Organik Bileşikler 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

II. Bölüm
(ESTERLER)

2. Bölüm: Fonksiyonel Gruplar – ESTELER

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Karboksilli Asitler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Esterler
  • Esterlerin Adlandırılması
  • Esterlerin Fiziksel Özellikleri
  • Esterlerin Kimyasal Özellikleri
  • Yağlar
  • Lanolin
  • Bal Mumu
  • Balsam

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Esterlerin Fonksiyonel Grupları
 • Genel gösterim:
  • R1CO2R2
  • R1COOR2
 • Genel formül:
  • CnH2nO2
 • Esterlerde fonksiyonel grup, –CO2 ya da –COO grubudur.
 • Esterler, bir karboksilli asit ile bir alkolün tepkimesi ile oluşur.
 • Esterlerin IUPAC adlandırılmasında:
  • Alkolden gelen alkilin adı söylenir.
  • -C=O” grubunun yer aldığı en uzun karbon zinciri “alkan + oat” şeklinde okunur.

alkolün alkili + asidin alkanı + oat

 • Yaygın isimlendirmede şu iki yöntem kullanılabilir:
  1. Asitin alkil esteri
   • Mesela: Etanoik asidin metil esteri
  2. Alkolden gelen alkil grubu + yaygın ön ek + at” şeklindedir.
   • Mesela: Etil asetat ve metil asetat

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Adlandırma

Esterlerin Adlandırılması

Çıkmış Soru:

Hangisi yanlış adlandırılmıştır?

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-3
 • Esterler birçok meyvenin güzel kokmasını sağlayan bileşiklerdir.
  • Muzun kendine has güzel kokusu izopentil asetat
  • Portakalın güzel kokusu ise n -oktil asetat moleküllerinden kaynaklanmaktadır.
Esterlerin Adlandırılması
 • Polar moleküllerdir.
 • Karbon sayısı arttıkça, sudaki çözünürlük azalır, kaynama noktası artar.
 • Molekülleri arasında hidrojen bağı kurulmaz, fakat suyla hidrojen bağı kurarak suda çözünebilirler.
 • Esterler güzel kokulu ve tatlı maddeler olmalarından dolayı, yapay tatlandırıcılarda ve parfüm üretiminde kullanılır.
 • Boya, vernik ve bazı plastik maddeleri çözmeye de yarar.
  • Örneğin etil asetat, boya ve yapıştırıcı maddelere çözücü ve seyreltici etki yapar.
 • Şekerlemelerde ve parfümlerde kullanılan etil asetat, tırnak boyasının temizlenmesinde kullanılan asetonun içine de karıştırılır.
 • Karbon sayıları aynı olan monoasitler ile fonksiyonel grup izomerleridir.
  Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-İzomerlik
 • Yüzey aktif maddelerdir.
  • Alkoller, sabunlar ve deterjanlar gibi…
 • Dimerleşemezler.
 • Karboksilik asit molekülü ile bir alkol molekülü tepkimeye girdiğinde ester elde edilir.
  • Bu tepkimede ester molekülü ile birlikte su molekülü de oluşur.
  • Bu tür tepkimeler esterleşme tepkimeleri olarak bilinir.
  • Esterleşme tepkimeleri H2SO4 ya da HCl katalizörlüğünde gerçekleşir.

Aşağıdaki esterleşme tepkimesinde metil etanoat esteri oluşmaktadır:

Esterleşme Tepkimeleri
Esterleşme Tepkimeleri
 • Yükseltgenme tepkimesi vermezler.

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-5

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-4

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-2

 • Esterler, katı ve sıvı yağların yapısında da doğal olarak bulunur.
 • Yağlar, yağ asitlerinin gliserin molekülü ile esterleşme tepkimesi sonucunda elde edilir.
 • Hayvansal yağ olan tristearin, gliserin ve stearik asidin esterleşme tepkimesi sonucunda oluşan bir esterdir.
Yağ (Tristearin) Eldesi
 • Koyun yününden elde edilir.
 • Doğal bir ester bileşiğidir.
 • Kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünlerinde (cilt bakım ürünleri, dudak kremi, yüz kremi gibi)
 • Yağlayıcı
 • Pas önleyici
 • Ayakkabı cilasında
  kullanılmaktadır.
Koyun yününden elde edilen lanolin
Koyun yününden elde edilen lanolin
 • Bal peteklerinin eritilmesiyle elde edilir.
 • Yumuşak sarı renkte ve mumsu bir maddedir.
 • Yapay olarak üretilebilmektedir.
 • Kalıp çıkarmada, mum ve heykel yapımında kullanılır.
 • Bazı gıdaların bozulmasını engellemek
 • Gıdaları nemden korumak için gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Gıda kodu: E90
Bal Peteği ve Bal Mumu
a. Palmitik asidin bir esteri olan triakontil palmitat (CH3 (CH2)14COO(CH2)29CH3), arıların ürettiği
bal mumunun bileşenlerinden biridir.
b. Bal mumu, mum yapımında da kullanılmaktadır.
 • Bazı çam ve tropikal ağaçların reçinesidir.
 • Yapısında alkol ve karboksilli asitler de vardır.
 • Sakız üretiminde
 • Parfümlerde
 • Öksürük şuruplarında
 • Boğaz ağrısının giderilmesinde
 • Yağları çözmede
  kullanılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Balsam

Organik Bileşikler

II. Bölüm – Fonksiyonel Gruplar
ESTERLER

Bitti 🙁