MAT – Bölüm 1 – Test 2

Testin Kazanımları

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar.
a. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlılıkları
vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur.
b. Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile
ilişkilendirilir.
c. Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır.
ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir.
d. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır.

3. temel enerji düzeyinde ve atom çekirdeğine göre x, y, z eksenleri doğrultusunda 3 eş enerjili orbitali bulunan bir alt kabuktur; toplamda 4 tane elektron barındırır.

Buna göre bahsedilen orbital aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

3p3

3d4

3p4

4d4

4p3

d7 orbitalleri için aşağıda verilen şekillerden hangisi doğru olamaz?

d7-orbitalleri-modern-atom-teorisi

d7-orbitalleri-modern-atom-teorisi-2

d7-orbitalleri-modern-atom-teorisi-2

d7-orbitalleri-modern-atom-teorisi-2

d7-orbitalleri-modern-atom-teorisi-2

f12 orbitallerinde toplam kaç tam kaç yarı dolu orbital vardır?

2 tam 5 yarı

3 tam 4 yarı

4 tam 3 yarı

5 tam 2 yarı

6 tam 1 yarı

Baş kuantum sayısının sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

n

m

l

ml

ms

Baş kuantum sayısı bir elektron ile ilgili olarak hangi bilgiyi verir?

Elektronun hangi orbitalde olduğunu belirtir.

Elektronun hangi hangi eş enerjili orbitalde olduğunu belirtir.

Elektronun dönme yönünü belirtir.

Elektronun kaçıncı yörüngede (temel enerji düzeyinde) olduğunu belirtir.

Elektronlar değil protonlar hakkında bilgi verir.

Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin baş kuantum sayısı 2’dir?

1s2

2p3

3d2

3p2

4s2

X: 1s22s22p63s23p64s23d2

Yukarıda orbital-elektron dizilimi verilen X atomunun baş kuantum sayısı 3 olan toplam kaç tane elektronu vardır?

7

9

10

11

12

Açısal momentum kuantum sayısının sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

n

m

l

ml

ms

Açısal momentum kuantum sayısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Elektronun; s, p, d, f orbitallerinden hangisinde bulunduğunu belirtir.

l = 0 ise elektron s orbitalinde bulunur.

l = 1 ise elektron eş p orbitallerinden birinde bulunur.

l = 2 ise elektron d orbitallerinden birinde bulunur.

l = 3 ise elektronun bulunabileceği 5 adet eş enerjili orbital vardır.

I) Orbital kuantum sayısı
II) Yan kuantum sayısı
III) İkincil momentum kuantum sayısı
IV) Alt kabuk kuantum sayısı

Yukarıda verilenlerden hangileri açısal momentum kuantum sayısı için kullanılan diğer ifadelerdir?

I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

Hepsi

X: 1s22s22p63s23p64s23d7

Yukarıda orbital-elektron dizilimi verilen X atomunun ikincil kuantum sayısı 2 olan toplam kaç tane elektronu vardır?

3

4

5

6

7

Manyetik kuantum sayısının sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

n

m

l

ml

ms

Manyetik kuantum sayısı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Elektronun hangi eş enerjili orbitalde bulunduğunu gösterir.

s orbitalinde her zaman 0 değerini alır.

p orbitallerinde -1, 0, +1 değerlerini alır.

d orbitallerinde -2, -1, 0, +1, +2 değerlerini alır.

f orbitallerinde -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 değerlerini alır.

X: 1s22s22p63s23p64s23d2

Yukarıda orbital-elektron dizilimi verilen X atomunun baş kuantum sayısı 2 manyetik kuantum sayısı -1 olan toplam kaç tane elektronu vardır?

1

2

3

4

5

X: 1s22s22p63s23p64s23d6

Yukarıda orbital-elektron dizilimi verilen X atomunun yan kuantum sayısı 2 manyetik kuantum sayısı -1 olan en fazla kaç tane elektronu vardır?

1

2

3

4

5