Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 4. Bölüm

KONU

ÜNİTE III

Kimyasal türler Arası eTKİLEŞİMLER

IV. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

4. BÖLÜM – Zayıf Etkileşimler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • 3. BÖLÜM: Güçlü Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Zayıf Etkileşimler
  • Apolar ve Polar Moleküller
  • Van der Waals Kuvvetleri
  • Hidrojen Bağı

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Zayıf Etkileşimler

Polarlık Apolarlık

 • Polar kimyasal tür:
  • Elektronlar bir tarafa yığılmıştır.
   • + ve – yük dengesi yoktur.
  • Kutupludur:
   • Kısmi negatif kutbu: δ+
   • Kısmi pozitif kutbu: δ
  • Küçük bir mıknatıs gibidir.
  • Toplam elektronegatiflik değeri sıfırdan büyüktür.
  • Dipollerdir (kalıcı dipoller).
 • Apolar kimyasal tür:
  • Elektronlarda yığılma yoktur.
   • Elektronlar eşit oranda dağılmıştır.
   • + ve – yük dengesi vardır.
  • Kutupsuzdur.
  • İtme-çekme yoktur.
  • Toplam elektronegatiflik sıfırdır.
  • İndüklenmiş dipollerdir.

Zayıf Etkileşimler

Polarlık Apolarlık

1. Kovalent Bağda Polarlık-Apolarlık

 • Aynı atomlar arasındaki kovalent bağlar apolardır.
  • H — H
 • Farklı atomlar arasındaki kovalent bağlar polardır.
  • H — Cl

2. Kimyasal Türlerde Polarlık-Apolarlık

 1. Atomlar:
  • Asal gaz atomları apolardır.
   • He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
  • Diğer atomlar polardır.
 2. İyonlar:
  • Bütün iyonlar polardır.
 3. Moleküller:
  • Moleküllerin bir kısmı polar, bir kısmı apolardır.

Zayıf Etkileşimler

Polar – Apolar Molekül

Apolar Moleküllerin Formülleri

 • Çift sayıda atomu olan element molekülleri apolardır:
  • H2, Cl2, F2, Br2, I2, P4, S8
 • 2 tür atomdan oluşan bileşik moleküllerinde:
  • Atomlardan biri; 2A, 3A veya 4A grubundan ise, molekül apolardır.
   • BeH2, BH3, CH4, CO2
   • İstisna: CO polardır.
  • CnHm (hidrokarbon) molekülleri apolardır.
   • CH4, C3H8

Polar Moleküllerin Formülleri

 • Apolar olmayan bütün moleküllerdir.

Zayıf Etkileşimler

Polar Moleküller

Örnek:

I) CH4
II) NO2
III) CO

IV) C2H5OH
V) O3

VI) CO2
VII) H2
VIII) C2H6

Yukarıda verilen molekülleri, polar ve apolar olarak sınıflandırınız. (1H, 6C, 7N, 8O)

Zayıf Etkileşimler

Polar – Apolar Molekül

Apolar Moleküllerinin Lewis Yapıları

 • Element Molekülleri:
  • Çift sayıda atom vardır.
 • Bileşik molekülleri:
  • En az üç atom vardır.
  • Merkezde bir atom vardır.
  • Etrafındaki atomlar da:
   • Aynı cinstirler.
   • Birbirlerine eşit uzaklıktadırlar.
Kimyasal-Türler-Arası-Etkileşimler-Polar-Apolar-Moleküller-

Zayıf Etkileşimler

Polar – Apolar Moleküllerin Kutupları

Daha elektronegatif olan bağ elektronları kendine daha güçlü çeker. (F, O, N)

Apolar moleküllerde elektronlar dengeli dağılır.

Klor-Molekülü-Apolar-Clor

CO2-Karbondioksit-Molekülü-Apolar
CF4-Karbon-Tetra-Florür-Molekülü-Apolar

Polar moleküllerde elektronlar bir bölgeye daha çok yığılır.

HCl-Hidrojen-Klorür-Molekülü-polar
H2O-Su-Molekülü-polar
NH3-Amonyak-Molekülü-polar

Zayıf Etkileşimler

Zayıf Etkileşim Nedir?

 • Bağ enerjisi 40 kj/mol değerinden daha az olan bağlardır.
 • Fiziksel bağlar veya moleküller arası etkileşimler de denir.
 • Maddelerin katı veya sıvı olmasını sağlayan bağlardır. (Metaller hariç)
  • Zayıf etkileşimler koparsa maddeler gaz haline geçer.
 • Kesikli çizgiler ile gösterilirler.

Hidrojen Bağı - Zayıf Etkileşimler
Su Molekülleri Arasındaki Hidrojen Bağları – Zayıf Etkileşimler

Zayıf Etkileşimler

Zayıf Etkileşimler Hangileridir?

 1. Hidrojen Bağı
 2. Van der Waals Kuvvetleri
  • İyon-dipol
  • Dipol-dipol
  • İyon-indüklenmiş dipol
  • Dipol-indüklenmiş dipol
  • İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol (London Kuvvetleri)

Zayıf Etkileşimler Nasıl Kurulur?

 • Katı ve sıvı halde iken:
  • Van der Waals Kuvvetleri, polar, apolar moleküller türler ve iyonlar arasında kurulur.
  • Hidrojen Bağları, hidrojenli moleküller arasında kurulur.
 • Zayıf etkileşimlere, moleküller arası etkileşimler de denir.

Zayıf Etkileşimler

Van der Waals Kuvvetleri

1. Dipol-Dipol Etkileşimleri

 • Polar iki molekül arasında kurulur.
Dipol Dipol Etkileşimleri

2. Dipol-İyon Etkileşimleri

 • Polar moleküller ile iyonlar arasında kurulur.
İyon-Dipol Etkileşimleri
Tuzlu Suda İyon-Dipol Etkileşimleri

Zayıf Etkileşimler

Van der Waals Kuvvetleri

3. Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri

 • Polar moleküller ile Apolar moleküller arasında kurulur.

CH3OH …………. I2

4. İyon-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri

 • İyonlar ile Apolar moleküller arasında kurulur.

Na+ ………………….. CCl4

Zayıf Etkileşimler

Van der Waals Kuvvetleri

5. İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri (London Kuvvetleri)

 • Evrensel kuvvettir, bütün katı ve sıvılarda bulunur.
 • Apolar moleküller arasında sadece London Kuvvetleri vardır. kurulur.

I2 …………. I2

İndüklenmiş Dipoller Nasıl Oluşur?

 • Dış etkilerle apolar molekülün yük dengesi bozulur ve dipollenir (kutuplar oluşur)
 • Bu olay anlıktır ve sürekli tekrarlanır.
London-Kuvvetleri-İndüklenmiş-dipol-indüklenmiş-dipol

Zayıf Etkileşimler

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı Nedir?

 • Bir moleküldeki H atomunun karşı moleküldeki F, O veya N atomlarından biri ile kurduğu zayıf etkileşimdir.
 • Sadece; F, O ve N atomuna kovalent bağlı olan H atomları kurabilir.
 • En güçlü zayıf etkileşimdir.
Hidrojen Bağı - Zayıf Etkileşimler
Hidrojen Bağı

Zayıf Etkileşimler

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı En Sağlam Zayıf Etkileşimdir

 • H bağı içeren sıvılar, diğer sıvılardan daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı ile Kaynama Noktası İlişkisi

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

IV. Bölüm
(Zayıf Etkileşimler)

Bitti 🙁