Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

YKS Sağlık Engel Bilgi Formu Hakkında Herşey

YKS Sağlık Engel Durumu Formu

Sevgili öğrencim bu derste, yukarıda resmini gördüğün YKS Sağlık Engel Bilgi Formu (Sağlık Drumu/Engel Bilgi Formu) nasıl doldurulacağı ile ilgili detaylı bilgi bulacaksın.

Öncelikle, YKS Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu dolduracak adayların, YKS sınav başvurusu formunda bulunan, “31. SAĞLIK/ENGEL DURUM BİLGİLERİ” alanındaki kutucuğu işaretlemek istemesi gerekmektedir. Aşağıda YKS başvuru formunda göreceğin bu alanın resmini verdim:

YKS Sınav Başvurusu Sağlık Engel Bilgi Formu
YKS Sınav Başvurusu Sağlık Engel Bilgi Formu

Sevgili öğrencim, “31. SAĞLIK/ENGEL DURUM BİLGİLERİ” alanındaki kutucuğu işaretlemen demek, bir sağlık sorunun veya engel durumun var demektir. YKS Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup, bu kutucuğu işaretlersen, “Engelli Salonları“nda özel olarak sınava gireceksin.

YKS Sağlık Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu) – Öcesinde Bilmen Gerekenler

31. SAĞLIK/ENGEL DURUM BİLGİLERİ” alanındaki kutucuğu işaretlemeden önce YKS Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurman gerektiğini söylemiştik. Bu formu doldururmaya başlamadan önce şunları bilmen gerek:

Engel / Sağlık Durumu İçin İstenecek Belgeler

ÖSYM, bu kutucuğu işaretleyen adaylardan şu belgeleri isteyecek:

 1. Bir Üniversite Hastanesinden veya bir Devlet Hastanesinden alacağın Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Sağlık Kurulu Raporu / Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)‘nun onaylı bir örneğini (Raporunu devlet ya da üniversite hastanesinden almaya özen göster, başka kurumlardan alınan raporlar olmaz.)
 2. Sağlık/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak)
 3. Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini
 4. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

Bu belgeleri, “ÖSYM Engelli AdaylarDaire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine, başvuru süresi bitmeden posta veya kargo yoluyla ya da götürüp elden de teslim edebilirsin.

UYARI: Sağlık Raporunun ve diğer belgelerin aslını değil onaylı bir örneğini göndermelisin. Belgelerin aslının sende kalması daha doğrudur.

UYARI: Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunda işaretleme yaptıysan ve başvuru sistemine sağlık sorunu/engelli olarak olarak kaydedildi isen ve aşağıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırman zorunlduur. Bunu yapmazsan , engelli olarak bina/salon ataman yapılmayacak, sınava engelli aday olarak katılamayacaksın. Ayrıca, sınava engelli aday olarak girdiğin hâlde, Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilirse, sınavın geçersiz sayılacaktır.

Sağlık/Engel Durumunu Belirten Dilekçe Örneği

Bu dilekçe, Engel/Sağlık Durumu olan adaylardan istenen belgelerden biridir. Bu dilekçeyi, ÖSYM YKS Klavuzunda verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğine göre yazman ve ÖSYM’ye göndermen gerekiyor. Aşağıda sana bu dilekçe yapısının bir fotoğrafını verdim:

YKS Sağlık Engel Bilgi Formu - Sağlık/Engel Durumunu Belirten Dilekçe Örneği
YKS Sağlık Engel Bilgi Formu – Sağlık/Engel Durumunu Belirten Dilekçe Örneği

Engel / Sağlık Durumu Bilgilerinin Sisteme İşlenmesi

YKS sınav başvurunu bir ÖSYM başvuru merkezinden yapacaksan ve ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiçbir engel bilgin görünmüyorsa, yukarıda sıraladığım belgeleri yanında bulundurmayı unutma. Bu belgeler ile engel durumu veya sağlık sorunu bilgilerin sisteme kaydedilecek. Kayıt işlemleri bitince, belgelerini geri almayı da sakın unutma, çünkü bu belgeler ÖSYM’ye ulaştırılacak, asla başvuru merkezlerine bırakılmayacaktır.

YKS sınav başvurunu internet üzerinden kendin yapacaksan ve ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiçbir engel bilgin görünmüyorsa, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, yukarıda sıraladığım belgelerine bakarak kendin de doldurabilirsin.

Sevgili öğrencim, eğer ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde, engel/sağlık durumu bilgilerin zaten kayıtlı ise, fakat bu bilgilerinde bir değişiklik yapman gerekiyorsa, yeni durumunu kanıtlayan Sağlık Kurulu Raporunu (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar da dâhil) yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştır. ÖSYM’den başka kimse, sistemde mevcut olan engel/sağlık bilgilerinde değişiklik yapamaz.

Engelin Ağır İse

Gönderdiğin sağlık raporuna göre; bedensel, görme veya işitme yetilerindeki sorun ağır derecede ise , ÖSYM raporunu inceleyecek, gerekirse sana özel bir seçme ve yerleştirme işlemi uygulayacaktır. Bunun anlamı şudur; gerekirse ÖSYM sana özel sınav ve salon hazırlar.

Belgeleri Zamanında Ulaştır

Önemi bir diğer husus da, senden istenen belgeleri, başvuru süresi dolmadan ÖSYM’ye ulaştırmandır. Bunu yapamazsan, engel/sağlık durumun dikkate alınmaz ve diğer adaylar gibi sınav olursun.

Süreklilik Arzeden Engel / Sağlık Durumu

Değerli öğrencim, eğer sağlık/engel durumun sürekli ise, yani her yıl değişecek bir durumda değilsen, senin bu durumunu ÖSYM’ye bir defa belgelemen yeterli olacaktır. ÖSYM senin gönderdiğin raporu arşivleyecek ve senden her yıl bu belgeleri tekrar istemeyecektir. Tabi ÖSYM gerek duyarsa tekrar rapor isteme hakkına sahiptir.

Engelli Salonu

Belgelerin ÖSYM tarafından kabul edilirse, sınava giriş belgende “Engelli Salonu” yazacaktır. Raporun kabul edilmezse, sen de herkes gibi sınav olacaksın demektir.

Kullanmak Zorunda Olduğun Gereçler Varsa

Engel veya sağlık durumundan dolayı, sınavda kullanman zorunlu olan bir araç ya da alet varsa, bunu ÖSYM’ye göndereceğin belgelerden biri olan “Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçe“nde ayrıntılı olarak belirtmelisin. ÖSYM dilekçeni inceleyecek ve uygun görürürse Sınava Giriş Belgende, sınava getirebileceğin araç gereç ve cihazlar kısmına bu gereci yazacaktır.

Sınav Sonuç Belgen

Eğer engel türü ve derecene göre özel olarak sınav yaptı isen, sınav sonuç belgen de sana özel olarak hazırlanacak.

Son Anda Bir Aksilik Olursa

Sevgili öğrencim, Allah korusun, başvuru işlemleri bittikten sonra başına bir kaza gelir de sağlık/engel durumun oluşursa, normal salonda sınava girmen mümkün olmayabilir. Çünkü, mazereti ne olursa olsun bir aday, üzerinde ya da yanında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb.ile normal bir sınav salonuna alınamaz. Bunlar ile ancak “Engelli Salonu”nda sınava girilebilir.

Sevgili öğrencim, son anda oluşan böyle bir sağlık sorununa dair raporunu, sınavdan öncek son çarşamba saat 17:00 a kadar “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine gönderebilirsen, bu durumda seni “Engelli Salonlarında” sınava alacaklardır.

Sağlık özrü, yukarıda bahsettiğim son çarşambadan sonra oluşursa ne olacak. Aslına bakarsan bu konuda ÖSYM YKS Klavuzunda verilen bilgi çok açık değil fakat sanıyorum şöyle demeye çalışmışlar: Böyle bir durumda sen git yine raporunu al, sınav günü sınav sorumlusuna raporunu göster ve engelli salonunda sınavına gir. Ama sınavın hemen ardından da bu raporu “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine yolla. Onlar değerlendirsin, uygun görürlerse sınavın geçerli sayılır.

Sevgili öğrencim, şimdi sağlık ya da engel durumuna göre, adayların sınava girdikten sonra neler yaşayacağını, yani sınav uygulamasının nasıl olacağını anlatayım.

Görme Engeli Olan Adaylara Sınav Uygulaması

Eğer görme engelli isen ve bir de okuyucu yardımı talep ettiysen:

 • Sana sorulacak sorular karmaşık cümleler olmayacak, şekilli, grafikli, tablolu, resimli sorular da sorulmayacak.
 • Ayrıca sınav salonunda senden başka aday olmayacak ve yanına da bir yardımcı verilecek.
 • Soruların ve sürenin miktarına göre sana belli bir miktarda ek süre de verilecek.
 • Fakat soru kitapçığını kendin okuyamacaksın. Eğer, okuyucu yardımı aldığın halde, soru kitapçığını okuduğun tespit edilirse sınavın geçersin sayılacak.

Görme Engeli Olan Adaylara Ek Süre Şartı

Aşağıdaki şartları taşıyan bir görme engelli isen, YKS sınavında sana ek süre verilecek:

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına göre Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu… oranın % 25 ve üzerinde ise
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporun (ÇÖZGER) varsa ve bu raporda, “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)” yazıyorsa ve Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzerinde ise

Sınav Kitapçığını Kendin Okuyabilecek Durumda İsen

Bunların dışında, görme engelli isen fakat sınav kitapçığını kendin okuyabilecek durumda isen, sana ek süre verilmeyecektir. Fakat talep etmen durumunda yazı büyüklüğü 14 punto olan bir soru kitapçığı ve işaretleyici yardımı alabileceksin. Eğer işaretleyici yardımı istersen, seni tek başına bir salonda sınava alırlar, istemezsen toplu bir salonda sınava girersin.

İşaretleyici Ne Demektir?

İşaretleyici, senin adına ve senin söylediğin şekilde cevapları işaretleyen yardımıcı demektir. Eğer sınav kitapçığını okuyabilecek durumda olan bir görme engelli isen, yanına bir işaretleyici isteme hakkın var. Fakat, işaretleyici istersen, kesinlikle sen işaretleme yapmayacaksın ve kesinlikle işaretleyici senin adına soruları okumayacak. Yoksa sınavın geçersiz sayılır.

İşitme Engeli Olan Adaylara Sınav Uygulaması

Sevigili öğrencim, işitme engelli isen, ÖSYM raporunda şu bilgileri görmek isteyecektir:

 • İşitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak)
 • Her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak)
 • Konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi
 • Rapora eklenmiş olarak, işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini

Eğer işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullanıyorsan, bu durumu mutlaka sağlık raporunda belirtmelisin. Bu bilgi senin Sınava Giriş Belgene de yazılacaktır. Sınava giriş belgende böyle bir ibare olduğu için, senin sınava kullandığın kulaklık ile girmene izin verilir ancak, sınavdan önce bir görevli senden bu kulaklığı alır ve sınav sonunda tekrar sana teslim eder.

Sınva Giriş Belgende, işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) ibaresi varsa ve kulaklığını sınavda çıkarmak istemiyorsan, bunu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretleyerek belirtebilirsin. Böyle yaptığın taktirde, bulunduğun ilin merkezinde ve ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında cihazın ile sınava alınırsın.

İşitme Engeli Olan Adaylara Ek Süre Şartı

Aşağıdaki şartları taşıyan bir işitme engelli isen, YKS sınavında sana ek süre verilecek:

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya ÇÖZGER raporunu ve
 • İşitme engellilerden istenen diğer belgeleri ÖSYM merkezine zamanında ulaştırmak

Bedensel Engeli Olan Adaylara Sınav Uygulaması

Sevgili öğrencim, bedensel bir engelin varsa ve cevapları kendi başına işaretleyemecek durumda isen işaretleyici yardımı alabilirsin. Bunun yanında, bedensel engelin soruları okumana da mani oluyorsa okuyucu yardımı da alabilirsin. Bu yardımları alabilmen için sağlık raporunda, vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi vb.) hastası olduğunun belirtilmesi gerekir.

Diğer Engeli Olan Adaylara Sınav Uygulaması

Sevgili öğrencim, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda aşağıdaki engel durumlarından herhangi birini işaretlediysen sen, “Diğer Engeli Olan Aday” grubunda oluyorsun:

 • Süreğen Hastalık (Kronik)
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu
 • Zihinsel (MR)
 • Sınıflanamayan

Okuyucu ve İşaretleyici Yardımı

Diğer Engeli Olan Aday” grubunda isen ve aşağıdaki şartları taşıyorsan, okuyucu da isteyebilirsin, işaretleyici de isteyebilirsin, dilersen her ikisini birden de isteyebilirsin:

 • Zihinsel MR (mental retardasyon) ile
 • Sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozuklukları (OSB), asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül/özel öğrenme güçlüğü (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite vb.)

Yukarıdaki şartlardan birini taşıyorsan ve okuyucu istediysen, sınav esnasında dilediğin soruları senin okumana da izin verilir. Yani bütün soruları okuyucudan dinlemeye mecbur değilsin.

Soru ve Salon Durumu

Diğer Engeli Olan Aday” gurubunda isen, YKS sınavındaki bütün sorulardan sorumlu tutulacaksın.

Okuyucu ve işaretleyici yardımı talep etmesen de dilersen seni tekli bir salonda sınava alırlar. Yani tek başına bir sınıfta sınava girebilirsin. Bu tamemen senin tercihine bağlıdır.

Ruhsal ve Duygusal Sorunu Olanlar

Eğer sağlık sorunun ruhsal ve duygusal (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) ise, sen de dilediğin taktirde işaretleyici yardımı alabilirsin. İşaretleyici yardımı talep etmesen de istediğin takdirde tekli salonda sınava alınırsın.

Yanında İlaç/İğne ile YKS Sınavına Girme

ÖSYM şu durumlara izin vermektedir:

 • Diyabet (şeker) hastası isen, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı, ek gıda vb. ile engelli sınav salonlarına alınmana izin verilir.
 • Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanıyorsan, yanında ilaç getirmesine izin verilir.

Eğer sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç vb. kullanmak zorunda isen ve bu ilacı da sınav esnasında yanında bulundurmak istiyorsan, bu durumu, ÖSYM’ye gönderdiğin dilekçende belirtmen gerekmektedir. ÖSYM bu talebi değerlendirecektir.

Geçici Engeli Olan Adaylara Sınav Uygulaması

Sevigli öğrencim, geçici bir sağlık sorunun var ise veya hamilelik gibi özel bir durumun varsa, sen “Geçici Engeli Olan Aday” grubundasın demektir.

Geçici engeli olan aday grubunda isen ÖSYM; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile sınava alınmana izin verir. Ayrıca sana normal sınav süresi uygulanır ve talep edersen işaretleyici yardımı alabilirsin.

Geçici engelli isen ve raporun bitiş tarihi gelmeden önce raporda belirtilen sağlık durumun değiştiyse, bu durumu dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmen gerekir. ÖSYM, gerekirse raporunu yenilemeni isteyebilir.

UYARI: Sınavda işaretleyici (kodlama görevlisi) yardımı alan adayların, cevaplarını kendilerinin işaretlemesine yani kodlamasına izin verilmez. Hem işaretleyici alıp hem de kendin işaretlersen ve bu durum tespit edilirse sınavın geçersin sayılır.

UYARI: İşaretleyici yardımı alıp, işaretleyici görevliye soru okutan adayların bu durumu tespit edilirse sınavları geçersiz sayılır.

Sağlık Durumu Engel / Bilgi Formunun Doldurulması

Sevgili öğrencim, ben başlıkta adını verdiğim bu forma kısaca “Sağlık Engel Bilgi Formu” diyeceğim. Sağlık Engel Bilgi Formunu doldururken şu hususlara dikkat etmen gerekecek:

Aday Bilgileri Bölümü

YKS Başvurusu – Sağlık Engel Bilgi Formu – Aday Bilgileri

Formun aday bilgileri bölümünde seni zorlayacak bir alan yok. Önce, yabancı uyruklu isen YU numaranı değilsen TC Kimlik Numaranı yazacaksın, devamında da adını soyadını yazacaksın.

Engel Durumuna İlişkin Bilgiler Bölümü

YKS Sınav Başvurusu – Sağlık Engel Durumu Formu

Formun bu bölümünde, engel durumunu belirtmen gerekiyor. Hangi engel grubuna dahil olduğuna karar vermek için okumaya devam et.

Sürekli Engel Grubu

Sevgili öğrencim, senin sürekli engel gurubunda olman için aşağıda sıraladığım engellerinden birine sahip olman gerekir.

 • Görme
 • İşitme
 • Bedensel engel
 • Zihinsel engel
 • Dil ve konuşma bozukluğu
 • Diyabet, astım gibi süreğen/kronik engel
 • Yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü, ruhsal ve duygusal bozukluk gibi sınıflandırılamayan engel

Eğer yukarıda listelenen engel gruplarından birinde isen, sahip olduğun engeli işaretleyeceksin ve karşısına Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen yüzdelik oranı yazacaksın. Raporunda yüzdelik oran yoksa bu alanı boş bırakacaksın.

Buradaki Tam Vücut Engel Oranı, sürekli bir engelin varsa “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen toplam yüzde orandır.

Geçici Bir Engelin Varsa

Sevgili öğrencim; kaza, hastalık, tedavi, hamilelik gibi bir nedenden ötürü geçici bir engele ya da özel gereksinime ihtiyacın varsa veya bir yardımcıya ihtiyacın olmasa da sağlık sorunun nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda isen, bu bölümü durumuna uygun olarak dolduracaksın. Sana uygun olan analı işaretledikten sonra da Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili alana yazacaksın. Yalnız “Rapor Bitiş Tarihi” en fazla 1 yıl sonrası olarak yazılabilir, daha ileri bir tarih yazmamaya dikkat et.

Rapor bitiş tarihinden sonra geçici engeli olan adayların engel bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumun değişirse, bu durumu dilekçe ile ÖSYM Merkezine bildirmen gerekmektedir.

Özel Durumlar

Engel gurubun “Sürekli Engel Grubu” olsa da “Özel Durumlar” alanında sana uygun olan seçenek varsa işaretlemen gerekir. Bu alan ile ilgili ÖSYM Sınav Klavuzundaki açıklama aynen şöyledir:

Örneğin; Sürekli Engel Grubunda “Sınıflanamayan” alanında işaretleme yapan adaylardan varsa Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü veya Ruhsal ve Duygusal olanların durumlarına uygun seçeneği “Özel Durumlar” alanında da işaretlemeleri gerekmektedir. Sürekli Engel Grubunda “Bedensel (Ortopedik)” alanında işaretleme yapan adaylardan CP Hastası olanlar “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini; “İşitme” alanında işaretleme yapan adaylardan İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş olanlar “Özel Durumlar” alanında “İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş” seçeneğini; Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylardan soruları kendisi okuyabilecek durumda olanlar (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen), “Özel Durumlar” alanında “Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzeri” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

ÖSYM YKS Klavuzu 2020

Sınav Ugulamasına İlişkin Bilgiler Bölümü

YKS Sınav Başvurusu – Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

Sevgili öğrencim, bu bölümde durumuna uygun olan seçenekleri işaretlemen gerekmektedir. Örneğin, görme sorunun yoksa 14 punto soru kitapçığı (normali 9 puntodur) istemen doğru olmaz, istesen de kabul edilmez.

Soru Kitapçığı Okuma Durumu

Görme engelli isen, bu bölümde 14 punto seçeneği işaretleyerek, daha okunaklı bir kitapçık isteyebilirsin. Herhangi bir işaretleme yapmazsan, normal bir kitapçıkla sınav olursun.

“Okuyucu İstiyor” alanını işaretlersen, engel durumuna uygun ise sana sınavda bir okuyucu verilir.

Cevap Kağıdı İşaretleme Durumu

Sevgili öğrencim, soru kitapçıklarında 14 puto seçeneği varken, cevap kağıtlarında böyle bir seçenek yoktur. Bütün cevap kağıtları 9 punto büyüklüğündedir. Bu durumu dikkate alarak, cevap kağıdını işaretleyemeyecek durumda isen “Cevap Kağıdı İşaretlemesi Yapamaz” seçeneğini işaretlemen gerekir. Eğer bu seçeneği işaretlersen, sana bir işaretleyici verilir ve sınavda senin cevap kağıdını işaretlmene izin verilmez. İşaretleme (kodlama) yapıtığın tespit edilirse sınavın geçersiz sayılır.

İşaretleyicilerin sana soruları okuması yasaktır.

İşaretleyici istediysen, cevap kağıdın ve soru kitapçığının kapağındaki gerekli alanlar, salon görevlileri tarafından doldurulur.

Sınav Salon Tercihi

Sınav uygulaması ile ilgli bir diğer bölüm de sınav salon tercihi bölümüdür. Bu bölümde senden, salonda tek başına mı olmak istiyorsun yoksa sınava toplu bir salonda mı girmek istiyorsun, bunun kararını vermen istenir.

Engel Durumuna İlişkin Bilgiler bölümünde (yukarıda görebilirsin), Özel Durumlar kısmında bulunmayan bir özürden dolayı, salonda tek başına olmak istersen, bu durumu ÖSYM’ye gönderdiğin dilekçede belirtmen gerekir.

Bunun dışdında, okuyucu veya işaretleyici isteyen engelli adayların atamaları tekli salonlara yapılmaktadır.

Sınav Salonuna Erişim Durumu

Bu bölümde, merdiven çıkmak ile ilgili bir sorunun varsa bunu belirtmen gerekiyor. Merdiven çıkamaycak durumda isen, ÖSYM seni merdivensiz ulaşabileceğin bir salona atayacaktır.

Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler Bölümü

Bu bölümde verdiğin bilgiler, senin atanacağın salonu etkileyecektir. İhtiyacın olan gereçleri kullanabileceğin salonlara atanmanı sağlayacaktır. Eğer, bu bölümde yer almayan bir gereçle sınava girmen gerekiyorsa, bunu dilekçende belirtmen gerekir.

YKS Sınav Başvurusu – Sınava Getirilebilecek Araç Gereçler

ÖSYM, senin sınav konforunu düşünmektedir. Bunun için, sınav süresince ayrı kaldığında, performasını ya da sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü gereç ile sınava girmeni mümkün hale getirmek istemektedir.

Yukarıda sana sunulan bölümde, sınava girmek zorunda olduğun gereci belirteceksin.

Belirttiğin sınav gereci, sınav güvenliğini zedeleyebilecek nitelikte ise, her ilin merkezinde, ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaksın. Bu yüzden, böyle bir gereç ile sınava girmen gerekiyorsan, sınav merkezi tercihin, gidebileceğin bir il merkezi olmalıdır. İletişimi kesilmiş sınav salonlarında kamera ile izleme sistemleri de vardır.

Senin talep ettiğin gereç ve ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonucu, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

1-Elektronik büyüteç / atel /oksijen tüpü /masa lambası / koyu renk camlı gözlük / kullanacak olan adaylar,ilmerkezindeÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

2-Kalp pili / kâğıt torba kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

3-İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü,enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazlarıkontrol edilerek engelli salonlarındasınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazlar, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır. Bu durumdakiadaylar, kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınacaklardır.Bu araç gereç ve cihazların sınav süresince yanlarında bulundurmak isteyen adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

4-Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve/veya ek gıda (paketli) bulundurma zorunluluğu olan adaylar, gıda paketleri, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir.

5-İnsülin Pompası kullanan adaylar, bu aparatı giysilerin altında bulundurmak şartı ile kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

6-İnsülin Pompası kullanıp, aynı zamanda başka rahatsızlığı nedeni ile (görme vb.) okuyucu yardımı alan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

7-Üzerinde protez, ortezi olan adaylar (Protez, ortez giysi altında olmalıdır), Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Üzerinde protez, ortezi olan adaylardan (protez/ortez giysi altında olsun veya olmasın) okuyucu yardımı talep edenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

8-Üzerinde diren, katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Diren, katater giysi altında olmalıdır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile diren, katateri metal parça içerenleri kullanacak olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

9-Boyunluk / eldiven / havlu / peçete / bez / hasta bezi / bere / şapka / bandaj kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava girecekler ancak, bu malzemelerden metal parça içerenleri kullanacak adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

10-Korse kullanan adaylardan korsesi giysi altında olanlar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile korsesi metal parça içeren adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

11-İlaç kullanacak adaylardan ilaçlarını tane ile sınav binasına getirenler tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Kullanacakları ilacı paket içerisinde sınava getirmesi gereken adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

12-Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde (Göz damlası, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır.) tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

13-Sonda kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacak ancak, bunlardan okuyucu yardımı talep edenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

14-Oturma simidi, yastık kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

15-Pant ve dizlik kullanan adaylar, bu malzemeleri giysi altında olmak kaydıyla tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

16-İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanan adaylar, eğer kulaklıklar ve cihazları bedenlerinden ayrılabilir ise bu cihazları ile sınav binalarına alınacak ancak, cihazlar engelli salonlarında salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilecektir. Sınav esnasında İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanmak durumunda kalan adaylar ile bu cihazlarını salon görevlilerine teslim etmek istemeyen adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

17-Tekerlekli sandalye (akülü olanlar dâhil) kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

18-Koltuk değneği / baston / kanedyen / yürüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemeler, salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilecektir.

19 Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Büyüteci metal parça içeren adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

20-Prizmatik Gözlük, teleskopik gözlük kullanan adaylar (sadece çerçeve ise) tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

21-Abaküs kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolü ile tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Üzerinde herhangi bir olağan dışı aparat olan cihazla sınava girecek adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

22-Küptaş veya Kabartmalı Yazı Tableti kullanan adayların bu malzemeleri plastik ise tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Metal kalem kullanacaklar için bu malzeme kontrol edilip tutanağa olağan dışı bir durum olmadığı yazılacaktır. Aksi takdirde aday sınava alınmayacaktır. Kalem dışında metal aksamlı malzeme kullanacak olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

23-Braille Daktilo kullanan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

24-Tahta ve Beyaz Tahta Kalemi kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemesi metal parça içerenler ile okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

25-Büyüteç gözlüğü kullanan adaylar, bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

26-Astım ilacı, spreyi/pompası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazlar, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde duracaktır.

ÖSYM YKS Klavuzu 2020

YKS Sınavına Bir Alet – Eşya – Araç Gereç Getirecek Herkes İçin Genel Kurallar

KURAL 1: Engel/sağlık nedeniyle herhangi bir alet/araç gereç kullanan engelli adaylardan okuyucu talep edenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 2: Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet/araç gereç kullanan engelli adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 3: Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla (giysi altında olmak koşulu ile) sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 4: Engelli salonunda herhangi bir alet/araç gereç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı bu alet/araç gereci tek tek kontrol edecek, bu alet/araç gereç üzerinde metal unsurlar bulunmadığı takdirde adayı binaya alacaktır.

KURAL 5: Metal nitelikli alet, araç gereç ve cihaz beyanında bulunmadığı halde üzerinde bu tür metal içerikli eşya olan adaylar, atanmış oldukları binalarda söz konusu alet, araç gereç ve cihazla sınava alınmayacaklardır.

KURAL 6: İşaretleyici yardımı talep eden adaylardan engeli nedeniyle sınavda metal eşya/cihaz alet bulundurmak durumunda olanlar, sınavda soruları yüksek sesle kendileri okuyacak ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 7: Üzerinde cihaz bulunan engellilerden soruları yüksek sesle okumak isteyenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 8: Giysi altında kabul edilen cihazların sınav sırasında giysi üzerine çıkartılması veya bedenden ayrılması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Aday, hemen Bina Sınav Sorumlusu odasına götürülerek sınav süresi boyunca burada bekletilecek, sınavdan sonra bina dışına çıkmasına müsaade edilecektir. Söz konusu cihaz tutanakla ÖSYM’ye gönderilecektir.

KURAL 9: ÖSYM tarafından her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav binalarına atanan adaylar, ihtiyacı olan araç gereç ve cihazları kendileri getireceklerdir. Sınavdan önce sınav görevlileri bu araç gereç ve cihazları kontrol edecek vesınav güvenliğini zedeleyecek bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verdiği takdirde adaylar, söz konusu araç gereç ve cihazlarını sınavda kullanabileceklerdir. Güvenlik ihlali yapan adaylar,sınav binalarına alınmayacaklardır.

KURAL 10: Adaylar, sınavda kullanmak istedikleri cihazların özelliklerini de belirtir dilekçelerini, başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM, cihazın özelliklerini inceleyecek ve gerekirse cihaz ile ilgili ek bilgiler talep ederek yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayın sınav merkezini belirleyebilecektir. ÖSYM tarafından onaylanmamış ve Sınava Giriş Belgesinde yazılı olmayan bir cihaz ile sınav binasına gelen adaylar,bu cihazları ile sınava alınmayacaklardır.

ÖSYM YKS Sınav Klavuzu – 2020

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

5 yorum “YKS Sağlık Engel Bilgi Formu Hakkında Herşey”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>