Organik Bileşikler 8. Bölüm

Organik Bileşikler – 8. Bölüm

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Organik Bileşikler – 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Karbonil Bileşikleri
  • Ketonlar
   • Ketonların Adlandırılması
   • Ketonların Fiziksel Özellikleri
   • Ketonların Kimyasal Özellikleri
   • Aseton

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Karbonil Bileşikleri (Aldehit ve Ketonlar)

Karbonil Grubu
Karbonil
 • Karbonil grubu içeren bileşiklere karbonil bileşikleri denir.
  • Fonksiyonel grubu karbonil grubu olan bileşikler; aldehit ve ketonlardır.
 • Aldehitlerde, karbonil grubuna en az bir tane H atomu da bağlıdır.
 • Ketonlarda, karbonil gurubuna alkil grupları bağlanmıştır.
 • Genel formülleri, CnH2nO‘dur.
 • Karbonil grubunun sadece bir tarafında alkil grubu bağlandığında açil grubu adını alır.
Aldehit ve Ketonlar

Ketonların Adlandırılması

 • IUPAC Adlandırmasında:
  1. Karbonil grubunu içeren en uzun karbon zinciri, ana zincir olarak seçilir.
  2. Gövde; karbonile yakın taraftan başlanarak numaralandırılır.
   • Bağlı grupların yerleri ve sayıları belirtilir.
  3. Önce dallar okunur, sonra karbonil grubunun numarası belirtilerek ana zincire karşılık gelen alkanın sonuna “-on” son eki getirilir.
 • Yaygın Adlandırmada:
  • Karbonil gurubuna bağlı olan alkil gruplarının adı, alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna “koton” ifadesi eklenir.
Ketonların Adlandırılması

Ketonların Adlandırılması

Birden fazla karbonil grubu içeren ketonlar şöyle adlandırılır:

Ketonların Adlandırılması

Ketonların Adlandırılması

Ketonların Adlandırılması

Ketonların Fiziksel Özellikleri

 • Ketonların en küçük üyesi 3 karbonludur: aseton – C3H6O
 • Karbonil grubuna aynı alkil grupları bağlanınca basit (simetrik) keton, farklı alkil grupları bağlanınca karışık (asimetrik) keton oluşur.
 • Ketonlar, karbonil gurubundaki oksijen atomundan dolayı polar yapılı bileşiklerdir.
  • Suda çözünürler.
  • Karbon sayısı azaldıkça sudaki çözünürlükleri artar.
 • Hidrojen bağı kuramazlar.
  • Bu yüzden karbon sayıları eşit olan alkol ve karboksilli asitlerden daha düşük kaynama noktaları vardır.

Ketonların Kimyasal Özellikleri

 • Ketonların indirgenmesinden ikincil alkoller elde edilir:
  Ketonların İndirgenmesi
 • Bu tepkimenin tam tersi de doğrudur:
  • İkincil alkollerin yükseltgenmesi ile de ketonlar oluşur.
 • Ketonlar, yükseltgenme tepkimesi vermezler.
 • Alkinlere su katılırsa bir keton oluşur.
  • İstisna: Asetilene su katılırsa asetaldehit oluşur.

Ketonların Kimyasal Özellikleri

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü-3

Ketonların Kimyasal Özellikleri

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü-2

Ketonların Kimyasal Özellikleri

Karbon sayıları eşit bir aldehit ile bir keton molekülü, birbirinin fonksiyonel grup izomeridir.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonlar-Fonksiyonel-Grup-İzomer

Aseton

 • Ketonların ilk üyesidir.
 • Renksiz, kendine has kokusu olan bir sıvıdır.
 • Suyla homojen karışım oluşturur.
 • Uçuculuğu yüksek bir maddedir.
 • Kanda eser miktarda, diyabet hastalarının idrarında ise fazla miktarda bulunur.
 • İyi bir çözücü olan aseton halk arasında oje çözücü olarak bilinir.
  • Ayrıca yağ, mum, reçine, kauçuk, plastik, lak, vernik vb. maddeler için de çözücü olarak kullanılır.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton

Aseton

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü
SON

Bu ders burada biter 🙁


sitecenneti.com/kimya ve derscenneti.com
işbirliği ile….