kütle numarası (A)
  • Nötron sayısı (n.s.)
  • Proton sayısı (Z veya p.s.)
  • Elektron sayısı (e.s.)
  • Atom yükü (yük)
Atomun Sembolünün Kullanımı

Proton – Nötron – Elektron

A = p.s. + n.s.
p.s. = Yük + e.s.

 • Proton sayısı = Çekirdek yükü = Atom numarası
 • Kütle numarası = Nükleon sayısı
 • Yük = İyon yükü = Yükseltgenme Basamağı = Değerlik

Atomun Yapısı

Örnek:

Bir atomun 19 tane protonu vardır.

Bu atomun nükleon sayısı da 40 ise, nötron sayısı kaçtır?

Örnek:

20Ca+2 iyonunun elektron sayısı kaçtır?

Çözümü göster

Örnek:

Bir Y atomunun elektron sayısı nötron sayısından 2 fazladır. Bu atomun proton sayısı ile nötron sayısı da birbirine eşittir.

Buna göre bu atomun yükü kaçtır?

Çözümü göster

Atomun Yapısı

İzotop Atomları

 • Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlardır.

İzoton Atomlar

 • Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlardır.

İzobar Atomlar

 • Kütle numarası aynı, proton sayısı farklı atomlardır.

İzoelektronik Atomlar

 • Elektron sayıları ve elektron düzenleri aynı olan atomlardır.

Örnek:

İzotop - İzoton - İzobar Atomlar

Yukarıda verilen A, B, C ve D atomlarının proton, nötron ve nükleon sayılarından bazıları verilmiş bazıları ise boş bırakılmıştır.

Buna göre bu atomları için aşağıdaki soruların cevaplarını bulunur.

I) İzotop atomlar
II) İzoton atomlar
III) İzobar atomlar

Atomun Yapısı

Hidrojen Atomun İzotopları

Hidrojenin İzotopları
Hidrojenin İzotopları
 • Doğada Hidrojen atomunu:
  • Hidrojen (1H)
  • Döteryum (2H)
  • Trityum (3H)
   olmak üzere 3 izotopu vardır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellik

 • Sadece izotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.
 • Diğer izotür atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Atom ve Periyodik Sistem

II. Bölüm
(Atomun Yapısı)

Bitti 🙁