Organik Bileşikler 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

II. Bölüm (KETONLAR)

2. Bölüm: Karbonil Bileşikleri – KETONLAR

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Aldehitler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Karbonil Bileşikleri
  • Ketonlar
   • Ketonların Adlandırılması
   • Ketonların Fiziksel Özellikleri
   • Ketonların Kimyasal Özellikleri
   • Aseton

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Karbonil Bileşikleri – KETONLAR

Karbonil Grubu

Karbonil Grubu
 • Aldehitler ve ketonlar karbonil grubu bileşikleridir.
 • Ketonlarda, karbonil grubunun her iki tarafına da birer alkil grubu bağlıdır.
 • En küçük keton 3 karbonludur.
 • Genel formülleri, CnH2nO‘dur.

Bazı keton bileşikleri:

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-

Ketonların Sistematik Adlandırılması

 • IUPAC Adlandırmasında:
  1. Karbonil grubunu içeren en uzun karbon zinciri, ana zincir olarak seçilir.
  2. Gövde; karbonilden başlanarak numaralandırılır.
  3. Gövde “alkan + on” şeklinde okunur.
   • Karbonil grubunun numarası:
    • gövdenin isminden önce söylenir.
    • 3 ve 4 karbonlu gövdelerde söylenmez.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-propanon
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-bütanon
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-2-metil-3-pentanon
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-asetofenon

Ketonların Yaygın Adları

 • Yaygın Adlandırmada:
  • Karbonil gurubuna bağlı olan alkil gruplarının adı, alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna “koton” ifadesi eklenir.

alkil + alkil + keton

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-propanon-aseton
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-bütanon-
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-3-pentanon-dietil-keton
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-3-fenil-etil-keton-asetofenon

Ketonların Adlandırılması

 • Birden fazla karbonil grubu içeren ketonlar şöyle adlandırılır:
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-2-4-hekzdion
Ketonların Adlandırılması

Ketonların Fiziksel Özellikleri

 • Ketonların en küçük üyesi 3 karbonludur: aseton – C3H6O
 • Karbonil grubuna aynı alkil grupları bağlanınca basit (simetrik) keton, farklı alkil grupları bağlanınca karışık (asimetrik) keton oluşur.
 • Ketonlar, karbonil gurubundaki oksijen atomundan dolayı polar yapılı bileşiklerdir.
  • Suda çözünürler.
  • Karbon sayısı azaldıkça sudaki çözünürlükleri artar.
 • Hidrojen bağı kuramazlar.
  • Bu yüzden karbon sayıları eşit olan alkol ve karboksilli asitlerden daha düşük kaynama noktaları vardır.

Ketonların Eldesi

 1. Sekonder alkollerin bir basamak yükseltgenmesi ile ketonlar oluşur.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-keton-eldesi-sekonder-alkollerin-yükseltgenmesi
 1. Asetilenden dışındaki alkinlere su katılırsa ketonlar oluşur.
  • Asetilene su katıldığında asetaldehit oluşur.

Ketonların Kimyasal Özellikleri

 1. Yanarlar.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-yanma-tepkimeleri
 1. Ketonların indirgenmesinden ikincil alkoller elde edilir:
  Ketonların İndirgenmesi
 1. Ketonlar, yükseltgenme tepkimesi vermezler.
 2. Alkinlere su katılırsa bir keton oluşur.
  • İstisna: Asetilene su katılırsa asetaldehit oluşur.

Ketonların Kimyasal Özellikleri

 • Karbon sayıları eşit bir aldehit ile bir keton molekülü, birbirinin fonksiyonel grup izomeridir.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonlar-Fonksiyonel-Grup-İzomer

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü-3

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü-2

Aseton (C3H6O)

 • Ketonların ilk üyesidir.
 • Renksiz, kendine has kokusu olan bir sıvıdır.
 • Suyla homojen karışım oluşturur.
 • Uçuculuğu yüksek bir maddedir.
 • Kanda eser miktarda, diyabet hastalarının idrarında ise fazla miktarda bulunur.
 • İyi bir çözücü olan aseton halk arasında oje çözücü olarak bilinir.
  • Ayrıca yağ, mum, reçine, kauçuk, plastik, lak, vernik vb. maddeler için de çözücü olarak kullanılır.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-ketonlar-propanon-aseton

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonları-Aseton-Soru-Çözümü

Organik Bileşikler

II. Bölüm
Fonksiyonel Gruplar – Karbonil Grupları
KETONLAR

Bitti 🙁