Modern Atom Teorisi 1. Bölüm

İçindekiler

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE I

MODERN
ATOM
TEORİSİ

I. Bölüm

MODERN ATOM TEORİSİ

Bu ünitenin 5 bölümü vardır:

1- Atomun Kuantum Modeli
2- Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

3- Periyodik Özellikler
4- Elementleri Tanıyalım
5- Yükseltgenme Basamağı
AYT Sınavında “Modern Atom Teorisi” Soru Sayıları

Yıl202320222021202020192018
Soru Sayısı100010

1. Atomun Kuantum Modeli

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Atomun Kuantum Modeli
  • Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları
  • Orbital Kavramı
  • Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki
  • Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Atomun Kuantum Modeli

Atomun Kuantum Modeli Nedir?

 • Atomun Kuantum Modeli, diğer ismiyle Modern Atom Teorisi, günümüzde geçerli olan atom modelidir.
 • Atom modellerini hatırlayalım:
  1. Dalton Atom Modeli (Kimya 9 Konusu)
  2. Thomson Atom Modeli (Kimya 9 Konusu)
  3. Rutherford Atom Modeli (Kimya 9 Konusu)
  4. Bohr Atom Modeli (Kimya 9 Konusu)
  5. Modern Atom Teorisi (Atomun Kuantum Modeli) (Kimya 11 Konusu)
 • Modern Atom Teorisine göre, elektronların hareketi, dairesel bir hareket değildir. Bu yüzden, yörüngeler değil, orbitaller vardır.

Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları

N. Bohr - Bohr Atom Modeli
Niels Bohr (1885–1962)

 • 1H, 2He+, 3Li2+ gibi tek elektronlu atomlarda elektronların hareketini ve verdiği spektrumları açıklayabiliyor.
  • Fakat, elektron sayısı daha fazla olan atomlarda eksik kalmaktadır.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Yörünge (Kabuk)

Bohr Atom Modeline Göre Hidrojen Atomu
Atom
 • Bohr Atom Modeli ile ortaya atılmıştır.
 • Elektronların rotalarıdır.
 • Şekilleri daireseldir.
 • Elektronlar, yörüngelerde ve yüksek hızlarda döner.
 • Her yörüngenin farklı bir elektron kapasitesi vardır.

Orbital (Alt Kabuk)

Modern Atom Teorisine Göre Hidrojen Atomu
Atom
 • Modern Atom Teorisi ile ortaya atılmıştır.
 • Elektronların, bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hacimsel bölgelerdir.
 • Faklı orbitallerin şekilleri de farklıdır.
 • Yörünge büyüdükçe, orbital sayısı ve çeşidi artar.
 • Her orbital, en fazla 2 elektron alabilir.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramının Doğuşu

Kimya Louis de Broglie
Louis de Broglie (1892-1987)

 • De Broglie Dalga Denklemi” ile elektronların dalga hareketi yaptığını söylemiştir.

Heisenberg Belirsizlik İlkesi
Werner Heisenberg (1901-1976)

 • Heisenberg Belirsizlik İlkesi” ile elektronun hem yerinin hem de hızının aynı anda bilinemeyeceğini söylemiştir.

Erwin Schrödinger
Erwin Schrodinger (1887-1961)

 • Schrödinger Dalga Denklemleri” ile orbitallerin şekillerini hesapladı.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Orbital Nedir?

 • Bir elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hacimsel bölgeye orbital denir. (Elektronların odaları)
 • 4 çeşit orbital vardır. Bunlar:
  • s orbitali (tek orbital)
  • p orbitalleri (3 kardeş)
  • d orbitalleri (5 kardeş)
  • f orbitalleri (7 kardeş)

s Orbitali
s orbitali

p Orbitalleri
p orbitalleri

d Orbitalleri
d orbitalleri

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Orbitallerin Elektron Sayıları

 • Elektron sayısı, orbitale üs olarak yazılır:
  • s1 (1 elektronlu s orbitali)
  • s2 (2 elektronlu s orbitali)
  • p2 (2 elektronlu p orbitalleri)
  • p6 (6 elektronlu p orbitalleri)
  • d8 (8 elektronlu d orbitalleri)
  • d10 (10 elektronlu d orbitalleri)
  • f14 (14 elektronlu f orbitalleri)

Orbitallerin Elektron Kapasiteleri

 • Bir orbital 2 elektron ile dolar.
  • s2 (2 elektronla dolar)
  • p6 (6 elektronla dolar)
  • d10 (10 elektronla dolar)
  • f14 (14 elektronla dolar)

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Orbitallerin Yalancı Şekilleri

 • Orbitallerin gerçek şekilleri yerine aşağıdaki şekillerden biri kullanılır.
 • Boş orbitaller:
  • Yalancı Orbital Şekilleri : Çizgi
  • Yalancı Orbital Şekilleri - Dörtgen : Bir dörtgen
  • Daire Gösterimi : Bir daire
 • Tam dolu bir orbitalin yalancı şekli şunlardan herhangi biri olarak verilebilir:
  • Tam Dolu Orbital
  • Tam Dolu Orbital
  • Tam Dolu Orbital
 • Yarı dolu bir orbitalin yalancı şekli şunlardan herhangi bir olarak verilebilir:
  • Yarı Dolu Orbital
  • Yarı Dolu Orbital
  • Yarı Dolu Orbital

Elektronlar ok ve çizgilerle gösterilmiştir.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Orbitallere Elektron Yerleştirme

 • Orbitallere elektron yerleştirirken Hund Kuralı uygulanır.
 • Hund Kuralı:
  • Aynı enerjiye sahip, farklı yönelimdeki orbitallere eş enerjili orbitaller denir.
  • Kardeş p, d ve f orbitalleri eş enerjilidir.
  • Elektronlar, eş enerjili orbitallere önce birer birer ve aynı yönde (spinde) yerleşir.

Çözümlü Örnek:

Hund kuralına göre d6 orbitali:

d6 Orbitalleri Elektron Dağılımı


Hund kuralına göre d6 orbitali:

d6 Orbitallerinin Elektron Dağılımı

Örnek:

p3 orbitalinin elektron dağılımını yapınız.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Örnek:

s2 orbitalinin elektron dağılımını yapınız.
Örnek:

p5 orbitalinin elektron dağılımını yapınız.

Örnek:

d4 orbitalinin elektron dağılımını yapınız.

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Atomların Orbital Dizilimleri

Bütün atomların, orbitalleri aşağıdaki sıraya göredir. (Bu sıra ezberlenmelidir):

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6


Örnek orbital dağılımları:

 • X10: 1s2 2s2 2p6
 • Y8: 1s2 2s2 2p4
 • Fe26: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
Atomlarda Orbitallerin Sırası
Atomlarda Orbitallerin Sırası

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Kural: Orbitallerin katsayıları yörünge numarasını verir, üsleri de elektron sayısını.

Örnek:

X19: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Yukarıda orbital dizilimi verilen X atomu ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 1. X atomunun atom numarası kaçtır?
 2. X atomunun kaç tane yörüngesi vardır?
 3. X atomunun her bir yörüngesinde kaçar elektron vardır?
 4. Tam ve yarı dolu orbital sayısı kaçtır?

Çözüm:

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Kavramı

Örnek:

Dördüncü yörüngesinde toplam 15 elektron bulunduran bir Y atomunun orbital dağılımını yapınız.


Çözüm:

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

Kuantum Sayısı Ne Demektir?

 • Kuantum Sayıları, orbitallerdeki elektronları adresleri gibidir.
  • Nasıl ki adreslerde;
   • Şehir
   • Mahalle
   • Sokak
   • Bina
  • bilgileri varsa, kuantum sayılarının da her biri elektronun adresinin bir bölümüdür.

Kuantum Sayıları Nelerdir?

 • 4 tane kuantum sayısı vardır. Bunlar:
  1. Baş kuantum sayısı (n)
  2. Açısal momentum kuantum sayısı (l)
  3. Manyetik kuantum sayısı (ml)
  4. Spin kuantum sayısı (ms)

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

1. Baş Kuantum Sayısı (n)

 • Birincil kuantum sayısı da denir.
 • Elektronun yörünge numarası demektir.
 • Orbitalin önündeki katsayıdır.

Örnek:

 • 4p5 elektronlarının baş kuantum sayısı da 4’tür. (n=4)2. Açısal Momentum Kuantum Sayısı (l)

 • Orbital kuantum sayısı veya ikincil momentum kuantum sayısı ya da yan kuantum sayısı da denir.
 • Elektronun hangi orbitalde bulunduğunu gösterir.
 • l = 0 demek; elektron s orbitalinde demektir.
 • l = 1 demek; elektron p orbitallerinde demektir.
 • l = 2 demek; elektron d orbitallerinde demektir.
 • l = 3 demek; elektron f orbitallerinde demektir.

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

3. Manyetik Kuantum Sayısı (ml)

 • Elektronun kardeş orbitalini gösterir.


Manyetik Kuantum Sayıları

4. Spin Kuantum Sayası (ms)

 • Elektronun orbitalinin içindeki yönünü gösterir.
Spin Kuantum Sayıları

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

Örnek:

Kuantum Sayılarının Bulunması

Yukarıda orbital elektron dağılımı verilen 16X atomunun, kırmızı renk ile gösterilen elektronunun kuantum sayılarını bulunuz.

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

Örnek:

n = 3 değerine sahip en fazla kaç orbital vardır?Örnek:

Atomlarda; n = 4, l = 2 ve ms = -1/2 olan en fazla kaç elektron vardır?

Atomun Kuantum Modeli

Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri

Orbitallerde Enerji


– Kardeş orbitallerin enerjileri eşittir.
– Sadece enerji dendiğinde, potansiyel enerji kastedilir.

Örnek:

Orbitallerde Kinetik ve Potansiyel Enerji

Yukarıda x, y ve z ile gösterilen elektronların enerjilerini kıyaslayınız.

Atomun Kuantum Modeli

Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri

Madelung – Kletckovski Kuralı

 • n+l değeri daha büyük olan orbitalin enerjisi de daha fazladır ve çekirdekten daha uzaktır.
 • n+l değerleri eşit olan orbitallerden, n değeri daha büyük olan orbitalin enerjisi fazladır ve çekirdekten daha uzaktır.
  (Müfredatta yok)

Pauli Prensibi

 • Bir atomda, dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron yoktur.
 • Bir orbitale en fazla 2 elektron yerleşebilir.
 • n2 = Bir yörüngedeki maksimum orbital sayısıdır.
 • 2n2 = Bir yörüngenin elektron kapasitesidir.
 • l değerine göre orbital sayısı = 2l +1

Aufbau Kuralı

 • Hund Kuralı ve Pauli Prensibinin birleşimidir.
 • Elektronlar çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjisi orbitalden başlayarak, yüksek enerjili orbitale doğru doldurulur.
 • Elektron temel halde iken minimum enerjiye sahiptir.
 • Düşük enerjisi orbital dolmadan, daha yüksek enerjili olana elektron yerleşmez.

Atomun Kuantum Modeli

Kuantum Sayıları ile Orbitaller Arasındaki İlişki

Örnek:

4p, 4s ve 3d orbitallerinden hangisi sıralamada önce gelir (çekirdeğe daha yakındır)?


Çözüm:

Modern Atom Teorisi

I. Bölüm
(Atomun Kuantum Modeli)

Bitti 🙁