Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

YKS Özel Yetenek Sınavı İle Yerleştirme İşlemi

YKS Sınavı 2021

Bazı üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Fotoğraf gibi bazı programları, öğrencilerini özel yetenek sınavı ile seçmektedir.

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Programlar

Aşağıdaki bağlantıda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerin veya programların bir listesini görebilirsiniz.

Başvuru Şartıları

Sevgili öğrencim, özel yetenek gerektiren programlara başvurular, doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Yani başvurmak istediğin bölüm hangi üniversitede ise başvurunu doğrudan o üniversiteye yapmalısın. Aynı şekilde, sınav ve değerlendirme işlemleri de ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.

Özel Yetenek Sınavının Baraj Puanı ve Sıralaması

Yukarıdaki bağlantıda gördüğün programlara başvurabilmek için, TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. Fakat asıl baraj puanına, her üniversitenin ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır.

Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Özel Yetenek Sınavı Kuralları

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır.

Yatay Geçiş

Özel Yetenek Sınavının sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan bir eş değer lisans programına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

Merkezi Yerleştirme İle De Yerleştiysen

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özelyetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Konservatuar Lisesi Mezunları

Devlet Konservatuvarlarının veya Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir.

Resim ve Heykel Bölümleri

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı Durumu

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ileilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)

Özel yetenek ile öğrenci alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir.

Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) TYT Puanı (TYT-P)

ÖYSP’nin ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 ve öncesinde bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

Yerleştirmede Öncelik

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Bir Önceki Yılın TYT Puanını Kullanmak İstersen

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

5 yorum “YKS Özel Yetenek Sınavı İle Yerleştirme İşlemi”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>