Maddenin Halleri 4. Bölüm

Gazlar

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Gazlar
  • Gazların Genel Özellikleri
  • Gazları Tanımlayan Özellikler
  • Saf Maddelerin Hal Değişim Grafikleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Gazlar

Gazların Genel Özellikleri

 • Sıvıların kaynaması veya buharlaşması ile oluşurlar.
 • Kapların hacmini ve şeklini alırlar.
 • Sıkıştırılabilirler.
Gazlar Sıkıştırılabilir
Gazlar Sıkıştırılabilir
 • Her zaman homojen karışırlar.
 • En düşük öz kütleli halidir.
 • Kimyasal türleri arasında bir etkileşim yok kabul edilir.
 • Kimyasal türleri; titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar.
 • Maddenin en düzensiz hâlidir.
 • Akışkandırlar.
 • Enerjisi en yüksek halidir.
 • Kaplarına basınç uygularlar.
Gaz Basıncı
Gaz Basıncı

Gazlar

Gazları Tanımlayan Özellikler

 • Bir gazı tarif ederken şu özellikleri kullanılır:
  1. Basınç (P)
  2. Miktar
  3. Hacim (V)
  4. Sıcaklık (T)

1. Basınç (P)

 • Birim yüzeye uygulanan kuvvete basınç denir.
  • Basıncın sembolü P harfidir; birimi atm (atmosfer) veya mmHg (milimetre cıva)’dır.
 • Gazların kaplarına uyguladığı basınca gaz basıncı denir.
  • Gazlar, kabın her yerine eşit basınç uygularlar.
 • Hava da bir gaz karışımıdır ve bir basıncı vardır.
 • Havanın basıncına “açık hava basıncı” veya “atmosfer basıncı” denir.
  • Atmosfer basıncı “P0” veya “Phava” sembolü ile ifade edilir.
 • Torricelli, normal koşullarda açık hava basıncı 760 mmHg hesaplamıştır.

1 atm = 760 mmHg
1 atm = 76 cmHg

Gazlar

Gazları Tanımlayan Özellikler

2. Miktar

 • Gazların miktarı genellikle mol sayısı olarak ifade edilir.
 • Mol sayısının sembolü “n” harfidir, birimi de “mol” dür.
 • 1 mol gazın kimyasal türleri, Avogadro Sayısı kadardır.

Avogadro Sayısı = NA = 6,02×1023

 • 1 mol He (Helyum) gazında, 6,02×1023 tane He atomu vardır.
 • 1 mol N2 (Azot) gazında, 6,02×1023 tane N2 molekülü vardır.
 • 1 mol NH3 (Amonyak) gazında, 6,02×1023 tane NH3 molekülü vardır.

Gazlar

Gazları Tanımlayan Özellikler

3. Hacim (V)

 • Bir maddenin, boşlukta kapladığı yere hacim denir.
 • Hacmin sembolü V harfidir; birimi Litre (L) veya m3 tür.
 • Gazların hacimleri, kaplarına bağlıdır.
  • Kabının hacmi kaç litre geliyorsa, gazın da hacmi o kadardır.
 • Hacmin birimi Litredir (L).

1L = 1 dm3 = 1000 mL = 1000 cm3

 • Belli koşullarda, belli miktardaki gazların hacimlerini ezbere bilmekte fayda vardır:
  • Standart koşullar: Basıncı 1 atm, sıcaklığı 25 oC olan gazlar standart koşullarda kabul edilir. Oda koşulları da denir.
   • Standart koşullarda, 1 mol gaz, her zaman, 24,5 L hacim kaplar
  • Normal koşullar: Basıncı 1 atm, sıcaklığı 0 oC olan gazlar normal koşullarda kabul edilir.
   • Normal koşullarda, 1 mol gaz, her zaman, 22,4 L hacim kaplar.

Gazlar

Gazları Tanımlayan Özellikler

4. Sıcaklık (T)

 • Sıcaklık termometre ile ölçülür.
 • Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir ve T harfi ile gösterilir.
 • Celsius (oC) cinsinden sıcaklık, bizim, günlük hayatta kullandığımız sıcaklıktır ve t harfi ile gösterilir.

Kelvin (K) = Celcius (oC) + 273
veya
T = t + 273

 • Sıcaklık, doğrudan, kimyasal türlerin hızı ile ilgilidir.
  • Bir gaz veya bir madde ne kadar sıcaksa, kimyasal türleri de o kadar hızlıdır.
 • Bir madde ne kadar sıcaksa, maddedeki kimyasal türlerin ortalama kinetik enerjisi o kadar fazladır.
  • Sıcaklıkları eşit olan maddelerde, kimyasal türlerin, ortalama kinetik enerjileri de eşittir.

Gazlar

Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği

Isıtılan saf bir katının sıcaklık-zaman grafiği:

Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
I. Bölge:
 • Madde katıdır.
 • Isıtıldıkça sıcaklığı artar.
 • Maddenin ortalama kinetik enerjisi artarak titreşim hareketleri hızlanır.
 • Madde homojendir.
II. Bölge:
 • Madde erimektedir.
 • Sıcaklık erime süresince sabittir.
 • Madde heterojendir.
III. Bölge:
 • Madde sıvıdır.
 • Sıcaklık ve ortalama kinetik enerji arar.
 • Madde homojendir.

Gazlar

Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği

Isıtılan saf bir katının sıcaklık-zaman grafiği:

Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
IV. Bölge:
 • Madde kaynama sıcaklığındadır.
 • Madde kaynar.
 • Sıcaklık kaynama süresince sabittir.
 • Bu bölgede sıvı-gaz bir arada bulunur, madde heterojendir.
V. Bölge:
 • Madde buhar halindedir.
 • Verilen ısı, gazın sıcaklığını yükseltir.
 • Bu bölgede madde homojendir.

Gazlar

Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği

Soğutulan saf bir gazın sıcaklık-zaman grafiği:

Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
I. Bölge:
 • Madde gazdır.
 • Sıcaklık ve ortalama kinetik enerji düşer.
 • Madde homojendir.
II. Bölge
 • Madde sıvı-buhar halindedir, heterojendir.
 • Sıcaklık sabit ve yoğunlaşma sıcaklığıdır.
III. Bölge:
 • Madde sıvı halindedir.
 • Sıcaklık ve ortalama kinetik enerji düşer.
 • Bu bölgede madde homojendir.

Gazlar

Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği

Soğutulan saf bir gazın sıcaklık-zaman grafiği:

Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
Saf Maddelerin Sıcaklık-Zaman Grafiği
IV. Bölge:
 • Madde donma sıcaklığındadır.
 • Sıcaklık sabittir.
 • Katı-Sıvı haldedir.
 • Heterojendir.
V. Bölge:
 • Madde katı halindedir.
 • Sıcaklığı ve ortalama kinetik enerjisi düşer..
 • Bu bölgede madde homojendir.

Maddenin Halleri

IV. Bölüm
(Gazlar)

Bitti 🙁