1. Atomun Kuantum Modeli

Modern Atom Teorisi Orbital: Bir elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgedir. (Orbitalleri, elektronların yaşadığı odalar gibi düşünebiliriz.) Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları Örnek: I) 2HeII) 2He+III) 1HIV) 8O2- Bohr Atom modeli, yukarıda verilen atom ve iyonlardan hangilerinin elektronlarının hareketini açıklamakta yetersiz kalır? Orbitale Giden Süreç Bohr Atom Modelinden sonra yapılan bilimsel çalışmalar, Modern Atom Teorisinin, […]


Derse Git →

0. Modern Atom Teorisi

“Modern Atom Teorisi” ünitesi, hem Kimya 11 hem de AYT Kimyasının ilk ünitesidir. AYT sınavında çıkan 13 tane Kimya sorusunun ortama olarak her yıl 1 tanesi bu üniteden çıkar.


Derse Git →