Tablo 3 ve Tablo 4 Kullanımı Hakkında Uyarı

ÖSYM 2020 Kentenjan Klavuzunda, Tablo 3 ve Tablo 4 yardımı ile tercih yapan adaylara bazı uyarılarda bulunuyor. Uyarıları başlıklar halinde veriyorum:


Derse Git →