Organik Bileşikler 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

II. Bölüm (ALDEHİTLER)

2. Bölüm: Karbonil Bileşikleri – ALDEHİTLER

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Hidrokarbonlar
  • Alkoller
  • Eterler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Karbonil Bileşikleri
  • Aldehitler
   • Aldehitlerin Adlandırılması
   • Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri
   • Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri
   • Formaldehit
   • Asetaldehit
   • Benzaldehit

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Karbonil Bileşikleri – ALDEHİTLER

Karbonil Grubu

Karbonil Grubu
 • Aldehitler ve ketonlar karbonil grubu bileşikleridir.
 • Aldehitlerde, karbonil grubuna en az bir tane H atomu da bağlıdır.
 • Genel formülleri, CnH2nO‘dur.
 • Karbonil grubunun sadece bir tarafında alkil grubu bağlandığında açil grubu adını alır.

Bazı aldehit bileşikleri:

 • Karbonil grubu -CHO şeklinde de gösterilebilir.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-

Karbonil Bileşikleri (Aldehit ve Ketonlar)

Genel formülleri, CnH2nO‘dur.

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Soru-Çözümü

Aldehitlerin Sistematik Adlandırılması

 • IUPAC Adlandırmasında:
  1. Karbonil grubunu içeren en uzun karbon zinciri, ana zincir olarak seçilir.
  2. Gövde; karbonilden başlanarak numaralandırılır.
  3. Gövde “alkan + al” şeklinde okunur.
   • Karbonil grubunun numarası söylenmez.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-metanal-formaldehit
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-etanal-asetaldehit
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-propanal-propiyonaldehit
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-3-metil-bütanal
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-3-fenil-propanal
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-benzaldehit-benzenal-

Aldehitlerin Yaygın Adlandırılması

 • Karbon sayısına göre aşağıdaki ön eklere ‘-aldehit‘ son eki getirilir.
Karbon SayısıÖn Ek
1form-
2aset-
3propiyon-
4bütir-
5valer-
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-formaldehit
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-etanal-asetaldehit-
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-propanal-propiyonaldehit-2
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-benzaldehit-benzenal
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-bütanal-bütiraldehit-
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-pentanal-valeraldehit-2

Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri


 • Genellikle kendilerine özgü kokuları olan bileşiklerdir.
  • Gülün, bademin, tarçının, vanilyanın, limonun, bergamotun, nanenin, portakal çiçeğinin, yasemin çiçeğinin… kendilerine özgü kokuları, içerdikleri karbonil bileşiklerinden kaynaklanmaktadır.
 • Polar yapılı bileşiklerdir.
 • Hidrojen bağı kuramazlar.
  • Aynı karbon sayısındaki alkol ve karboksilli asitlerden daha düşük kaynama noktasına sahiptirler.
 • Sudaki çözünürlükleri karbon sayısı azaldıkça artar.
  • 4 karbona kadar suda çözünürler.
 • Yükseltgenme, indirgenme, polimerleşme, katılma ve yanma tepkimeleri verirler.

Aldehitlerin Eldesi

 1. Primer alkoller bir basamak yükseltgenerek aldehitlere dönüşürler.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehit-Eldesi-2
 1. Karboksilli asitler bir basamak indirgenerek aldehitlere dönüşürler.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehit-Eldesi

Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri

 1. Yanma tepkimesi verirler.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-yanma-tepkimeleri
 1. Pt katalizörlüğünde LiAlH4 veya NaBH4 gibi indirgen maddeler ile birincil alkollere indirgenir.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-indirgenme-tepkimeleri
 1. Bir basamak yükseltgendiklerinde karboksilli asitleri oluştururlar.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-yükseltgenme-tepkimeleri
 1. Tolenz ayracı ile yükseltgenerek karboksilli asitlere dönüşürler (Gümüş aynası deneyi).
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-yükseltgenme-tepkimeleri-tolenz-ayracı-gümüş-ayna

Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri

 1. Fehling çözeltisi ile ile yükseltgenerek karboksilli asitlere dönüşürler.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-karbonil-bileşikleri-aldehitler-yükseltgenme-tepkimeleri-fehling-

Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri

 1. Katılma tepkimeleri verirler.
Organik-kimya-fonksiyonel-gruplar-aldehitler-katılma-tepkimeleri
 1. Polimerleşebilirler.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Polimerleşme

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Soru-Çözümü-2

Formaldehit (CH2O)

 • Tek karbonlu aldehittir ve aldehit grubunun ilk üyesidir.
 • Suda iyi çözünür.
 • Renksizdir, oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.
 • Formaldehit ve polimerleri mikrop öldürücü olduklarından dezenfektan olarak kullanılır.
 • Bazı sıvı sabun ve şampuanlarda kullanılmaktadır.
 • Formaldehitin %40’lık çözeltisi olan formalin, proteinleri sertleştirip bozulmalarını önler.
  • Bu nedenle proteince zengin gıdaların korunmasında, tıpta analizi yapılacak dokuların bozulmadan uzun süre saklanmasında kullanılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Formaldehit

Asetaldehit (C2H4O)

 • Kaynama noktası 21 oC olan asetaldehit;
  • renksiz,
  • keskin kokulu ve
  • zehirli bir sıvıdır.
 • Suyla her oranda çözünür.
 • Organik bileşikler ve yapay kauçuk elde etmek için kullanılır.
 • Gıdalarda doğala özdeş aroma verici olarak kullanılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Asetaldehit

Benzaldehit (C7H6O)

 • Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesi olan benzaldehit:
  • kozmetik
  • boyar madde endüstrisinde
   başlangıç maddesi olarak kullanılır.
 • Bademin yapısında bulunan benzaldehit, asetaldehitle birlikte hazır gıdalarda doğal aroma verici olarak kullanılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-Benzaldehit

Organik Bileşikler

II. Bölüm
Fonksiyonel Gruplar – Karbonil Grupları
ALDEHİTLER

Bitti 🙁