Asitler Bazlar ve Tuzlar 2. Bölüm

İçindekiler

DERS

TYT Kimya

Kimya 10

KONU

ÜNİTE III

ASİTLER BAZLAR TUZLAR

II. Bölüm

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
  1. Asit – Baz Tepkimeleri (Nötürleşme Tepkimeleri)
  2. Günlük Hayatta Asit Baz Tepkimeleri
  3. Asit-Metal Tepkimeleri
  4. Baz-Metal Tepkimeleri
  5. Asit-Bazların Diğer Tepkimeleri
 • Asit ve Bazların Tepkimelerinde Hesaplamalar

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri


Asitlerle Bazların Verdiği Başlıca Tepkimeler

1- Asit – Baz Tepkimeleri (Nötürleşme Tepkimeleri)
2- Günlük Hayatta Asit-Baz Tepkimeleri
3- Asit-Metal Tepkimeleri
4- Baz-Metal Tepkimeleri
5- Asit-Bazların Diğer Tepkimeleri

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

1. Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme Tepkimeleri)

Asit + Baz → Tuz + Su
(Nötürleşme tepkimesi)

 • Asitlerin bazlarla verdikleri tepkimelere nötürleşme tepkimeleri de denir.
 • NaOH(suda) + HCl(suda)  → NaCl(suda) + H2O(s)
 • 2NaOH(suda) + H2SO4(suda)Na2SO4(suda) + 2H2O(s)
 • Ca(OH)2(suda) + H2SO4(suda)CaSO4(suda) + 2H2O(s)
 • Al(OH)3(suda) + 3HNO3(suda)Al(NO3)3(suda) + 3H2O(s)
 • NH3 nötürleşme tepkimesi vermez:
  • NH3(suda) + HCl(suda)  → NH4Cl(suda)

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

1. Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme Tepkimeleri)

Örnek:

CaCO3 tuzuna ihtiyacı olan Oğulcan, kimya laboratuvarındaki dolaplara çok bakmasına rağmen hiç CaCO3 kalmadığını görmüştür. Bu durum karşısında, biraz düşündükten sonra; tuzu, asit ve bazından kendisi üretmeye karar vermiştir.

Buna göre, Oğulcan, CaCO3 tuzu elde etmek için aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisini tepkimeye sokmalıdır?

A) HCl + CH3OH
B) Ca(OH)2 + HCl
C) H2CO3 + NaOH
D) NaOH + Ca(OH)2
E) Ca(OH)2 + H2CO3

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

2. Günlük Hayatta Asit Baz Tepkimeleri

a) Asitli Topraklara Baz Dökeriz

Toprağa Baz Katılması
 • Asitli topraklarda bazı bitkiler iyi gelişemez.
 • Bu amaçla toprağa kireç taşı (CaCO3) veya sönmemiş kireç (CaO) ve kül gibi bazik maddeler katılır.

b) Zeytin Yağı Üretiminde Asit-Baz Tepkimesi

Zeytin Yağı Üretiminde Asit-Baz Tepkimesi

 • Zeytin yağındaki yağ asidi oranı istenenden daha yüksek olursa, NaOH bazı katılarak yağ asitleri oranı düşürülür.

c) Ağzımızda Bir Asit-Baz Tepkimesi

Ağzımızda Gerçekleşen Asit-Baz Tepkimesi

 • Ağzımızda zamanla oluşan asidik ortam, dişlerimize zarar verir.
 • Çünkü dişlerimiz bazik maddelerdir.
 • Dişlerimizi fırçaladığımızda, ağzımızın pH değeri yükselir, çünkü diz macunları bazik maddelerdir.

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

2. Günlük Hayatta Asit Baz Tepkimeleri

d) Mermer ile Limonun Tepkimesi

Mermer İle Limonun Tepkimesi

 • Mermer bazik bir maddedir, limon ise asidik bir maddedir.
 • Bu yüzden limon suyu mermeri aşındırır.

e) Bal Arısının Isırığı Asidiktir

Bal Arısı Isırması

 • Bal arısının iğnesinden çıkan salgı, asidiktir.
 • Bu yüzden bal arısının soktuğu yere bazik bir madde (soda, kül, sabun, diş macunu…) sürülürse asidin etkisi azaltılmış olur.

f) Çaydanlıkta Bir Asit-Baz Tepkimesi

Çaydanlıkta Gerçekleşen Bir Asit Baz Tepkimesi

 • Çaydanlıkta oluşan kireç, bazik bir maddedir.
 • Limonlu veya sirkeli su gibi asidik bir madde ile kaynatılırsa, çaydanlığın kireci sökülecektir.

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

2. Günlük Hayatta Asit Baz Tepkimeleri

g) Midemizde Bir Asit-Baz Tepkimesi

Midemizde Gerçekleşen Asit-Baz Tepkimesi

 • Bazen HCl asidi midemizi yakar.
 • Bu durumda, Al(OH)3 veya Mg(OH)2 bazlarından yapılan mide ilaçları kullanırız.
 • Karaciğerden gelen bazik özellikteki safra suyu asidik mideden gelen besinleri nötralleştirir.

h) Kek Yaparken Bir Asit-Baz Tepkimesi

Kek Yaparken Bir Asit-Baz Tepkimesi

 • Limon suyu, elma, süt, yoğurt asidik maddelerdir.
 • Keke katılan kabartma tozu (sodyum bikarbonat (NaHCO3) tuzu) ise bazik bir maddedir.
 • Bu iki madde tepkimeye girerek karbon dioksit (CO2) gazı oluşturur.
 • Oluşan karbon dioksit gazı, keki kabartır.

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

3. Asit-Metal Tepkimeleri

 1. Soy metaller: Elektron verme eğilimi H atomundan daha düşük atomlardır.
  • Soy metaller şunlardır:
   • Cu, Ag, Hg (Yarı soy)
   • Au, Pt (Tam soy)
  • Yarı Soy Metalleri sadece;
   • H2SO4 ve HNO3 asitleri ile aşındırır.
  • Tam Soy Metaller asitlerden etkilenmez.
 1. Aktif metaller: Elektron verme eğilimi H atomundan daha yüksek olan metallerdir.

Asit + Aktif Metal → Tuz + H2(g)

 • Na + HCl → NaCl + 1/2H2
 • Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2
 • Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
 • Fe(k) + 2HNO3(suda) → Fe(NO3)2(suda) + H2(g)
 • Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2(g)

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

4. Baz-Metal Tepkimeleri

 • Sadece amfoter metaller, kuvvetli bazlar ile tepkime verir.
  • Amfoter metaller şunlardır:
   • Al, Be, Cr, Pb, Ga, Sn, Zn

Kuvvetli baz + Amfoter metal → Tuz + H2(g)

 • Zn(k) + 2NaOH(aq) → Na2ZnO2(aq) + H2(g)
 • Al(k) + 3KOH(aq) → K3AlO3(aq) + 3/2H2(g)

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

5. Asit-Bazların Diğer Tepkimeleri

– HF Camı Çözer

 • HF (Hidrojen florür), cam ve porselen ile tepkimeye girer.
  • HF cam şişede saklanamaz.
  • HF, camın işlenmesinde ve porselen dişlerin tamirinde kullanılır.

4HF(aq) + SiO2(s) → SiF4(g) + 2H2O(s)

– Karbonat Bileşikleri Asitler ile CO2 gazı Verir

 • Karbonat (CO32-) lı bileşikler, asitlerle tepkimeye girerek; tuz, su ve CO2 gazı oluşturur:
  • NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
  • Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
  • CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

5. Asit-Bazların Diğer Tepkimeleri

a) Derişik Asit-Su Etkileşimi

 • Derişik asidin üzerine su dökülürse asit sıçrar ve yanıklar oluşturabilir.
  • Asidi, suyun üzerine ve yavaşça dökmeliyiz.

b) Derişik Asit Çözeltileri/Kuvvetli Baz Tozları Nem Çekicidir

 • Aşağıdaki asitlerin ve bazların nem çekici özellikleri vardır:
  • Sülfürik asit (H2SO4)
  • Fosforik asit (H3PO4)
  • Asetik asit (CH3COOH)
  • Sodyum hidroksit (NaOH)
  • P2O5, SiO2 gibi asidik oksitler
 • Sodyum karbonat (Na2CO3)
  • (Eski Mısır’da, mumyaları kurutmak için, sodyum karbonat (çamaşır sodası) kullanılmıştır.)
 • Nem çekici asitler ve bazlar, cilde temas ettiğinde cildin nemini çeker.

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Asit ve Bazların Tepkimelerinde Hesaplamalar

 • Asit + Baz tepkimelerinde de kimyasal hesaplama kuralları geçerlidir.
 • Kuvvetli asit + baz tepkimelerinde:
  • Asit artarsa ortam asidik
  • Baz artarsa ortam bazik
  • Artan yoksa ortam nötür olur.

Nötürleşme: H+ + OH H2O

Örnek:

HCl + NaOH NaCl + H2O

tepkimesi için 3 mol HCl ile 4 mol NaOH tepkimeye sokuluyor.

Son durumda ortamın pH değeri için ne söylenebilir?

A) 7 olur

D) 7 den büyük olur

B) 6 olur

E) 7 den küçük olur.

C) 5 olur

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Asit ve Bazların Tepkimelerinde Hesaplamalar

Örnek:

H2SO4(suda) + 2KOH(suda) → K2SO4(suda) + 2H2O(s)

Yukarıdaki denkleme göre; 2 mol sülfürik asit ile 2 mol potasyum hidroksit tepkimeye giriyor.

Buna göre; bu tepkime sonucunda, hangi maddeden kaç mol oluşur, hangi madde artar?

Asitler Bazlar ve Tuzlar

II. Bölüm
(Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri)

Bitti 🙁