2. Mol Kavramı

Mol Kavramı, atomların ve moleküllerin sayısını hesaplamak için geliştirilmiş bir kavramdır. Atomları bize gösterebilen bir cihaz yoktur. Çünkü atomlar, çok küçük maddelerdir.


Derse Git →