2. Atomun Yapısı

Atomun yapısı demek; proton, elektron ve nötronların yapısı demektir. Proton, nötron ve elektronların yapısını ve atomdaki yerleşimlerini anlarsak, atomun yapısı da anlaşılmış olur. Çünkü atom, bu üç temel tanecikten oluşmuştur.


Derse Git →