Maddenin Halleri 3. Bölüm

Sıvılar

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Sıvılar
  • Viskozite
  • Buharlaşma
  • Denge Buhar Basıncı
  • Kaynama Olayı
  • Atmosferde Su Buharı (Nem)

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Sıvılar

 • Sıvılar, katıların erimesiyle oluşan maddelerdir.
 • Sıvı molekülleri, katılara göre daha hızlı hareket ederler.

Sıvılar ile İlgili Bilinmesi Gereken Özellikler

 • Viskozite
 • Buharlaşma
 • Denge Buhar Basıncı
 • Kaynama Olayı
 • Atmosferde Su Buharı (Nem)

Sıvılar

1. Viskozite

Viskozite Nedir?

 • Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirence viskozite denir.
 • Viskozitenin tersi akışkanlıktır.
Viskozite ve Akışkanlık
Viskozite ve Akışkanlık

Yağların Numarası Viskozitelerini Gösterir

Viskozite – Akışkanlık

Sıvılar

1. Viskozite

Viskoziteyi Etkilen Faktörler

 • Viskozitenin şu faktörlerden etkilenir:
  1. Zayıf etkileşimler
  2. Molekül Ağırlığı
  3. Sıcaklık

1. Zayıf Etkileşimler

 • Zayıf etkileşimlerin kuvveti arttıkça, sıvıların viskozitesi artar, akışkanlığı azaları.
Gliserin ve Suyun Hidrojen Bağları

2. Molekül Ağırlığı

 • Molekülün ağırlığı arttıkça, viskozite artar, akışkanlık azalır.

3. Sıcaklık

 • Sıcaklık arttıkça akışkanlık artar, viskozite azalır.
Viskozite - Sıcaklık İlişkisi

Sıvılar

2. Buharlaşma

Buharlaşma Nedir?

Buharlaşma
Buharlaşma
 • Sıvının yüzeyindeki moleküllerin, buhar haline geçmesine buharlaşma denir.

Buharlaşma Hızı

 • Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
 • Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına buharlaşma hızı denir.
 • Buharlaşma hızı yüksek olan sıvılar uçucu sıvalar olarak adlandırılır.
 • Uçucu katılar da vardır.

Buharlaşma Hızına Etki Eden Faktörler

 1. Maddenin Cinsi (Kaynama Noktası)
  • Zayıf etkileşimler güçlendikçe, sıvının buharlaşma hızı azalır.
 2. Yüzey Alanı
  • Yüzey alanı arttıkça, buharlaşma hızı da artar.

 1. Sıcaklık
  • Sıcaklığı arttıkça sıvının buharlaşma hızı da artar.
 2. Diğer Faktörler
  • Havadaki nem arttıkça, buharlaşma hızı azalır.
  • Rüzgar, buharlaşma hızını arttırır. Rüzgarlı havalarda, çamaşırlarımız daha kısa sürede kurur.

Sıvılar

3. Denge Buhar Basıncı

Denge Buhar Basıncı (Pbuhar) Nedir?

 • Kapalı bir kapta; sıvı-buhar dengesini kurmuş bir sıvının buhar basıncına denge buhar basıncı (Pbuhar) denir.
 • Denge buhar basıncına, genellikle sadece buhar basıncı denir.

Sıvı-Buhar Dengesi Nedir?

 • Kapalı kaptaki bir sıvının, buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı bir süre sonra dengeye ulaşır.
Denge Buhar Basıncı
 • Kabın kapağını kapatınca:
Buharlaşma-Yoğunlaşma Dengesinin Kurulması
Buharlaşma-Yoğunlaşma Dengesinin Kurulması

Sıvılar

3. Denge Buhar Basıncı

Denge Buhar Basıncı Nelere Bağlıdır?

 • Denge buhar basıncı şunlara göre değişir:
  1. Sıvının Cinsine (Kaynama Noktasına)
  2. Sıcaklık
  3. Safsızlık

1. Sıvının Cinsi (Kaynama Noktası)

 • Aynı koşullarda iken; kaynama noktası daha küçük olan sıvının, denge buhar basıncı daha büyüktür.

2. Sıcaklık

 • Bir sıvının sıcaklığı arttıkça, denge buhar basıncı da artar.
 • Kaynama sıcaklığında, sıvının denge buhar basıncı maksimum değerine ulaşmıştır.

3. Safsızlık

 • Safsızlık, bir sıvıda başka bir maddenin çözünmesi ile oluşur.
  • Suda uçucu bir madde çözünürse, suyun buhar basıncı artar.
  • Çözünen madde, uçucu değilse, suyun buhar basıncı azalır.
  • Tuzlar, uçucu olmayan katılardır.

Sıvılar

4. Kaynama Olayı

Kaynama Nedir?

 • Bir sıvının buhar basıncı ile açık hava basıncı (dış basınç) eşitlendiğinde sıvı kaynar.
 • Bu eşitlik hangi sıcaklıkta gerçekleşiyorsa kaynama noktası odur.
 • Açık hava basıncı şöyle gösterilir:
  • P0 veya Pdış veya Patm

Kaynama Sıcaklığına Etki Eden Faktörler

I) Sıvının Cinsi – Zayıf Etkileşimler

 • Daha sağlam zayıf etkileşimler kuran sıvıların, kaynama sıcaklığı daha yüksek olur.

II) Dış Basınç

 • Sıvıların üzerindeki dış basınç arttıkça kaynama noktaları da yükselir; dış basınç düştükçe de kaynama sıcaklığı düşer.

III) Safsızlık

 • Sıvının içinde, yemek tuzu gibi, uçucu olmayan bir katı çözersek, sıvının kaynama noktası yükselir, donma noktası da düşer.

Sıvının; az ya da çok olması, kabın şekli, ısıtıcının gücü sıvıların kaynama sıcaklığına etki etmez.

Sıvılar

4. Kaynama Olayı

Kaynama VS Buharlaşma

Kaynama

 • Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda (belirli sıcaklık ve basınçta) gerçekleşir.
 • Saf sıvılarda kaynama süresince sıcaklık sabittir.
 • Sıvının her yerinde gerçekleşir.
 • Hızlıdır.
 • Kabarcıklar oluşur.
 • Çok enerji gerektirir.

Buharlaşma

 • Her sıcaklıkta gerçekleşir.
 • Sıvı yüzeyinde gerçekleşir.
 • Yavaştır.
 • Kabarcık oluşmaz.
 • Az enerji gerektirir.

Sıvılar

5. Atmosferde Su Buharı (Nem)

Nem (Mutlak Nem)

 • Atmosferde bulunan su buharı miktarına nem veya mutlak nem denir.
 • Havanın sıcaklığı arttıkça yeryüzünde buharlaşma arttığı için, nem miktarı da artar.
 • Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir.
  • Nemli hava ise su buharı ve kuru havanın bulunduğu karışımdır.

Bağıl Nem

 • Hava kütlesinin taşıyabileceği en fazla nem miktarına doygunluk noktası denir.
 • Bağıl nem; belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarına oranıdır.
  • Bağıl nem 1 m3 havanın neme doyma oranı olarak da tanımlanabilir.
 • Bağıl nem % 100 olduğunda, havadaki nem miktarı maksimum seviyeye ulaşmış demektir.

Sıvılar

5. Atmosferde Su Buharı (Nem)

Gerçek ve Hissedilen Sıcaklık

 • Gölgede sıcaklık: Dış ortam şartlarından (Güneş ışığı, rüzgar, yağış vb. ) arındırılmış ortamda ölçülen sıcaklık değeridir.
 • Gerçek sıcaklık: Bir bölgede termometre ile ölçülen sıcaklıktır.
 • Hissedilen sıcaklık: Ölçülen değil, algılanan sıcaklıktan, hissedilen sıcaklık olarak bahsedilir.
 • Genellikle bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık artarken rüzgâr arttıkça serinletme etkisinden dolayı hissedilen sıcaklık azalır.

Örneğin;

 • Ölçülen sıcaklığın 35 °C olduğu bir bölgede bağıl nem %60 ise hissedilen sıcaklık 45 °C olur.
 • 35 °C sıcaklığının ölçüldüğü başka bir bölgede bağıl nem %5 ise hissedilen sıcaklık 32 °C olur.