Tablo 3 Ve Tablo 4’te Yer Alan Bölümlerin Özel Koşulları

Tablo 3’te 7. sütunda, Tablo 4’te ise 8. sütunda, ilgili bölümlerin özel koşulları, numaralar ile verilmiştir.


Derse Git →