2. İdeal Gaz Yasası

İdeal Gaz denklemi, Gazlar ünitesinin 2. bölümüdür. Bu derste, İdeal Gaz Denklemi sade bir dille anlatılmıştır.


Derse Git →