Organik Bileşikler 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

II. Bölüm (ETERLER)

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hidrokarbonlar
  • Alkoller
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Eterler
  • Eterlerin Adlandırılması
  • Eterlerin Fiziksel Özellikleri
  • Eterlerin Kimyasal Özellikleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Eterler
 • R1 – O – R2 şeklinde gösterilen bileşiklere eter denir.
 • R1 ve R2:
  • Aynı alkil grupları ise eter bir simetrik eterdir.
  • Farklı alkil grupları ise asimetrik eterdir.
 • Su molekülünün (H-O-H) her iki hidrojeni de alkil grupları ile yer değiştirirse eter bileşiği oluşur:
  Sudan Eter Türemesi
 • Eterlerin genel formülü CnH2n+2O şeklindedir.
 • R – O grubuna alkoksi grubu da denir.
 • Eterler, bir alkoksi grubuna bir alkil grubunun bağlanması ile oluşur:
  Eterler

Alkoksi alkan
kalıbıyla okunurlar:

 • Oksijene bağlı olan uzun alkil grubu:
  • Gövde olarak numaralandırılır.
  • Numara vermeye oksijenin bağlı olduğu karbondan başlanır.
   • Gövdede 1 veya 2 karbon varsa numara verilmez.

 • Oksijene bağlı olan kısa alkil grubu:
  • Sonundaki -il eki yerine -oksi eki getirilir.
  • Dal olarak okunur.

Alkil1 alkil2 eter
kalıbıyla okunur.

 • Yaygın adlandırılma:
  • Oksijen atomuna bağlı grupların isimleri, alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna “eter” sözcüğü eklenir.

Örnek:

Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC ve yaygın isimlerine dikkat edelim:

Eterlerin Adlandırılması

Örnek:

Dİetil Eter

Örnek:

Eterlerine Adlandırılması

Örnek:

Uzun olan alkil/aril grubu numaralandırılır:

Eterlerin Adlandırılması

 • Siklo eterlerin IUPAC adlandırılması:
  • Halkalı yapıdaki eterler adlandırılırken, sikloalkanın bir karbon atomunun yerine oksijen geldiği düşünülür ve “oksa” ön eki ile okunur:
   • Oksasiklopropan
   • Oksasiklobütan

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler

Örnekler:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Adlandırma

R1 ve R2 aynı ise bu etere basit (simetrik) eter denir, R1 ve R2 farklı ise karışık (asimetrik) eter denir.


Simetrik ve Asimetrik Eter
 • Karbon sayıları aynı olan mono alkoller ile eterler fonksiyonel grup izomerleridir.
Eterler ve Alkoller Fonksiyonel Grup İzomerleri Oluştururlar
 • Eterler; polar moleküllerdir.
  • Karbon sayısı azaldıkça sudaki çözünürlükleri artar.
 • Yağ, reçine ve vernik eterlerde iyi çüzünür.
 • Eterler; hidrojen bağları kuramaz.
  • Bu yüzden, aynı karbon sayısındaki alkollere göre;
   • kaynama noktaları daha düşüktür.
   • sudaki çözünürlükleri daha düşüktür
 • Eterler kararlı bileşiklerdir.
  • Kararlı oldukları için yağlar, mumlar, plastikler ve vernikler gibi organik maddeler için iyi çözücülerdir.
   • Dietil eter:
    • Çözücü olarak en yaygın kullanılan eterdir.
    • Anestezik (bayıltıcı) bir maddedir.
    • Solunum yollarını tahriş eder ve mide bulantısı yapar.
 • Simetrik eterler, alkollerin asidik ortamda ısıtılması ile elde edilir:
Simetrik Eter Eldesi
 • Asimetrik eterler, alkolatların NaOH ile tepkimesinden elde edilir. Bu tepkimeye Williamson Sentezi denir.
Asimetrik Eterlerin Eldesi
 • Eterler yükseltgenme tepkimesi vermezler.

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Soru-Çözümü

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Soru-Çözümü-2

Organik Bileşikler

II. Bölüm
(Fonksiyonel Gruplar – ETERLER)

Bitti 🙁