Organik Bileşikler 9. Bölüm

Organik Bileşikler – 9. Bölüm

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Organik Bileşikler – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Karboksilli Asitler
  • Karboksilli Asitlerin Adlandırılması
  • Mono ve Poli Karboksilik Asitler
  • Hidroksiasitler
  • Amino Asitler
  • Karboksilli Asitlerin Fiziksel Özellikleri
  • Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri
  • Önemli Karboksilli Asitler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Karboksilli Asitler

Karbonil Grubu
Karboksil Grubu
 • Karboksil grubu (–COOH) içeren bileşiklerdir, fonksiyonel grubu, karboksil grubudur.
 • Genel gösterimleri RCOOH şeklindedir.
 • Genel formülleri, CnH2nO2‘dir.
 • Birden fazla karboksil grubu bulunduranlarına polikarboksilik asitler denir.
  • Polikarboksilik asitler;
   • iki karboksil grubu içerenler dikarboksilik asit
   • üç karboksil içerenler trikarboksilik… asit olarak adlandırılır.

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

 • IUPAC adlandırılmasında:
  1. Karboksil grubunun yer aldığı en uzun karbon zinciri bulunur.
  2. Karboksil grubundan başlanarak gövdedeki karbonlara numara verilir.
  3. Önce dallar okunur. Gövde okunurken; en uzun zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın sonuna “-oik asit” son eki getirilir.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-Asitler-Adlandırma

 • Yaygın adlandırma:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-Asitler-Yaygın-Adlandırma

 • Yaygın adlandırmada, dallar okunurken numara yerine:
  • α (alfa), β (beta), γ (gama) harfleri kullanılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-Asitler-Yaygın-Adlandırma-2

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

1, 2 ve 3 karbonlu, karboksilli asitler.

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Örnek:


Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Örnek:


Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

4 ve 5 karbonlu karboksilli asitler.


Karboksilli Asitlerin Adlandırılması - Bütanoik asit       Karboksilli Asitlerin Adlandırılması - Pentanoik Asit

Bazı Karboksilli Asitlerin Yaygın Adları

Bazı Asitlerin Yaygın Adları

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Örnek:


Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Örnek:

Aşağıdaki organik bileşiklerin IUPAC adlarını yazınız:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-Asitler-Adlandırma-3

Mono ve Poli Karboksilik Asitler

 • Yapısında bir tane karboksil grubu bulunan karboksilik asitler monokarboksilik asitler, birden fazla karboksil grubu bulunanlar polikarboksilik asitler olarak sınıflandırılır.
Organik-kimya-fonksiyonel-gruplar-karboksilli-asitler-adlandırma

Hidroksiasitler

 • Yapısında -OH grubu bulanan karboksilli asitlere hidroksiasitler denir.
 • Karboksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna α (alfa), onun yanındakine β (beta), onun yanındakine γ (gama)… karbonu denir.
 • Özel adlandırmada numara yerine; α (alfa), β (beta), γ (gama) harfleri kullanılabilir:
Karboksilli Asitlerin Adlandırılması
Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

Amino Asitler

Amino Grubu
 • Yapısında amino grubu bulanan karboksilli asitlere amino asitler denir.
 • Amino grubu bazik özellik gösterir.
  • Bu yüzden amino asitler; hem asidik hem de bazik özellik gösteren (amfoter) bileşiklerdir.
Amino Asitler
Amino Asitler

Karboksilli Asitlerin Fiziksel Özellikleri

 • Karboksil gurubu polar bir gruptur.
 • Karboksil grubu sayesinde; iki karboksilli asit molekülü arasında iki tane H-bağı kurulur.
  Karboksilli Asitlerin H-Bağları
 • Kaynama noktaları, H-bağı kuramayan eşit sayıda karbonu olan bileşiklerden daha yüksektir.
 • Karboksil sayısı arttıkça, kaynama noktası artar, sudaki çözünürlük azalır.
 • Zayıf asitlerdir; zayıf asitlerin bütün özelliklerini gösterirler.
 • Karbon sayısı arttıkça, karboksilli asidin asitlik kuvveti artar.
 • Karboksilli asitlerde, alfa karbonuna bağlı yüksek elektronegatif ametalin sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar.
Karboksilli Asitlerin Kuvveti

Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri

 • Diğer asitler gibi aktif metallerle tepkimeye girerler.
  • Sonuçta tuz ve H2 gazı oluşur.
Asit - Metal Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri

Karboksilli asitler bir kademe indirgendiğinde aldehitler, iki kademe indirgendiğinde primer alkoller oluşur.

Karboksilli Asitlerin İndirgenmesi

Karboksilli asitler yükseltgenmezler.

Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri

Karboksilli asitlerin monoalkoller ile tepkimesinden esterler oluşur. Bu tepkime, bir tür kondenzasyon tepkimesidir:

Esterleşme Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri

İki tane monokarboksilli asit molekülünden bir tane su molekülü çekilirse, bir asit anhidrit molekülü oluşur:

2 Mol Asitten 1 Mol Su Çekilmesi - Asitanhidrit Eldesi

Formik Asit

 • Formik asit:
  • Karıncalarda ve ısırgan otunda bulunur.
  • Karınca asidi olarak bilinir.
  • Kauçuk üretiminde, gıda ve ilaç sanayiinde yaygın olarak kullanılır.
 • Hem karboksilli asit hem de aldehit özelliği taşır:
  Formik Asit Hem Asit Hem Aldehit Özelliği Gösterir

Bazı Karboksilli Asitler

 • Asetik asit:
  • Sirke asidi olarak bilinir.
  • Yaklaşık %5’lik sulu çözeltisi sirke olarak kullanılır.
 • Oksalik asit domates ve ıspanakta, bütirik asit tereyağında, propiyonik asit sütte, tartarik asit üzümde, malik asit elmada, sitrik asit limonda bulunur.
 • Sodyum benzoat:
  • Benzoik asitin tuzudur.
  • Gıda katkı maddesi olarak kullanılır.
  • Zararlı mikroorganizmaları öldürür ve bozunmayı engeller.
  • Şampuan, tıraş köpüğü ve parfümde kullanılır.
 • Tartarik asit, malik asit ve sitrik asit meyve asitleri olarak bilinir.
 • Folik asit:
  • B grubu vitaminlerindendir (B9).
  • Kuru fasulye, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, tahıllar, bamya…. folik asit içeren besinlerdir.
  • Ayrıca alabalık, böbrek, fıstık, brokoli, lahana, portakal ve tam tahıllılar folik asitçe zengindir.
  • DNA sentezinde gerekli olduğu için folik asit, hücre bölünmesinde önemli rol oynar.
  • Folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemezler.

Bazı Karboksilli Asitler

 • Benzoik Asit:
  • Gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerinden biridir.
  • Kristal yapıda olan benzoik asit; katı, renksiz ve toz hâldedir.
  • Süt ürünlerinde, mantar, karanfil ve tarçında bulunur.
  • Kimyevi, tıbbi malzemelerin üretiminde, kozmetik sektöründe, otomotiv ve tekstil alanında kullanılmaktadır.
  • Marmelat, reçel, meyve suyu ve gazlı içecekler gibi şekerli gıdaların üretiminde kullanılır.
  • Benzoik asitten elde edilen benzoatlar, mikroorganizmaları öldürücü etkisinden dolayı gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılırlar.
 • Malik Asit:
  • Bir çeşit meyve asididir.
  • En çok elmada ve özellikle ekşimsi meyvelerde bulunur. Muz, kiraz, üzüm, kayısı, armut, erik, brokoli, havuç, patates gibi meyve ve sebzelerde bulunur.
  • Sağlığa çok faydalıdır.
 • Sitrik Asit:
  • Limon tuzu olarak bilinir.
  • Bütün bitkilerin yapısında bulunmaktadır. Hücresel faaliyetlerin birçoğunda görev almaktadır.
  • Gıda, tarım, ilaç ve içecek sektörlerinde, ayrıca metal üretimi ve işlenmesinde kullanılmaktadır.

Önemli Karboksilli Asitler

 • Salisilik Asit:
  • Renksizdir ve kristal yapılıdır.
  • Çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde kullanılır.
  • Söğüt ağacından elde edilir.
  • Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunmaktadır.
  • Salisilik asidin cilt sağlığından nasırlara, kolon kanserine kadar pek çok hastalığın tedavisinde önemli faydaları bulunur.
  • Kozmetik alanında nemlendirici olarak kullanılır
 • Ftalik Asit:
  • Serum torbaları ve tüpleri gibi tıbbi ürünlerde
  • şampuan,
  • nemlendirici,
  • krem,
  • parfüm,
  • saç spreyi ve
  • oje gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.

Yağ Asitleri

Doymuş ve Doymamış Yağ Asitleri

 • Canlılar için önemli bir role sahip yağ asitleri de karboksilik asitlere örnektir.
 • Yağ asitleri uzun karbon zinciri içeren karboksilik asitlerdir.
 • Bunlar:
  • doymuş yağ asitleri
  • doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Karbon zincirindeki karbon atomları arasında ikili bağ (C = C) varsa bu tür yağ asitleri doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır.
 • Karbon atomları arasında sadece tekli bağ (C– C) bulunduran (ikili bağ bulundurmayan) yağ asitleri de doymuş yağ asitleri olarak adlandırılır.

Yağ Asitleri

Doymuş yağ asitlerinde van der Waals kuvvetleri daha etkindir ve erime noktaları, doymamış yağ asitlerinden daha yüksektir.

Doymuş ve Doymamış Yağ Asitlerine Örnekler

Linolenik asit: 3 tane çift bağ içeren 18 karbonlu doymamış yağ asididir.

Yağ Asitleri

Doymuş yağ asitleri:

 • Yaygın olanlarında 12-18 arasında çift sayıda karbon atomu bulunur.
 • Et, deniz mahsulleri, süt ürünleri, hindistan cevizi gibi besinler doymuş yağ asitleri açısından zengindir.
 • Doymamış yağ asitlerine hidrojen katılarak doyurulmasından elde edildiğinden katı hâldedir.
 • Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, margarin gibi bitkisel yağlar doğrudan kolesterol içermez.
 • Kolesterol üzerinde etkilidirler.

Doymamış yağ asitleri:

 • Vücudun üretemediği ancak ihtiyaç duyduğu yağ asitleridir.
 • Bitkisel kaynaklı bu yağlar, vücudun kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
 • Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri doymamış yağ asitlerindendir.
  • Bu yağ asitleri kan basıncını düzenler.
  • Omega-3; balık, kanola yağı, soya yağı ve fındık yağında bulunur.
   • Yeteri kadar omega-3 almak için haftada en az iki kere balık tüketilmelidir.
  • Omega-6; mısır özü yağı, ayçiçeği yağı ve soya fasulyesi yağında bulunur.

Yağlardan Sabun Eldesi

Sabun, bir yağ asidi tuzudur. Katı sabunun adı sodyum stearattır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-Asitler-Sabunlaşma-

Sodyum Stearat (Katı Sabun)
SON

Bu ders burada biter 🙁


sitecenneti.com/kimya ve derscenneti.com
işbirliği ile….