Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 5. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE III

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

V. Bölüm

5.Bölüm: Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 4. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Vurgun Olayı

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğü şunlar değiştirir:

 1. Sıcaklık
 2. Basınç

1. Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi

 • Sıcaklık bazı tuzların çözünürlüğünü arttırır, bazılarının ise azaltır.
  • Endotermik çözünen tuzların çözünürlüğü sıcaklıkla artar, ekzotermik olanların azalır.
 • Endotermik: Isı alan
 • Ekzotermik: Isı veren
Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi
 • Grafiğe göre:
  • A tuzu ekzotermik çözünür.
  • B tuzu sıcaklıktan etkilenmez.
  • C tuzu endotermik çözünür.
 • Gazlar her zaman ekzotermik çözünür.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler – Sıcaklık

Bazı tuzların çözünürlük-sıcaklık ilişkisi:

Bazı Tuzların Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi

Örnek:

25oC’deki çözünürlüğü 45oC’kine göre daha düşük olan bir X tuzu için hangisi söylenemez?

A) Endotermik çözünen bir tuzdur.
B) Sıcak suda daha çok çözünmektedir.
C) Çözündüğü suyu soğutur.
D) Isı vererek çözünür.
E) Yemek tuzu (NaCl) olabilir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler – Sıcaklık

Örnek:

çözünürlük-sıcaklık-ilişkisi-örnek-çözümü-2

Yanda çözünürlük sıcaklık grafiği verilen X tuzu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) X tuzunun çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.
B) Doymuş X çözeltisinin sıcaklığı yükseltilirse doymamış hale geçer.
C) Doymamış X çözeltisinin sıcaklığı yükselirse, çözelti seyrelir.
D) Doymamış X çözeltisinin sıcaklığı düşürülürse, doymuş hale geçebilir.
E) Doymuş X çözeltisinin sıcaklığı düşürülürse, kristallenme olayı gözlenir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler – Sıcaklık

Örnek:

Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi

Yukarıdaki grafikte; A, B ve C tuzlarının çözünürlük-sıcaklık grafikleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A tuzunun çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantılıdır.
B) B tuzunun çözünürlüğü sıcaklık ile değişmez.
C) C tuzunun doymuş bir çözeltisi soğutulursa, aşırı doymuş bir çözelti elde edilir.
D) A tuzunun doymuş bir çözeltisinin sıcaklığı düşerse doymamış olur.
E) C tuzunun doymuş bir çözeltisinin sıcaklığı yükselirse, çözelti daha seyreltik bir hale gelir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler – Sıcaklık

Örnek:

çözünürlük-sıcaklık-ilişkisi-örnek-çözümü-3

Yukarıda; bir X tuzuna ait çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre; bu X tuzu ile 25 oC’de hazırlanan, 240 gram doymuş bir çözeltinin sıcaklığı 50 oC’ye yükseltiliyor.

Buna göre, 50 oC’deki çözeltinin, tekrar doymuş olması için, çözeltiye ne kadar X tuzu eklenmelidir?

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

2. Basıncın Çözünürlüğe Etkisi

 • Basınç:
  • Katı ve sıvılara etki etmez.
  • Sadece gazların çözünürlüğünü etkiler.
   • Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar, basınç azaldıkça azalır.

Vurgun Olayı

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Dalgıçlar, her 10 metre derine indikçe hissettikleri basınç 1 atm artar.
 • Vurgun olayı, dalgıçların yüzeye çıkarken acele etmeleriyle başlar.
  • Birden yüzeye çıkan dalgıçların, üzerindeki basınç da birden düşer ve ağzı açılan gazoz şişesinden çıkan gaz kabarcıkları gibi, kanlarında gaz kabarcıkları oluşabilir.
  • Bu gaz kabarcıkları, kılcal damarların tıkanmasına ve “vurgun olayı” denen sağlık sorununun oluşmasına neden olur.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler – Basınç

Örnek:

Çözünürlük-Basınç-İlişkisi-Örnek

Şekildeki grafik, 25oC’deki A ve B maddelerinin çözünürlük-basınç grafiğidir.

Buna göre bu maddeler için hangisi söylenemez?

A) A maddesinin çözünürlüğü basınç ile artar.
B) B maddesinin çözünürlüğü basınçtan etkilenmez.
C) A maddesi kesinlikle bir gazdır.
D) B maddesi bir katı olabilir.
E) A maddesi endotermik çözünür.

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

V. Bölüm
(Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler)

Bitti 🙁