Organik Bileşikler 10. Bölüm

Organik Bileşikler – 10. Bölüm

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Organik Bileşikler – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Esterler
  • Esterlerin Adlandırılması
  • Esterlerin Fiziksel Özellikleri
  • Esterlerin Kimyasal Özellikleri
  • Yağlar
  • Lanolin
  • Bal Mumu
  • Balsam
 • Aminler
  • Aminlerin Adlandırılması

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Esterler

Esterlerin Fonksiyonel Grupları
 • Genel gösterim:
  • R1CO2R2
  • R1COOR2
 • Genel formül:
  • CnH2nO2
 • Esterlerde fonksiyonel grup, –CO2 ya da –COO grubudur.
 • Esterler, bir karboksilli asit ile bir alkolün tepkimesi ile oluşur.

Esterlerin Adlandırılması

 • Esterlerin IUPAC adlandırılmasında:
  • Fonksiyonel grubun oksijen atomuna bağlı olan alkilin -alkolden gelir- adı belirtilir.
  • -C=O” grubunun yer aldığı en uzun karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın sonuna “-oat” son eki getirilir.
 • Yaygın adlandırma için etil asetat ve metil asetat örnek verilebilir.

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Adlandırma

Esterlerin Adlandırılması

Örnek:

Esterlerin Adlandırılması

Esterlerin Adlandırılması

Çıkmış Soru:

Hangisi yanlış adlandırılmıştır?

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-3

Esterlerin Fiziksel Özellikleri

 • Esterler birçok meyvenin güzel kokmasını sağlayan bileşiklerdir.
  • Muzun kendine has güzel kokusu izopentil asetat
  • Portakalın güzel kokusu ise n -oktil asetat moleküllerinden kaynaklanmaktadır.
Esterlerin Adlandırılması

Esterlerin Fiziksel Özellikleri

 • Polar moleküllerdir.
 • Molekülleri arasında hidrojen bağı kurulmaz, fakat suyla hidrojen bağı kurarak suda çözünebilirler.
 • Karbon sayısı arttıkça, sudaki çözünürlük azalır, kaynama noktası artar.
 • Karbon sayıları aynı olan monoasitler ile fonksiyonel grup izomerleridir.
  Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-İzomerlik
 • Kaynama noktaları karboksilli asitlerden daha yüksektir.

Esterlerin Kimyasal Özellikleri

 • Karboksilik asit molekülü ile bir alkol molekülü tepkimeye girdiğinde ester elde edilir.
  • Bu tepkimede ester molekülü ile birlikte su molekülü de oluşur.
  • Bu tür tepkimeler esterleşme tepkimeleri olarak bilinir.
  • Esterleşme tepkimeleri H2SO4 ya da HCl katalizörlüğünde gerçekleşir.

Aşağıdaki esterleşme tepkimesinde metil etanoat esteri oluşmaktadır:

Esterleşme Tepkimeleri
Esterleşme Tepkimeleri

Yükseltgenme tepkimesi vermezler.

Esterlerin Kimyasal Özellikleri

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-5

Esterlerin Kimyasal Özellikleri

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-4

Esterlerin Kimyasal Özellikleri

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü

Esterlerim Kimyasal Özellikleri

Çıkmış Soru:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Soru-Çözümü-2

Yağlar

 • Esterler, katı ve sıvı yağların yapısında da doğal olarak bulunur. Yağlar, yağ asitlerinin gliserin molekülü ile esterleşme tepkimesi sonucunda elde edilir.
 • Hayvansal yağ olan tristearin, gliserin ve stearik asidin esterleşme tepkimesi sonucunda oluşan bir esterdir.
Yağ (Tristearin) Eldesi

Lanolin

Koyun yününden elde edilen lanolin
Koyun yününden elde edilen lanolin
 • Lanolin, yünlü hayvanların iklim ve çevre koşullarından korunmak için yağ bezelerinden salgıladıkları mumsu özellikte bir maddedir.
 • Özellikle koyun yününden üretilen lanolin;
  • kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. (cilt bakım ürünleri, dudak kremi, yüz kremi gibi).
  • Ayrıca yağlayıcı madde, pas önleyici madde ve ayakkabı cilası gibi bazı ticari ürünlerde lanolin kullanılmaktadır.

Bal Mumu

 • Bal mumu;
  • Bal mumu, arıların peteklerini yapmak için salgıladıkları yumuşak, sarı renkte ve mumsu bir maddedir.
  • Sadece doğal olarak arılar tarafından üretilen bir madde değildir.
  • Sanayide de yapay olarak üretilebilmektedir. Kolay şekil alması nedeniyle kalıp çıkarmada, mum ve heykel yapımında kullanılır.
  • Gıda sektöründe bazı gıdaların bozulmasını engellemek ve bu gıdaları nemden korumak için bal mumu kullanılır.
  • Bal mumu gıda katkı maddesi olarak da bazı gıda ürünlerinde kullanılmaktadır (gıda kodu, E901).
Bal Peteği ve Bal Mumu
a. Palmitik asidin bir esteri olan triakontil palmitat (CH3 (CH2)14COO(CH2)29CH3), arıların ürettiği
bal mumunun bileşenlerinden biridir.
b. Bal mumu, mum yapımında da kullanılmaktadır.

Balsam

 • Balsam;
  • Ester, karboksilik asit ve alkol bileşiklerini içeren bir tür reçinedir.
  • Bazı bitkilerden elde edilen balsam, vücut için gerekli yağları çözmede kullanılır.
  • Ayrıca kozmetik sektöründe ve sakız üretiminde de balsam kullanılmaktadır.
 • Esterler güzel kokulu ve tatlı maddeler olmalarından dolayı, yapay tatlandırıcılarda ve parfüm üretiminde kullanılır.
 • Esterler; boya, vernik ve bazı plastik maddeleri çözmeye de yarar.
 • Örneğin etil asetat, boya ve yapıştırıcı maddelere çözücü ve seyreltici etki yapar.
 • Şekerlemelerde ve parfümlerde kullanılan etil asetat, tırnak boyasının temizlenmesinde kullanılan asetonun içine de karıştırılır.

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Esterler-Balsam

Aminler

Aminlerin Fonksiyonel Grupları
 • Amonyağın (NH3) organik türevi olarak ifade edilebilir.
 • Genel gösterimleri: R – NH2‘dir.
 • Bir alkil grubuna (–R), bir amino grubu (-NH2) bağlanması ile aminler elde edilir.
 • Amino grubunda azot atomundaki hidrojen atomları yerine alkil grupları da bağlanabilir.
 • Aminlerde fonksiyonel grup, ortaklanmamış elektron çifti içeren azot atomudur.

Aminlerin Adlandırılması

 • IUPAC adlandırması:
  • Bir alkil grubuna, bir amino grubu bağlanmış gibi düşünülür ve alkanlar üzerinden adlandırma yapılır.
  • Azot atomuna birden fazla alkil bağlı ise karbon sayısı fazla olan alkile karşılık gelen alkana göre adlandırma yapılır.
   • Diğer alkil grupları, azot atomuna bağlı olduğu için başına “N–” ön eki getirilerek alfabetik sıraya göre söylenir.
 • Yaygın adlandırma:
  • Azot atomuna bağlı organik gruplar alfabetik sıraya göre söylenir.
  • Bileşiğin adı, “-amin” son eki ile bitirilir.
Aminlerin Adlandırılması