1. Maddenin Fiziksel Halleri

Kütlesi ve hacmi olan (boşlukta yer kaplayan) her şeye madde denir. Bütün maddelerin; Kütlesi (m) Hacmi (V) Eylemsizlik kuvveti (F) olmak zorundadır. Bu 3 özellik maddelerin ortak özellikleridir. Maddelerin 3 temel fiziksel hali vardır. Bunlar şunlardır: Katı hal (Katı faz) Sıvı hal (Sıvı faz) Gaz hal (Gaz faz) Maddenin hallerine, “maddenin fazları” da denir. Maddelerin […]


Derse Git →