Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği – Test 1

Kimya laboratuvarındaki hemen hemen bütün kimyasallar toksik (zehirli) olabilir. Bu nedenle, laboratuvar ortamı, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ihlal edildiğinde, oldukça tehlikeli bir yer olabilir. Zarar görmemek için, kimya laboratuvarında çalışırken, bütün kurallara titizlikle uymalıyız.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak, kimya laboratuvarında çalışırken sağlığımızı veya güvenliğimizi tehlikeye atabilir?

Çalıştığı kimyasalların tehlikeleri hakkında gerekli bilgiye sahip olmamak

Aşırı öz güvenli ve rahat davranmak

Yapacağı deney hakkında, önceden bilgi edinmek

Sıvıları pipet ile çekerken ağzını kullanmak

Rengini çok güzel görünen bir kimyasalın tadını merak edip tatmak

Kimya laboratuvarı, gerekli önlemler alınmazsa, oldukça tehlikeli bir yer olabilir. Laboratuvarda bulunan bir çok kimyasalın, sağlığımız açısından sakıncaları vardır. Bu yüzden, kimyasalların tehlikelerini ifade etmek için, kaplarının üzerinde, güvenlik sembolleri (piktogramları) bulunmaktadır.

Buna göre, bir kimyasal madde kabında aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi kesinlikle bulunmaz?

TYT-Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Tehlike-Sembolleri-Test

Yanıcı Madde İşareti (Piktogramı))

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

I) Yemek yenmemelidir.
II) Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde oyunlar oynanabilir.
III) Gözlük ve eldiven takılmalı, üzerimizde takı eşyası varsa çıkarılmalıdır.
IV) Deney bittikten sonra, kullanılan malzemeler temizlenerek bırakılmalıdır.
V) Maddeleri tanımak için tadına bakılmamalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi, bir kimya laboratuvarında, bizi ve çevremizdekileri tehlikeye atacak bir davranıştır?

I

II

III

IV

V

 • Yanıcı ve parlayıcı maddelerdir.
 • Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmamaları gerekir.
 • Bu maddelerle, gözlük, eldiven ve önlük kullanılarak çalışılmalıdır.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Yanıcı Madde İşareti (Piktogramı))

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

Bir kimya laboratuvarında, aşağıdakilerden hangisini yaparsak, güvenliğimizi tehlikeye atmış oluruz?

Yaşanan bir aksilik durumunda, hemen öğretmenimize haber vermeliyiz.

Önlüğümüzün önünü kapatmalı, saçlarımız toplamalıyız.

Sağlık veya güvenlik sorunu oluşursa hemen 112’yi aramalıyız.

Kimyasal maddelerin kullanmadığımız süre boyunca kapağının kapalı kalmasına özel göstermeliyiz.

Salaş ve bol kıyafetler giyerek rahat etmeliyiz.

 • İnsanlara ve çevreye zararlı maddelerdir.
 • Bu maddelerin; havaya, suya ve toprağa karışmaması gerekir.
 • Kimyasalların tamamına yakını bu tehlikeyi taşır.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi, kimya laboratuvarında uymamız gereken kurallara aykırıdır?

Islak elle elektrik kablosuna, prize ya da fişine dokunmamalıyız.

Sıcak nesneleri tutarken eldiven takmalıyız.

Acil bir durum olduğunda deneyi olduğu gibi bırakıp hemen işimizi halledip gelmeliyiz.

Derişik aside su eklemek tehlikeli olduğundan, asidi suyun üzerine yavaş yavaş ekleyerek işimizi görmeliyiz.

Zehirli gazların kullanıldığı ya da oluştuğu deneyleri çeker ocak altın yapmalıyız.

 • Zehirli (toksik) maddelerdir.
 • Ağız, deri veya solunum yoluyla vücudumuza girdiğinde ölüme sebep olabilirler.
 • Siyanür (CN), hidrojen sülfür (H2S) ve cıva gibi maddeler bu özellikleri taşır.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Patlayıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

 • Cildimize veya gözümüze dokunduğunda aşındırıcı olabilir.
 • Metal ve mermer gibi maddeleri aşındırabilir.
 • Bu maddelerle, gözlük, eldiven ve önlük kullanılarak çalışılmalıdır.
 • NaOH, H2SO4, HF, HCl gibi maddeler bu özellikleri taşır.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

Kimya laboratuvarında gerçekleşen kazaların bir kısmı ölümcül olabilmektedir. Ölümcül olsun ya da olmasın, bu kazaların büyük kısmı, insan kaynaklıdır. Laboratuvar kurallarına gerekli önemi vermemek, bu kurallara uymaya özen göstermemek, yaşanabilecek kazalara davetiye çıkarmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, bir kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan biri ihlal edilmiş olur?

Kırık veya çatlak cam malzemeler elle yıkanmamalı, böyle malzemeler hiç kullanılmamalıdır.

Önlük, gözlük ve eldiven gibi aksesuarlarımız üzerimizde olmalıdır.

Derişik asit ve bazlar ile çalışılırken acele edilmeli ve su eklemek gerekirse, asidin üzerine zaman kaybetmeden eklenmelidir.

Eldiven olmadan, kimyasal maddelere dokunulmamalıdır.

Üzerinde etiket bulunmayan kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

 • Yüksek enerjili radyasyon saçan maddelerdir.
 • Saçtıkları radyasyonu göremeyiz fakat hücrelerimiz veya dokularımıza zarar verebilir.
 • Zarar görmemek için bu maddelerden uzak durmamız ya da beton duvarların arkasına saklanmamız gerekir.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıcı Madde İşareti (Piktogramı))

Radyoaktif Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Patlayıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Göktuğ: Kimyasal maddeleri kullanmadan önce öğretmenime sormaya gerek duymuyorum.

Eylül: Sıvı kimyasalları başka bir kaba dökerken, gözümde mutlaka gözlük oluyor ve mümkün olduğunca buharından uzak duruyorum.

Fidan: Deneye başlamadan önce, kullanacağım kimyasalların tehlike sembollerine dikkat ederim.

Yukarıda, kimya laboratuvarında deney yaparken nasıl davrandıklarından bahseden üç arkadaşın diyaloğu verilmiştir.

Buna göre, hangisinin laboratuvar kurallarına uygun davrandığı söylenebilir?

Eylül ve Fidan

Göktuğ ve Fidan

Yalnız Eylül

Yalnız Göktuğ

Yalnız Fidan

 • Cilt, göz veya solunum yollarında tahrişe sebep olabilir.
 • Bu maddenin olduğu ortamlar havalandırılmalıdır.
 • Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ve etil alkol bu özelliğe sahip maddelerdir.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)

112, sağlığımızı veya güvenliğimizi tehdit eden bütün durumlarda aramamız gereken tek numaradır.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde 112’yi aramamız gerekmez?

Laboratuvarda bir parlama olduğunda

Zehirli olma ihtimali olan bir kimyasalı yuttuğumuzda

Üzerimize derişik bir asit döküldüğünde

Zehirli olma ihtimali olan bir gaz kaçağı olduğunda

Öğretmenimiz, bir kimyasalı kullanmamıza izin vermediğinde

 • Patlamaya sebep olabilecek maddelerdir.
 • Isı, ışık, ateş veya kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmaları gerekir.
 • Nitrogliserin, TNT gibi maddeler bu özellikleri taşır.

Yukarıda, bir kimyasal maddenin tehlikeleri verilmiştir.

Buna göre bahsedilen tehlikeleri anlatan güvenlik işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Patlayıcı Madde İşareti (Piktogramı)

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)