Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

2. Katılar

Elmas - Kovalent Katılar

Katılar, aşağıdaki özellikleri taşırlar:

 • Kimyasal türleri en düzenli haldedir.
 • Kimyasal türler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
 • Maddenin en yoğun halidir. (Su, Bizmut, Antimon hariç)
 • Kimyasal türler titreşim hareketi yapar.
 • Sıkıştırılamazlar.
 • Akışkan değildirler.
 • Belli bir şekilleri ve hacimleri vardır.

Katıların Sınıflandırılması

 • Katılar ikiye ayrılır:
  1. Amorf Katılar
  2. Kristal Katılar
 • Kristal katılar da kendi içinde 4’e ayrılır:
  1. İyonik Katılar
  2. Moleküler Katılar
  3. Kovalent Katılar
  4. Metalik Katılar
 • Yukarıda yaptığımız sınıflandırma, şöyle bir şema ile de gösterilebilir:
Katıların Sınıflandırılması
Katıların Sınıflandırılması

1. Amorf Katılar

 • Alışık olduğumuz katıların aksine, amorf katılarda, kimyasal türler gelişigüzel dizilmişlerdir.
 • Çevremizdeki bazı amorf katılar şunlardır:
  • Cam
  • Tereyağı
  • Plastik
  • Naylon
  • Lastik
  • Kauçuk

Camsı Geçiş Sıcaklığı

 • Amorf katılar, kimyasal türlerindeki düzensizlik yüzünden, sabit bir erime sıcaklığına sahip değillerdir.
  • Isıtıldıklarında önce yumuşarlar sonra zamanla sıvı hale geçerler.
 • İşte, amorf katıların yumuşamaya başladığı bu sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir.
 • Camı ısıttığımızda, belli bir sıcaklıkta yumuşamaya başlar ve sıcaklığı arttıkça daha yumuşak bir hale geçer.
 • Camın, amorf bir katı olması, ısıtıldığında şekil alabilmesini sağlar.
Camın Şekillendirilmesi

Örnek:

Cam için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Amorf katıdır.

Kimyasal türleri düzensizdir.

Erimeden önce yumuşar.

Sabit bir erime sıcaklığı vardır.

Camsı geçiş sıcaklığı vardır.

Örnek:

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin bir özelliği de camsı geçiş sıcaklığına sahip olmasıdır?

Yemek tuzu

Tereyağı

Kuru buz

Bakır

Şeker

Kristal Katılar

 • Kristal katıların kimyasal türleri, düzgün bir geometrik şekil oluşturacak şekilde dizilirler.
 • Kristal katıların erime sıcaklığı sabittir. Belli bir sıcaklıkta erimeye başlarlar ve erime olayı bitene kadar sıcaklık aynı değerde kalmaya devam eder.
 • Doğada gördüğümüz katıların çoğu kristal katılardır.
 • Kristal katılar, 4 çeşittir:
  1. İyonik Katılar
  2. Moleküler Katılar
  3. Kovalent Katılar
  4. Metalik Katılar
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali

1. İyonik Katılar

 • İyonik bağlı bileşiklerin katılarıdır.
 • İyonik katılarda, bütün iyonlar arasında iyonik bağlar (iyon-iyon etkileşimi) vardır.
 • İyonik bağ, en güçlü etkileşimdir. Bu yüzden, iyonik katıların erime noktaları yüksektir.
 • İyonik katılar sert ve kırılgandır.
 • İletken değillerdir.
 • Suda, iyonlarına ayrışarak çözünürler. Bu yüzden iyonal çözeltiler oluştururlar. İyonal çözeltilere, elektriği ilettikleri için elektrolit denir.
Yemek Tuzu
Yemek Tuzu

İyonik Katı Örnekleri:

 • Metal-Ametal bileşikleri iyonik bileşiklerdir.
 • İyonik bileşikler katı halde iken, iyonik katılar sınıfına girer.
 • Bazı iyonik katılar şunlardır:
  • NaCl(k) (Yemek tuzu – Sodyum klorür)
  • MgCl2(k) (Magnezyum klorür)
  • CaO(k) (Kalsiyum oksit – Sönmemiş kireç)
  • CaCO3(k) (Kalsiyum karbonat – Kireç taşı)

2. Moleküler Katılar

 • Kovalent bağlı bileşiklerin katı halidir.
 • Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; Dipol-dipol, London etkileşimleri ve Hidrojen bağları olabilir.
 • Bu etkileşimler kovalent ve iyonik çekim kuvvetlerinden daha zayıftır. Bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 • Parafin, naftalin gibi bazı moleküler katılar yumuşaktır.
 • Isı ve elektriği iletmezler.

Moleküler Katı Örnekleri:

 • İyot (I2)
 • Kuru buz (CO2(k))
 • Naftalin (C10H8)
 • Buz (H2O(k))
 • Katı NH3 (Amonyak)
 • Katı HF (Hidrojen Florür)

3. Kovalent Katılar

 • Kovalent katılarda, kovalent bağ, sadece moleküldeki atomlar arasında değil, moleküller arasında da kurulmuştur. Yani, katıdaki bütün atomlar birbirine kovalent bağ ile bağlanmıştır. Bu yüzden bu katılarda, ağ örgülü kovalent bağlar bulunur.
 • Ağ örgülü kovalent bağların çok kuvvetli olmaları, bu katıların çok sert ve erime noktalarının çok yüksek olmalarını sağlar.

Kovalent Katı Örnekleri:

 • Elmas (C)
 • Grafit (C – Kurşun kalemin ucu)
 • SiO2 (Silisyum dioksit – Kuvars)
 • Si3N4 (Silisyum nitrür)
 • SiC (Silisyum karbür)

Elmas ve Grafit

 • Aynı atomların farklı dizilmesi ile oluşan maddelere allotroplar denir.
 • Elmas ve grafit tıpkı kömür gibi karbon atomlarından oluşur.
 • Elmas, grafit ve kömürde, tek fark, karbon atomlarının dizilişidir.
 • Grafit, kurşun kalemimizin ucudur.
 • Elmas, doğada oluşan en sert kimyasaldır.
Allotrop-Elmas-Grafit
Allotrop Maddeler

4. Metalik Katılar

 • Metaller, metalik katılardır.
 • Metal atomları arasındaki metalik bağ, metallerin katı halde olmasını sağlayan bağdır.
 • Metalik bağ sayesinde, metaller:
  • Isıyı ve elektrik akımını iletir.
  • Tel ve levha haline gelebilir.
  • Yüzeyleri parlaktır.

Metalik Katı Örnekleri:

 • Çinko (Zn)
 • Gümüş (Ag)
 • Bakır (Cu)
 • Potasyum (K)
 • Sodyum (Na)
Platin (Pt) Metali
Platin (Pt) Metali

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “2. Katılar”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>