Organik Bileşikler 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

II. Bölüm (Alkoller)

2. Bölüm: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller)

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Hidrokarbonlar
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Fonksiyonel Grupların Tanıtımı
 • Alkoller
  • Alkollerin Adlandırılması
  • Mono ve Poli Alkoller
  • Primer – Tersiyer – Sekonder Alkoller
   • Glikol
   • Gliserin
  • Alkollerin Fiziksel Özellikleri
  • Metil Alkol
  • Etil Alkol

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Fonksiyonel Gruplar

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-5

 • Organik moleküllerin diğer kısımlarından farklı olan atom/atom gruplarıdır.
 • Bileşiğin, türünü anlamımız sağlarlar.
 • Kimyasal tepkimelere genellikle önce fonksiyonel grupları girer.
 • Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etki ederler.
 • Tanım olarak:
  • Organik moleküllerin, kimyasal tepkimelere girme eğilimlerini ve bazı fiziksel özelliklerini belirleyen atom gruplarına “fonksiyonel gruplar” denir.

Hidrokarbonların Fonksiyonel Grupları

ALKANLARALKENLERALKİNLERARENLER
Fonksiyonel GrupYokOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkenler-1Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkinler-
Asetilen
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Arenler-Aromatik-bileşikler
Fenil
Genel FormülCnH2n+2CnH2CnH2n-2C6H5
Genel GösterimOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-AlkanlarOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkenler-Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkinler-1Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Arenler-Aromatik-bileşikler-2
Dikkat:* R- grupları farklı olabilir veya yerinde H atomları da olabilir.* R- grupları farklı olabilir veya yerinde H atomları da olabilir.*R- yerine H atomu da olabilir.

Fonksiyonel Gruplar

ALKOLLERETERLERALDEHİTLERKETONLAR
Fonksiyonel GrupOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-
Hidroksi
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Eterler-Alkoksi-1
Alkoksi
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-
Karbonil
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonlar-1
Karbonil
Genel FormülCnH2n+2OCnH2n+2OCnH2nOCnH2nO
Genel GösterimOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-1Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Eterler-Alkoksi-Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Aldehitler-1Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Ketonlar-
Dikkat:R- grupları farklı olabilir.R- yerine H atomu da olabilir.R- grupları farklı olabilir.

Fonksiyonel Gruplar

KARBOKSİLLİ ASİTLERESTERLERAMİNLERNİTRO ALKANLAR
Fonksiyonel GrupOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-asitler-
Karboksil
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-karboksil-grubu
Karboksil
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Aminler-amino-grubu-
Amino
Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Nitro-alkanlar-parafinler-grubu-1
Nitro
Genel FormülCnH2nO2CnH2nO2CnH2n+1NH2CnH2n+1NO2
Genel GösterimOrganik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Karboksilli-asitler-1Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-karboksil-grubu-Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Aminler-amino-grubu-Organik-kimya-Fonksiyonel-Gruplar-Nitro-alkanlar-parafinler-grubu-1
Dikkat:*R- grubu H atomu olabilir.*R- grupları farklı olabilir.
*Soldaki R- grubu H atomu olabilir.

Örnek: Tabloyu doldurunuz.

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-örnek

Alkoller

Alkoller

 • Fonksiyonel grup:
  • -OH (hidroksil)
 • Genel formül:
  • CnH2n+2O
 • Alkanın, bir H atomunu koparıp, yerine OH bağlarsak, bir alkol molekülü elde ederiz.
 • Su (H-OH) molekülündeki bir H atomunun yerine alkil (R-) gurubunun bağlanması ile de oluşur.
  • Bu yüzden alkollere, “alkillenmiş su” da denilir.

Alkol Örnekleri:

Alkol Moleküllerine Örnekler

Alkoller

DİKKAT: Şu bileşikler -OH grubu içermelerine rağmen bir alkol değildir.

Alkol Olmayan Bileşiklere Örnekler

Mono ve Poli Alkoller

Monoalkollere Örnekler:

 • 1 tane –OH vardır.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-primer-sekonder-tersiyer-alkol

Polialakollere Örnekler:

 • En az 2 tane –OH grupları vardır.
  • 2 tane -OH varsa –diol
  • 3 tane -OH varsa –triol denir….
Polialkoller

Alkollerin Adlandırılması

 1. İçinde -OH grubunun da bulunduğu en uzun karbon zinciri bulunur.
  • Bu zincir gövde, gövdeye bağlı gruplar daldır.
 2. Fonksiyonel gruba yakın uçtan başlanarak gövdedeki karbonlar numaralandırılır.
  • Fonksiyonel gruba uzaklık eşitse dala yakınlığa bakılır.
 3. Önce numaraları ile birlikte dallar okunur, sonra -OH grubunun yerini de belirterek gövde okunur.
  • Gövde “alkanol” şablonuna göre okunur.

Örnek:

Propil Alkol

Bütil Alkol

Alkollerin Yaygın Adlandırılması

 • Alkil + alkol kalıbına göre okunur:
  • OH grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adına -alkol kelimesi eklenir.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-yaygın-adlandırma-metil-alkol-etil-alkol-propil-alkol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

1 ve 2 karbonlu alkollerde, -OH grubunun numarasına gerek yoktur:

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-etanol-etil-alkol-metanol-metil-alkol

Örnek:

Önce dalların numarası ve adı sonra da -OH grubunun numarası ve gövdenin adı okunur:

2-Metil-1-Propanol Ter-Bütil-Alkol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

Aromatik alkoller de vardır:

Benzil Alkol

Örnek:

 • OH grubunun alken gurubuna önceliği vardır.
 • Hem alkin hem de alkol grubu içeren bileşikler “-en-ol” bileşikleridir.

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-in-ol-alkin-2-propen-1-ol

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-in-ol-alkin-3-penten-2ol

Alkollerin Adlandırılması

Örnek:

 • OH grubunun alkin gurubuna önceliği vardır.
 • Hem alkin hem de alkol grubu içeren bileşikler “-in-ol” bileşikleridir.

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-in-ol-alkin-3-pentin-2ol

Örnek:

 • Siklo alkollerde numaralandırma OH grubuna bağlı köşeden başlar. vardır:
 • Fonksiyonel grubun numarası belirtilmez.

Siklohekzanol

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-siklo-halkalı-alkoller-soru-örnek

Primer – Sekonder – Tersiyer Alkoller

 • OH grubu primer karbona bağlıdır.
  • 1 basamak yükseltgenirlerse aldehit
  • 2 basamak yükseltgenirlerse karboksilli asite dönüşürler.
 • OH grubu sekonder karbona bağlıdır.
  • 1 basamak yükselgenirlerse ketonlar oluşur.
 • OH grubu tersiyer karbona bağlıdır.
  • Yükseltgenemezler.
 • OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu alfa (α) karbonudur.
 • Alkoller alfa karbonundaki H sayısı kadar yükseltgenirler.
Birincil - İkincil - Üçüncül Alkoller
 • Karbon sayıları eşitken kaynama noktaları şöyledir:
  • Birincil alkol > ikincil alkol > üçüncül alkol

Alkollerin Fiziksel Özellikleri


 • Alkoller, sahip oldukları -OH grubundan dolayı polar bileşiklerdir.
  • Özellikle karbon sayısı az olan alkoller suda çok iyi çözünür
  • Suda moleküler olarak çözünürler.
 • Hidrojen bağı kurma yetenekleri vardır.
  • Kaynama noktaları, hidrojen bağı kuramayan organik bileşiklerden daha yüksektir.
  • Sulu çözeltilerinde hidrojen bağları kurulur.
 • Alkollerdeki -OH sayısı arttıkça kaynama noktası ve sudaki çözünürlük artar.
 • Monoalkoller ile aynı formüle sahip eterler fonksiyonel grup izomerleridir.

Metanol (CH3OH, Odun Alkolü)

 • Odunun damıtılmasıyla elde edilirdi.
 • Karbonmonoksitin hidrojen gazı ile tepkimesinden elde edilir.
  Metanol Eldesi
 • Zehirlidir.
  • Körlüğe, 30 mL’i geçerse ölüme yol açar.
  • Buharının solunması ya da cildin maruz kalması zehirleyebilir.
 • Koku ve görünüm açısından etanole çok benzer.
 • Bütün alkoller gibi halojen asitleriyle tepkimeye girer ve alkil halojenür oluşturur:
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-metanol-halojenli-asit-tepkimesi

 • Bir basamak yükseltgendiğinde, metanale (formaldehit), iki basamak yükseltgendiğinde formik asite dönüşür.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-metanoik-asit-yükseltgenme-metanal-metanol
 • Bütün alkoller gibi aktif metallerle tepkimeye girer.
  • Bu tepkimeden alkolat bileşiği ve H2(g) oluşur.
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Eterler-williamson-sentezi-sodyum-metilat-metoksit-metanol-metal-tepkimesi

Etanol (C2H5OH)

 • Önemli bir organik çözücüdür.
 • Şekerlerin fermantasyonuyla elde edilir:
  Etanol Üretimi
 • Dezenfektan ve antiseptiktir.
 • Etene su ile katılması ile elde edilir:
  Etenden Etanol Üretimi
 • Mısır, buğday, şeker kamışının mayalanmasından elde edilen etanol, biyoetanol (biyoyakıt) olarak adlandırılır.
 • Alkil halojenürlerin, sodyum hidroksit çözeltisinde ısıtılmasıyla elde edilebilir (yer değiştirme tepkimesi):
  Etanol Eldesi
 • Bir basamak yükseltgendiğinde etanale, iki basamak yükseltgendiğinde etanoik asite dönüşür.
 • Uçak gövdeleri buzlanmaya karşı etanolle yıkanır.

Etanol (C2H5OH)

 • 2 mol etanolden 1 mol su çekilirse, dietil eter (etoksi etan) elde edilir.
  • Bu tepkime kondenzasyon tepkimesine bir örnektir:
Etil Alkolden Eter Eldesi
 • 1 mol etanolden 170oC’de 1 mol su koparsa ve eten oluşur.
Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-3
 • Etanolün, karboksilik asitlerle tepkimesiyle esterler elde edilir (esterleşme tepkimesi).
Alkollerin Asitlerle Tepkimesi

Etandiol ve Gliserin

Etilen Glikol – C2H4(OH)2

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Alkoller-etandiol-etilen-glikol

 • 1,2-etandiol olarak adlandırılır.
 • Bazı polimerlerin üretiminde ham madde olarak kullanılır.
 • Donmayı önleyici (antifriz) bir maddedir.
  • Zehirli olduğundan; araç motorlarında antifriz olarak propilen glikol (1,2-propandiol)
organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Poli-Alkoller-propilen-glikol-1-2-propandiol
propilen glikol

Gliserin – C3H6(OH)3

organik-bileşikler-fonksiyonel-gruplar-Poli-Alkoller-gliserin-1-2-3-propantriol

 • 1,2,3-propantriol olarak da adlandırılır.
 • Tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.
 • Ağız bakım suyu, nemlendirici krem gibi kişisel bakım ürünlerinin, şurupların ve bazı ilaçların yapısında vardır.
 • Bazı patlayıcıların üretiminde (nitro gliserin) ham maddededir.

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Soru-Çözümü-2

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Soru-Çözümü

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Alkoller-Sour-Çözümü-3

Organik Bileşikler

II. Bölüm
(Fonksiyonel Gruplar – Alkoller)

Bitti 🙁