Kimya Her Yerde 1. Bölüm

İçindekiler

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
  • Temizlik Maddelerinin Özellikleri
  • Yaygın Polimerlerin Kullanım Alanları
  • Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı
  • Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar
  • İlaç Formları

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Temizlik Maddelerinin Özellikleri

Temizlik Maddesi Nedir?

 • Vücudumuzu veya eşyalarımız kirlerden veya mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasallara temizlik maddesi denir.

Kir Nedir?

 • Kirler, elbisemize ya da vücudumuza sonradan yerleşen ve bizi rahatsız eden her şeydir.
 • Temizlik maddelerinin amacı, suyun çıkaramadığı kirleri çıkarmaktır.

Temizlik Maddeleri Hangileridir?

 • Sabunlar
 • Deterjanlar
 • Çamaşır suları
 • Şampuanlar
 • Diş macunları

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Sabunlar

Sabun Nedir?

 • Yağ asitlerinin tuzlarıdır.
 • Sıvı yağın;
  • NaOH ile tepkimesinden katı sabun
  • KOH ile tepkimesinden sıvı sabun (arap sabunu) elde edilir.
  • Katı ve sıvı sabunun formülünde sadece Na ve K farkı vardır.

Sabunun Formülü Nedir?

Katı (Beyaz yada Sert de denir) Sabunun Formülü
Sodyum Stearat

Hidrofil ve Hidrofob Uçlar

 • Sabun molekülünün baş kısmı hidrofil (suyu sever), kuyruk kısmı hidrofobdur (suyu sevmez).
Sabun Molekülünün Baş ve Kuyruk Kısmı
Sabun Molekülünün Baş ve Kuyruk Kısmı

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Deterjanlar

Deterjan Nedir?

 • Petrolden elde edilir ve sabundan daha etkili bir tuzdur.

Deterjanın Formülü Nedir?

Deterjan Molekülü

Başka Bir Deterjan Formülü

Deterjan (Sodyum Lauril Benzen Sülfonat)

Hidrofil ve Hidrofob Uçlar

 • Sabun molekülünün baş kısmı hidrofil (suyu sever), kuyruk kısmı hidrofobdur (suyu sevmez).
Deterjan Molekülünde Baş ve Kuyruk

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Sabun ve Deterjanlar Nasıl Temizler?

Miseller Oluşturarak Temizler

Sabun ve Deterjanın Kiri Temizlemesi
Sabun ve Deterjanın Miseli
Sabun ve Deterjan Molekülleri
Sabun ve Deterjan Moleküllerinin Gösterimi
 • Moleküller hidrofob kısımları kiri, hidrofil kısımları suyu tutar ve kirler suyla akar gider.
Sabun veya Deterjanın Kiri Temizlemesi

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Sabun ve Deterjan Karşılaştırması

Sabunlar:

 • Bitkisel ya da hayvansal yağlardan yapılırlar.
 • Sağlığa zararlı değil ve çevrecidirler.
 • Sert sularda temizleme özellikleri azalır.
 • Çamaşırları fazla yıpratmaz.
 • Yüzey aktif maddelerdir.
 • Sabunların katkı maddeleri genellikle;
  • boyar maddeler
  • tuz ve silikatlar (verimi artırır)
  • talk (verimi artırır)
  • esanslarıdır.

Deterjanlar:

 • Petrol türevi maddelerden üretilirler.
 • Sağlığa ve çevreye zararlıdır.
 • Sert sulardan etkilenmezler.
 • Deterjanlar, ağartıcı maddelerdir.
 • Yüzey aktif maddelerdir.
 • Deterjanların temel bileşenleri;
  • sertlik gidericiler
  • kirin geri dönüşümünü önleyiciler
  • ağartıcılar
  • dolgu maddeleridir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Sabun ve Deterjan Karşılaştırması

Örnek:

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sabun ve deterjanların ortak bir özelliğidir?

A) Toprak ve su kirliliğine neden olurlar.
B) Sert sularda da köpürürler.
C) Yüzey aktif maddelerdir.
D) Petrol türevi maddelerden üretilir.
E) Sıvı formuna “Arap sabunu” denir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Sabun ve Deterjan Karşılaştırması

Örnek:

Müge, bilgisayarda, kimya dersi performans ödevi olarak aşağıdaki molekül modelini hazırlamıştır. Öğretmeni, bu ödevi tahtaya asarak, sınıfa ödevdeki molekül hakkında sorular sormuştur.

Kimya-Her-Yerde-Sabun-Deterjanlar-Soru-Çözümü-2

Parmak kaldıran beş öğrenci, bu molekül ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Molekülün baş ve kuyruk kısmı vardır.
B) Molekül bir deterjan molekülüdür.
C) Molekülde -SO3Na kısmı hidrofil, geriye kalan kısmı ise hidrofobdur.
D) Molekülün çevreye hiç bir zararı yoktur.
E) Kire bağlanan kısmı kuyruk kısmıdır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları

Kişisel Temizlik Nedir?

 • Vücudun temizlenmesi ve bakımı demektir.
Günlük-Hayat-Kimyasalları-SiteCenneti

Kişisel Temizlik Maddeleri Nelerdir?

 • Katı ve sıvı sabunlar
 • Şampuanlar
 • Diş macunları

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları

Katı sabunlar

Katı Sabunlar
Katı Sabunlar

Faydaları

 1. Ciltteki kiri ortamdan uzaklaştırır.
 2. Sabunlar biyolojik olarak parçalandığı için diğer temizlik maddelerine göre su ve toprak kirliliğine neden olmazlar.
 3. Eldesi kolay ve ucuzdur.

Zararları

 1. Aşırısı cilt kuruluğuna neden olur.
 2. Alerjiktir.
 3. Islak kalan yüzeyinde bakteri ve mantar barındırabilir.
 4. Aşırısı yararlı bakterilerin yok olmasına neden olabilir.
 5. Triklosan içerenlerin, iskelet ve kas sistemini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları

Sıvı sabunlar

Sıvı Sabunlar
Sıvı Sabunlar

Faydaları

 1. Ciltteki kiri temizler.
 2. Katı sabunlara göre daha hijyeniktir ve kullanımı daha kolaydır.
 3. pH’ı cilt pH’ına daha yakın olduğundan hassas ciltler için daha uygundur. Katı sabuna göre cildi daha az kurutur.
 4. Kullanıcılar arasında mikrop geçişine neden olmaz.

Zararları

 1. Ek ambalaj gerektirdiği için daha pahalıdır ve ülke ekonomisine zarar verir.
 2. Plastik kaplarda saklandığı için çevre dostu değildir.
 3. Daha çok su tüketimine neden olur.
 4. Aşırı tüketirsek, vücudumuzu hastalıklardan koruyan bakterilerin yok olmasına neden olabiliriz.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları

Şampuanlar

Şampuanlar
Şampuanlar

Faydaları

 1. Kir, toz ve yağları saçlardan arındırır.
 2. Kullanımı kolaydır.
 3. Kullanılan katkı maddelerine göre saçı onarma, hızlı uzatma ve saçın dökülmesine engel olma gibi özelliklere sahip olabilir.

Zararları

 1. Yapısında birçok kimyasal madde kullanılır. Kullanılan kimyasalların alerjiden kansere kadar çeşitli yan etkileri vardır.
 2. Fazla kullanılması saç dökülmesine neden olabilir.
 3. Aşırı tüketirsek, vücudumuzu hastalıklardan koruyan bakterilerin yok olmasına neden olabiliriz.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları

Diş Macunları

Ağzımızda Gerçekleşen Asit-Baz Tepkimesi
Diş Macunu

Faydaları

 • Bazik maddelerdir.
 • Yiyecek parçalarının asidik özelliğini nötralize ederler, böylece, diş çürümelerini engellerler.

Zararları

 • Aşırısı diş minesinin aşınmasına neden olur.
 • Florürlü diş macunlarının uzun süre kullanılması kalıcı diş rengi bozukluğu, mide rahatsızlıkları ve deri döküntüleri yapabilir.
 • Su kirliliğine neden olabilir.
 • Triklosanlı olanların, iskelet ve kas sistemini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

Örnek:

Diş macunu için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Asidik maddelerdir.
B) Florürlü olanları, kalıcı diş rengi bozukluğu, mide rahatsızlıkları ve deri döküntüleri yapabilir.
C) Ağızdaki asidik ortamı gidererek, diş sağlığımızı korur.
D) Diş macunu, diş fırçası üzerine az miktarda sıkılmalıdır.
E) Triklosan içeren diş macunları, iskelet ve kas sistemini olumsuz yönde etkiler.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

Hijyen Nedir?

 • Sağlığı korunmak için alınan temizlik önlemleri hijyen olarak adlandırılır.

Dezenfeksiyon Nedir?

 • Dezenfeksiyon; ortamdaki mikroorganizmaların (bakteri ve virüslerin) yok edilmesidir.
 • Dezenfeksiyon işlemi bitince, ortam dezenfekte edilmiş olur.

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

 1. Çamaşır suyu
 2. Kireç kaymağı

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

Çamaşır Suyu

Çamaşır Suyu
Çamaşır Suyu
 • Sodyum hipokloritin (NaCIO) sulu çözeltisidir.
 • Yükseltgen özelliğe sahiptir:
  • Enzim aktivitesini bozar ve mikropları öldürür.
  • Ağartma işlemleri için kullanılır.
 • Ciltle temas ettirilmemelidir.
 • Temizleme etkisi, suya atıldığında oluşan NaOH (sodyum hidroksit) bazından
 • Ağartıcı ve mikrop öldürücü etkisi ise oluşan HOCl (hipokloröz asidi) asidinden kaynaklanır.

NaOCl(k) + H2O(s) → HOCl(suda) + NaOH(suda)

 • Başka bir ağartıcı ise hidrojen peroksit (H2O2) bileşiğdir.
  • Kuvvetli bir oksitleyici olan hidrojen peroksit de enzim aktivitesini bozarak hijyenik temizlik sağlar.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

Kireç Kaymağı – Ca(OCl)2 – Kalsiyum Hipoklorit

Kireç Kaymağı
Kireç Kaymağı
 • Sönmüş kireç çözeltisinden Cl2(g) gazı geçirilerek üretilir.
 • Suda; hipokloröz asiti (HOCI) oluşturur.
 • Granül veya tablet şeklinde olan beyaz bir katıdır.

2Ca(OH)2(suda) + Cl2(g) → Ca(OCl)2(suda) + CaCl2(suda) + 2H2O(s)

Ca(OCl)2(k) + 2H2O(s) → 2HOCl(suda) + Ca(OH)2(suda)

 • Sebze ve meyveleri dezenfekte etmede kullanılır.
 • Havuz suyunu dezenfekte eder.
 • Reçellerde, meyvelerin dağılmaması için kullanılır.
 • Arıcılıkta dezenfeksiyon için kireç kaymağı ve çamaşır suyundan yararlanılır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

Polimer Nedir?

 • Küçük moleküllerin peş peşe bağlanarak oluşturduğu devasa moleküllere polimer molekülleri deni.
 • Polimer molekülleri polimer maddelerin yapıtaşıdır.

Mono-Poli-Mer Kavramları

 • Mono: tek
 • Poli: çok
 • Mer: parça demektir.
  • Polimer: Çok parçalı
  • Monomer: Tek parça
Polimerler bir zincir, monomerler ise o zincirin halkaları gibidir

Polimerleşme Nedir?

 • Monomerlerin kovalent bağlar kurarak, polimerlere dönüşme tepkimesidir.
Polimerleşme Tepkimesi
Polimerleşme Tepkimesi

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

Polimerleşme Tepkimesi Nasıl Tanınır?

 • Polimerleşme tepkimelerinde, formül değişse de format genellikle aşağıdaki gibidir:
Alkenlerin Polimerleşmesi - Polietilen
Polimerleşme Tepkimesi: Etilenden Polietilen Eldesi

Çevremizdeki Bazı Polimerler

 • Bazı doğal polimerler:
  • DNA
  • Nişasta
  • Selüloz
  • İpek
  • Protein
  • Doğal kauçuk
 • Bazı yapay polimerler:
  1. Kauçuk
  2. Polietilen (PE)
  3. Kevlar
  4. Polietilen Teraftalat (PET)
  5. Politetraflor Eten (Teflon)
  6. Polistiren (PS)
  7. PVC (Polivinilklörür)

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

Örnek:

Bir polimere ihtiyacınız varsa, aşağıdakilerden hangisini kullanmanız doğru olmaz?

A) Teflon
B) Kauçuk
C) Kevlar
D) PET şişe
E) Kostik

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

1. Kauçuk

Kauçuk Lastik
Kauçuk Lastik

Kauçuk Nedir?

 • Kauçuk ağacı tropikal bir ağaç türüdür.
 • Kauçuk ağacının kabuğuna çizikler atıldığında lateks olarak bilinen süt beyazı bir sıvı elde edilir.
 • Elde edilen bu sıvı, doğal kauçuğun başlıca kaynağı olan bir polimerdir.
 • Sentetik kauçuk; petrol, kömür veya diğer hidrokarbonlardan elde edilir.

Kauçuk Nerede Kullanılır?

 • Ayakkabı tabanları, suni deriler
 • Paspaslar, döşeme malzemeleri
 • Sağlık malzemeleri
 • Oyuncak toplar
 • Temizlik ve ameliyat eldivenleri
 • Ambalaj malzemesi
 • Poşet yapımında
 • Telefon kablolarının yalıtımında
 • Araba lastikleri

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

2. Polietilen (PE)

Polietilen Oyuncak
Polietilen Oyuncak

Polietilen (PE) Nedir?

 • Etilen (C2H4) monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilen sentetik bir polimerdir.
 • En çok kullanılan polimerlerden biridir.

Polietilen (PE) Nerede Kullanılır?

 • Naylon poşetler
 • Oyuncaklar
 • Bazı mutfak eşyaları
 • Ayakkabı tabanları
 • Selofan bant (Para bandı)
 • Dondurulmuş yiyecek paketleri
 • Kablo kılıfları
 • Boru
 • Çöp sepeti
 • Bazı giysiler
 • Çantalar
 • Polietilen Filmler
  Polietilen Filmler

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

3. Kevlar

Kevlar Yelek
Kevlar Yelek

Kevlar Nedir?

 • Kevlar, amin ve asit klorürlerin tepkimesi sonucu elde edilen sentetik bir polimerdir.
Kevlar Halat
Kevlar Halat

Kevlar Nerede Kullanılır?

 • Kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giysiler
 • Zırhlı araç gövdesi
 • Uçak kanadı
 • Gemi halatı
 • Paraşüt ve dağcılık ipleri
 • Fren balatası

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

4. Polietilen Teraftalat (PET)

PET Şişeler
PET Şişeler

Polietilen Teraftalat (PET) Nedir?

 • Polietilen teraftalat (PET), etilen glikol ve teraftalik asidin polimerleşmesi sonucu oluşur.
PET Şişeler
PET Şişeler

Polietilen Teraftalat (PET) Nerede Kullanılır?

 • İçecek şişesi
 • Kavanoz
 • Film (Aşağıda)
  PET Film
 • Ambalaj malzemesi
 • “Pet” şişeler, polietilen teraftalat polimerinden üretilir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

5. Politetraflor Eten (PTFE veya Teflon)

TEFLON Kaplı Tava
TEFLON Kaplı Tava

Teflon Nedir?

 • Politetraflor eten, tetraflor eten monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilir.
Alkenlerin Polimerleşmesi - TEFLON
Alkenlerin Polimerleşmesi – TEFLON

Teflon Nerede Kullanılır?

 • Yapışmaz tava ve tencere yapımında
 • Su borusu montajı için teflon bantlar vardır.
 • Uçak ve otomobil endüstrisinde
 • Araçlarda bilye yataklarının (rulman) iç yüzeylerinde

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

6. Polistiren (PS)

Polistiren Tabak Bardarklaer
Polistiren Tabak Bardarklaer

Polistiren (PS) Nedir?

 • Polistiren, fenil eten (stiren) monomerinin polimerleşme tepkimesi sonucunda oluşur.

Polistiren (PS) Nerede Kullanılır?

 • Tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi araç gereçlerin yapımında
 • Yumurta ve meyve ambalajları
 • Plastik köpükler
 • Bitki saksıları
 • Çatı kaplama malzemeleri

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yaygın Polimerler

7. Polivinil Klorür (PVC)

PVC Pencereler
PVC Pencereler

Polivinil Klorür (PVC) Nedir?

 • Polivinil klorür, vinil klorür monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilir.
PVC Malzemeler
PVC Malzemeler

Polivinil Klorür (PVC) Nerede Kullanılır?

 • Elektrik kablolarının yalıtımında
 • Kapı, pencere, çatı ve yer kaplaması
 • Su borusu
  Polipropilen Tesisat Boruları
 • Tıbbi malzemelerin yapımında

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Polimerlerin Genel Özellikleri

Olumlu Özellikleri

 • Genellikle esnek, hafif ve dayanıklıdır.
 • Kolay şekillendirilebilir.
 • Çoğu yalıtkandır.
 • Hafiftirler, taşınma ve depolanmaları kolaydır.
 • Kimyasallara karşı dirençlidir.
 • Üretimler ucuz ve kolaydır.
 • Kullanım alanları çoktur.
 • Ahşap yerine polimerlerin kullanılması ormanların korunmasını sağlar.
 • Çoğunun geri dönüşümü mümkündür.

Olumsuz Özellikleri

 • Güneş ışığı ve ısı etkisiyle bozunurlar, bu yüzden gıdaların saklamak için uygun değillerdir.
 • Petrol ve fosil yakıtları tükenmesine neden olurlar.
 • Çevre kirliliğine neden olurlar.
 • Su ve toprakta toksik (zehirli) etki yaratabilir.
 • Yakıldıklarında toksik (zehirli) gazlar oluşturur.
 • Geri dönüşümleri için ek maliyet gerektirir.
 • Geri dönüşümleri sırasında ilk kullanımından kalan kirlilikler yeni malzemeye aktarılır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Polimerlerin Genel Özellikleri

Örnek:

 • Tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi araç gereçlerin yapımında
 • Yumurta ve meyve ambalajlarında
 • Plastik köpüklerde
 • Bitki saksıları üretiminde
 • Çatı kaplama malzemelerinde

Yukarıda bazı kullanım alanları verilen polimer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polietilen Teraftalat (PET)
B) Politetraflor Eten (PTFE veya Teflon)
C) Polietilen (PE)
D) Polistiren (PS)
E) Kevlar

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Polimer Bulunduran Oyuncak ve Tekstil Ürünlerinin Zararları

Plastikleştiriciler:

 • Polimerleri yumuşak ve esnek bir hale getirirler.
 • Birçoğu;
  • endokrin sistemini bozar, tümör oluşumuna neden olur,
  • doğum kusurları
  • gelişim bozukluklarına yol açabilir.
 • Adipat ve ftalat, plastikleştiricilerdendir.

Ftalatlar:

 • Vücuda geçebilirler.
 • Hormon sistemine zarar verir.
 • Kanserojen etki gösterir.
 • Bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmıştır.

Kurşun bileşikleri:

 • Bazı plastik oyuncaklara eklenen kurşun (Pb) bileşikleri:
  • Yüksek ısıda solunum yoluyla vücuda geçebilir.
  • Kanserojendir.

Bisfenol-A:

 • Oyuncaklarda kullanılır.
 • Obezite
 • Depresyon
 • Göğüs kanserine neden olabilir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Polimer Bulunduran Oyuncak ve Tekstil Ürünlerinin Zararları

Elyaf:

Elyaf
 • Tekstil ürünlerinde kullanılır.
 • Göz, cilt ve solunum yollarında tahrişe neden olur.
 • Elyafa katılan kimyasallar:
  • alerji ve solunum yolları rahatsızlığına neden olabilir.

Etilen Glikol:

 • Plastik su şişeleri
 • Bebek önlükleri
 • Oyuncaklar
 • Kostümlerde kullanılır.
 • Gözlerin ve solunum yollarının tahrişine neden olur.
 • Yandığında toksik gaz üretir.
 • Kanserojen olabilir.

Polipropilen (PP):

 • Genellikle renkli oyuncaklarda kullanılır.
 • Yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür.

Polivinil Klorür (PVC):

 • Üretim sırasında zararlı katkı maddeleri katılmaktadır.
 • Üretimi kanserojen olan dioksin ürettiği için sağlığa zararlıdır.
 • Çevre dostu değildir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Polimer Bulunduran Oyuncak ve Tekstil Ürünlerinin Zararları

Polibromo Bifeniller (PBB):

 • Alev geciktirici olarak da adlandırılırlar.
 • Tekstil ürünlerinin ateşe karşı dayanıklılığını arttırır.
 • Bu bileşikler, bağışıklık ve üreme sistemini olumsuz yönde etkiler.

Polistiren:

 • Kolay kalıplanabildiği için lego bloklarının yapımında kullanılır.
 • Sinir sistemine zarar verir.
 • Kanserojendir.

Polyester:

 • Polyester plastik ve naylon karışımıdır.
 • Kumaşlarda çok sık kullanılır.
 • Vücudun nefes almasını engellediği için vücudun ısı dengesini bozar, çeşitli enfeksiyonlara neden olur.
 • İç çamaşırlarında kullanılan polyester, üreme sorunları ortaya çıkarabilir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

Geri Dönüşüm Nedir?

 • Geri dönüşüm, kullanılmış malzemeleri tekrar kullanılabilir malzemelere veya ürünlere dönüştürme işlemine denir.
Geri Dönüşümün Sembolü
Geri Dönüşümün Sembolü

Geri Dönüşümü Mümkün Olan Maddeler Nelerdir?

 • Metaller
 • Kağıtlar
 • Polimerler
 • Camlar
 • Piller
 • Elektronik cihazlar

Geri dönüştürülebilen hiçbir şey çöp değildir.

Geri Dönüşüm Kutusu
Geri Dönüşüm Kutusu

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

 • Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • Enerji tasarrufu sağlar
 • Doğanın korunmasını sağlar.
 • Yeni iş olanakları sunar.
 • Gelişmişlik seviyesini gösterir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar

Kozmetik Malzemesi Nedir?

 • Kozmetik, insan vücudunun bakımı, temizlenmesi ve onu daha güzel hâle getirmek için kullanılan ürünlerin tümünü kapsar.

Kozmetik Ürünler Nelerdir?

 • Makyaj malzemeleri
 • Parfümler
 • Deodorantlar
 • Kolonya
 • Dövmeler
 • Nemlendiriciler
 • Güneş kremleri
 • Saç boyları
 • Jöle

Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Yaygın Kimyasallar Nelerdir?

 • Koku vericiler
 • Koruyucular
 • Antioksidanlar
 • Ultraviyole emici
 • Nemlendiriciler
 • Yumuşatıcılar
 • Emülgatörler
 • Renk vericiler

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar

Koruyucular:

 • Mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için kullanılırlar.
 • Parabenler; toksik (zehirli) etkiye sahiptir.
 • Quaternium-15 formaldehit açığa çıkarır.
 • Formaldehit:
  • Kanserojendir.
  • Yasaklanmıştır.

Ağır Metaller:

 • Boyaların kalıcılığı ve parlaklığını arttırırlar.
  • Bakır (Cu)
  • Kadmiyum (Cd)
  • Arsenik (As)
  • Kurşun (Pb)
  • Antimon (Sb)
 • Kansere neden olabilirler.

Koku Maddeleri:

 • Koku verirler ya da kötü kokuları maskelerler.
 • Alerjik reaksiyonların %30 – 45’ini oluşturur.
 • Alerjik reaksiyonlar;
  • cilt hassasiyeti
  • astım atakları
  • migren gibi yan etkilere neden olabilir.

Ftalatlar:

 • Renkleri ve kokuları korumak için kullanılır.
 • Vücuda geçebilirler.
 • Endokrin/Hormon sistemine zarar verir.
 • Kanserojen etki gösterir.
 • Bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmıştır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Parfüm – Saç Boyası – Kalıcı Dövme Boyası ve Jölede Bulunan Kimyasallar

Parfüm

Parfüm Kimyasalları Nelerdir?

 • Esans yağları
 • Koku vericiler
 • Metilen klorid
 • Metil-etil keton
 • Etanol
 • Benzil klorid
 • Toluen
 • Benzaldehit
 • Benzil alkol

Parfüm Kimyasallarının Zararları

 • Parfümde kullanılan bazı kimyasallar toksiktir.
 • Etanol:
  • Yorgunluk, halsizlik
  • solunum yollarında tahrişe
  • görme bozukluğu
  • kas seğirmesine
  • havaleye neden olabilir.
 • Benzil alkol:
  • Mide bulantısı
  • kusma
  • baş dönmesi
  • kan basıncında düşmeye neden olabilir.
 • Benzaldehit:
  • Akciğer ve göz tahrişine
  • mide bulantısı
  • karın ağrısı
  • böbrek hasarına neden olabilir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Parfüm – Saç Boyası – Kalıcı Dövme Boyası ve Jölede Bulunan Kimyasallar

Kalıcı Dövme Boyası

 • Pigmentler (renk vericiler) ve bu pigmentleri içinde taşıyan taşıyıcılardan oluşur.
 • Pigmentlerde:
  • Çeşitli metalik tuzlar
  • Organik boyalar
  • Plastikler vardır.
 • Pigmentler alerjik olabilir.
 • Ağır metal içerikleri kanserojendir.

Saç Boyası

 • Saç boyalarındaki kimyasallar ve zararları:
  • Hidrojen peroksit: Saç dökülmesi
  • Amonyak: Kaşıntı, tahriş, yanma, akciğer tahrişi
  • PPD (para-fenilendiamin): Saç diplerinde yaralar, aşırı kepeklenme, kafa derisinde kızarıklık, şişlik, yüz ve gözlerde ödem yapabilir.
  • DMDM hidantoin (dimetil dimetilol hidantoin): Dokulara ve Bağışıklık sistemine zararlı
  • Parabenler: Toksiktirler (zehirli).
  • Kurşun asetat: Ağır metaldir, anemiye sebep olabilir.
  • Resorsinol: Tahriş, endokrin sistemine zararlı

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Parfüm – Saç Boyası – Kalıcı Dövme Boyası ve Jölede Bulunan Kimyasallar

Saç Jölesi

 • Saçı şekillendirmek amacıyla kullanılan ve yapısında polimerler içeren kozmetik malzemedir.
 • Fazla miktarda sürülür ve suyla temas ettirilirse yapışkan bir hâl alır.
 • Saçta beyaz, kepeğimsi tortular bırakır ve saç dökülmelerine neden olabilir.
 • İçinde bulunan boyar madde, formaldehit, polysorbat-80 gibi bazı maddeler kanserojen olabilir.

Örnek:

I) DMDM hidantoin
II) Parabenler
III) Resorsinol

Yukarıda baz zararlı kimyasallar verilmiştir.

Hangileri; saç boyasında bulunabilen ve sağlığa zararlı olan kimyasallardandır?

A) Yalnız I

D) I ve III

B) Yalnız II

E) I, II ve III

C) Yalnız III

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

İlaç Formları

İlaç Nedir?

 • İlaç hastalığın tanısı, tedavisi veya önlenmesi için vücuda alınan veya uygulanan kimyasal maddedir.

İlaç Formları Nelerdir?

 • İlaçlar 4 farklı formda olurlar. Bunlar şunlardır:
  1. Hap
  2. Şurup
  3. İğne
  4. Merhem

Neden Farklı İlaç Formları Var?

 • Doğru dozda alınmasını sağlamak,
 • Etken maddesini
  • dış etkilerden korumak,
  • mide suyu gibi asidik vücut sıvılarından korumak,
  • kokularını maskelemek (baskılama),
 • İstenen bölgeye yerleştirmek,
 • Etkisini sağlamak,
 • Vücutta dağılım ve emilimini kontrol etmek,
 • İstenilen şekilde çözünmesini sağlamaktır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

İlaç Formları

1. Haplar

Haplar
Haplar
 • Farklı dozlarda etken madde içerebilir.
 • Sert, sıkıştırılmış ilaçlardır.
 • Ağız yoluyla vücuda alınır.
 • Haplar kolay tanınabilmesi için farklı renk ve şekillerde üretilebilir.
 • Hapın bileşenlerinin tadını gizlemek, kolay yutulmasını sağlamak, çevreye daha dayanıklı hâle getirmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kaplama veya kapsül uygulanabilir.
 • Hapların:
  • Yutulan
  • Dil altına uygulanan
  • Emilen
  • Çiğnenen veya
  • Suda çözünerek uygulanan türleri vardır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

İlaç Formları

2. Şuruplar

Şurup Şeklinde Bir İlaç
Şurup Şeklinde Bir İlaç
 • Konsantre çözeltiler hâlinde hazırlanan sıvı ilaç formudur.
 • Ağız yoluyla vücuda alınır.
 • Aromalı şuruplar, etken maddenin rahatsızlık verici lezzetlerini baskılamak için uygun bir formdur.
 • Genellikle hoş koku ve tadı olan şuruplar süspansiyon veya emülsiyon hâlinde olabilir. Bu tür ilaçlar kullanılmadan önce çalkalanarak, etken maddenin şurup içinde dağılması sağlanmalıdır.
 • Şuruplara antimikrobiyal koruyucu maddeler eklenebilir.
 • Doz hacmi önemli olduğu için belirtilen miktarda alınmalıdır.
 • Toz hâlde olan ve suyla seyreltilen şuruplarda hazırlanma tarifine uyulmalıdır.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

İlaç Formları

3. İğneler

İğne Şeklinde Bir İlaç
İğne Şeklinde Bir İlaç
 • Enjektör yardımıyla kas içine, damara, deri veya deri altına uygulanan steril çözeltilerdir.
 • Genellikle diğer ilaç formlarına göre hızlı etki gösterir.
 • Diğer formlarda alınması ilacın etkisini azaltırsa tercih edilebilir.
 • Örneğin bazı ilaçlar ağızdan alınırsa mide asidi tarafından yok edilir.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

İlaç Formları

4. Merhemler

Merheme Şeklinde Bir İlaç
Merheme Şeklinde Bir İlaç
 • Etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu ilaç formudur.
 • Cilt ve mukoza yoluyla alınır.
 • Merhemler, yarı sert, genellikle sürüldüğü yüzeyde kolay dağılması için yağlı hâldedir.
 • Krem şeklinde yarı katı emülsiyon, jel veya daha akışkan losyon hâlinde bulunabilir.
 • Etken madde genellikle su içermez ve cilt salgılarıyla karışmaz.

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımının Zararları

İlaçların Yan Etkileri Vardır

 • İlaçların; hastalıkları tedavi edici etkisi yanında birçok “yan etkisi” olduğu unutulmamalıdır.
 • İlaçların vücudumuzda neden olduğu istenmeyen tepkimelere yan etki denir.
 • Yanlış ve gereksiz yere ilaç kullanılması insan sağlığına zarar verir.

İlaçlar Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • İlaçların vücutta istenmeyen tepkimelere neden olmaması için şunlara dikkat edilmelidir:
  • İlacın doktor tarafından reçete edilmiş olmasına: Birine iyi gelen başkasına yan etki yapabilir.
  • Dozaj aralığına: Etki edebilmesi için gereken an az/en çok miktar aralığıdır.
  • Uygulanma şekline: Çiğnenerek, bölünerek veya suda çözülerek
  • Saklanma koşullarına: İlaçlar; serin ve gölge bir yerde saklanır.
 • Kullanılmayan ilaçlar çevreye atılmamalıdır.
 • Açık ya da kesik ambalajlı ilaçlar satın alınmamalıdır.
 • Vitaminlerin de birer ilaç olduğu unutulmamalıdır.

Kimya Her Yerde

I. Bölüm
(Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları)

Bitti 🙁