2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Mesela; bir atomun temel haldeki orbital dizilimine bakarak, atomun grup ve periyot numarasını kolayca bulabiliriz.


Derse Git →