Organik Bileşikler 5. Bölüm

Organik Bileşikler – 5. Bölüm

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Organik Bileşikler – 1. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 2. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 3. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 4. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Fonksiyonel Grupların Tanıtımı
 • Alkoller
  • Alkollerin Adlandırılması
  • Mono ve Poli Alkoller
  • Primer – Tersiyer – Sekonder Alkoller
   • Glikol
   • Gliserin
  • Alkollerin Fiziksel Özellikleri
  • Metil Alkol
  • Etil Alkol

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-5

 • Fonksiyonel gruplar; organik moleküllerin diğer kısımlarından farklı olan atom gruplarıdır. (Alkanlar hariç)
 • Bir organik bileşiğin, ne tür bir organik bileşik olduğu, fonksiyonel grubuna bakara anlaşılır.
 • Tanım olarak:
  • Organik moleküllerin, kimyasal tepkimelere girme eğilimlerini ve bazı fiziksel özelliklerini belirleyen atom gruplarına “fonksiyonel gruplar” denir.

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-1

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-2

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-3

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-4-

Alkoller

Alkoller

 • Fonksiyonel grup:
  • -OH (hidroksil)
 • Genel formül:
  • CnH2n+2O
 • Alkanın, bir H atomunu koparıp, yerine OH bağlarsak, bir alkol molekülü elde ederiz.
 • Su (H-OH) molekülündeki bir H atomunun yerine alkil (R-) gurubunun bağlanması ile de oluşur.
  • Bu yüzden alkollere, “alkillenmiş su” da denilir.

Alkol Örnekleri:

Alkol Moleküllerine Örnekler

Alkoller

Şu bileşikler -OH grubu içermelerine rağmen bir alkol değildir.

Alkol Olmayan Bileşiklere Örnekler

Alkollerin Adlandırılması

 1. İçinde -OH grubunun da bulunduğu en uzun karbon zinciri bulunur.
  • Bu zincir, bileşiğin gövdesi olur.
  • Gövdeye bağlı diğer gruplar dallardır.
 2. Önce numaraları ile birlikte dallar okunur, sonra -OH grubunun yerini de belirterek gövde okunur.
  • Gövdesi, karbon sayısı kadar alkanın adının sonunda “-ol” son eki getirilerek okunur.
  • Yaygın isimlendirmede, -OH grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adına ve “alkol” kelimesi eklenir.

Örnek:

Numara vermeye -OH grubuna yakın uçtan başlanır:

Propil Alkol

Bütil Alkol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

1 ve 2 karbonlu alkollerde, -OH grubunun numarasına gerek yoktur:

Metanol - Metil Alkol   Metanol - Metil Alkol

Örnek:

Önce dalların numarası ve adı sonra da -OH grubunun numarası ve gövdenin adı okunur:

2-Metil-1-Propanol Ter-Bütil-Alkol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

Aromatik alkoller de vardır:

Benzil Alkol

Örnek:

Alkenlerden türemiş alkoller de vardır:

2-Propenol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

Alkinlerden türemiş alkoller de vardır:

2-Propinol

Örnek:

Siklo alkoller de vardır:

Siklohekzanol

Mono ve Poli Alkoller

OH sayısı 1 tane olan alkollere monoalkoller, 1’den çok olanlara polialkoller denir.

Monoalkollere Örnekler:

Monoalkoller

Polialakollere Örnekler:

Polialkoller

Etandiol ve Gliserin

Etandiol – C2H4(OH)2

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Etilen-glikol-

 • Etandiol, bazı polimerlerin üretiminde ham madde olarak kullanılır.
 • Etandiol, donmayı önleyici (antifriz) bir maddedir.
  • Ancak zehirli bir madde olmasından dolayı; araç motorlarında antifriz olarak propilen glikol (1,2-propandiol)

Gliserin – C3H6(OH)3

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Gliserin-

 • Gliserin, tatlandırıcı madde olarak gıda endüstrisinde kullanılmaktadır.
 • Ağız bakım suyu, nemlendirici krem gibi kişisel bakım ürünlerinin, şurupların ve bazı ilaçların yapısında gliserin vardır.
 • Ayrıca gliserin, bazı patlayıcıların üretiminde (nitro gliserin) ham madde olarak önemli bir yere sahiptir.

Primer – Sekonder – Tersiyer Alkoller


Birincil - İkincil - Üçüncül Alkoller
 • -OH grubunun bağlı olduğu C atomu:
  • Birincil veya primer (1o) ise; o alkol primer (1o) alkol olarak sınıflandırılır.
  • İkincil veya sekonder (2o) ise; o alkol sekonder (2o) alkol olarak sınıflandırılır.
  • Üçüncül veya tersiyer (3o) ise; o alkol tersiyer (3o) alkol olarak sınıflandırılır.
 • Primer alkoller 2 basamak, sekonder alkoler 1 basamak yükseltgenebilirken, tersiyer alkoller yükseltgenemez.

Primer – Sekonder – Tersiyer Alkoller

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Soru-Çözümü-2

Alkollerin Fiziksel Özellikleri


 • Alkoller, sahip oldukları -OH grubundan dolayı polar bileşiklerdir.
  • Özellikle karbon sayısı az olan alkoller suda çok iyi çözünür
  • Suda moleküler olarak çözünürler.
 • Hidrojen bağı kurma yetenekleri vardır.
  • Kaynama noktaları, hidrojen bağı kuramayan organik bileşiklerden daha yüksektir.
  • Sulu çözeltilerinde hidrojen bağları kurulur.
 • Alkollerdeki -OH sayısı arttıkça kaynama noktası ve sudaki çözünürlük artar.
 • Monoalkoller ile aynı formüle sahip eterler fonksiyonel grup izomerleridir.

Metanol (CH3OH)

 • Alkollerin en basit üyesi metanoldür.
 • Metanol, önceki yıllarda odunun kuru olarak (havasız ortamda, yüksek sıcaklıklarda) damıtılmasıyla elde edilirdi. Bu nedenle metanol, “odun alkolü” olarak da bilinir.
 • Günümüzde metanol, yüksek sıcaklık ve basınçta karbonmonoksitin (CO), hidrojen gazı (H2(g)) ile tepkimesinden elde edilir.
  Metanol Eldesi
 • Metanol, oldukça zehirli bir maddedir.
  • Az miktarda metanolün yutulması körlüğe, fazla miktarda yutulması (yaklaşık 30 mL) ölüme yol açmaktadır.
 • Metanol zehirlenmesi, buharının uzun süre solunması ya da cildin uzun süre metanole maruz kalması ile de mümkündür.
 • Metanolü, koku ve görünüm açısından çok benzediği etanolden ayırt etmek çok zordur.
 • Metanol bir basamak yükseltgendiğinde, formaldehite, iki basamak yükseltgendiğinde formik asite dönüşür.

Etanol (C2H5OH)

 • Şekerlerin (karbonhidratların) fermantasyonuyla elde edilir:
  Etanol Üretimi
 • Dezenfektan ve antiseptik olarak etanol kullanılır.
 • Etene su ile katılması ile elde edilir:
  Etenden Etanol Üretimi
 • Alkil halojenürlerin, sodyum hidroksit çözeltisinde ısıtılmasıyla elde edilebilir (yer değiştirme tepkimesi):
  Etanol Eldesi
 • Etanol; bir basamak yükseltgendiğinde etanale (bir çeşit aldehit), iki basamak yükseltgendiğinde etanoik asite dönüşür.

Etanol (C2H5OH)

 • Mısır, buğday, şeker kamışının mayalanmasından elde edilen etanol, biyoetanol (biyoyakıt) olarak adlandırılır.
 • Uçaklarında roket yakıtı olarak da kullanılmaktadır.
 • Önemli bir organik çözücüdür.
 • Etanol moleküllerinden dietil eter (etoksi etan) elde edilir. Bu tepkime kondenzasyon tepkimesine bir örnektir:
  Etil Alkolden Eter Eldesi
  • Aynı tepkime 170oC’de gerçekleşirse; 1 tane alkolden 1 tane su kopar ve alken oluşur.
   Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-3
 • Etanolün, karboksilik asitlerle tepkimesiyle esterler elde edilir (esterleşme tepkimesi).
  Alkollerin Asitlerle Tepkimesi

Alkoller

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Soru-Çözümü

Alkoller

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Sour-Çözümü-3
SON

Bu ders burada biter 🙁


sitecenneti.com/kimya ve derscenneti.com
işbirliği ile….