Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları – Test 1

Maddenin yapısını, özelliklerini, farklı maddelerin birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucu uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalına …………. denir.

Yukarıdaki ifadede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Simya

Kimya

Tıp

Astronomi

Fizik

“Kimya Disiplinleri” ifadesinde geçen “disiplin” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Disiplin kurulu

Temel kural

Alt dal veya dal

Terbiye

Güzel ahlak

Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimya disiplini değildir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Fizikokimya

Analitik Geometri

Organik Kimya

 1. Organik Kimya
 2. Anorganik Kimya
 3. Fizikokimya
 4. Nükleer tıp
 1. Analitik Kimya
 2. Endüstriyel Kimya
 3. Polimer Kimyası

Yukarıda verilen disiplinlerden kaç tanesi bir kimya disiplinidir?

7

6

5

4

3

I) İlaçların ve aşıların insan vücudundaki etkilerini inceler.
II) Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri, tepkimelerini ve etkileşimlerini inceler.
III) DNA’nin, enzim ve hormonların, bitkiler için kullanılacak gübrelerin etkilerini inceler.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Anorganik Kimya

Fizikokimya

I) “Bu maddenin içinde hangi maddeler var?” sorusunun cevabını bulmaya çalışır.
II) Bir maddenin kimyasal bileşenlerini tespit etmeye çalışır.
III) Yiyeceklerin besin değeri, bir maden cevherindeki elementlerin tayini bu disiplinin konusudur.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Anorganik Kimya

Fizikokimya

I) Kimyasal sistemlerde enerji-iş dönüşümlerini inceler.
II) Kimyasal tepkimelerde kullanılacak cihazların tasarlanması bu disiplinin konusudur.
III) Termodinamik ve reaksiyon hızı hesaplamaları bu alana girer.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Anorganik Kimya

Fizikokimya

I) Genellikle karbon içermeyen bileşiklerin yapısını inceler.
II) Mineraller, metaller, ametaller çalışma alanına girer.
III) Asit, baz ve tuz bileşiklerinin yapısını ve özelliklerini inceler.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Anorganik Kimya

Fizikokimya

I) Monomerlerden oluşan devasa moleküllerin yapısı ve üretimi ile ilgilenir.
II) PVC kapı ve camlar, kauçuk, naylon, PET şişe gibi plastikler bu disiplin sayesinde hayatımıza girmiştir.
III) İlgilendiği maddeler genellikle tabiatta uzun süre bozunmadan kalır.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Anorganik Kimya

Polimer Kimyası

I) Kimyasal maddelerin üretim süreci ile ilgilenir.
II) Bir kimyasal maddenin üretilmesi için gerekli bütün süreç bu disiplinin ilgi alanına girer.
III) Boya üretimi, enerji kaynakları, çimento ve kireç gibi yapı malzemelerinin üretimi… ile ilgilenir.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Biyokimya

Fizikokimya

Endüstriyel Kimya

Organik Kimya

Analitik Kimya

I) Karbon temelli bileşikler ile ilgilenir.
II) İlgilendiği kimyasallarda, karbon elementinin yanında genellikle hidrojen, azot, kükürt gibi ametaller de bulunur.
III) Gıdalar, elbiseler ve ilaçlar bu disiplinin ilgi alanına girer.

Yukarıda 3 madde halinde tarif edilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Anorganik Kimya

Fizikokimya

Endüstriyel Kimya

Organik Kimya

Analitik Kimya

Disiplinİlgi Alanı
I) Biyokimyaa) İnsan vücudunda yer alan bir enzimin protein sentezindeki rolü
II) Analitik Kimyab) Tuz ve mineraller gibi, genellikle organik olmayan maddelerin yapısı
III) Fizikokimyac) Bir kimyagerin keşfettiği bir kimyasalın üretimi
IV) Endüstriyel Kimyad) Bir maddenin bileşiminde hangi maddelerin bulunduğu
V) Anorganik Kimyae) Kimyasal olaylarda enerji-iş dönüşümleri

Yukarıdaki tabloda bazı kimya disiplinleri ve bu disiplinlerin ilgi alanları verilmiştir.

Buna göre, verilen disiplinler ile ilgi alanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

I – c
II – d
III – e
IV – a
V – b

I – c
II – b
III – d
IV – a
V – e

I – a
II – d
III – b
IV – c
V – e

I – a
II – e
III – d
IV – c
V – b

I – a
II – d
III – e
IV – c
V – b

Analitik kimya ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I) Maddenin bileşimini, miktarlarına bakmadan analiz etme işlemine “nitel analiz” denir.
II) Miktarları ile birlikte bir maddenin bileşimindeki maddeleri analiz etme işlemine “nicel analiz” denir.
III) Nicel analizde, maddenin bileşenlerinin hacimce miktarları tespit ediliyorsa bu işleme “volumetrik analiz” denir.
IV) Nicel analizde, maddenin bileşenlerinin kütlece miktarları tespit ediliyorsa, bu işleme “gravimetik analiz” denir.

I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV

Tansiyonu düşen Eylül, annesinin hazırlayıp getirdiği beyaz içeceği içmiş ve tadından, bu içeceğin bir “tuzlu ayran” olduğunu anlamış, bu içeceğin; tuz, su ve yoğurttan yapıldığını söylemiştir.

Buna göre, Eylül’ün, annesinin getirdiği içeceğin tadına bakarak bileşenlerinin adını tespit etmesi, aşağıdaki işlemlerden hangisini yaptığını gösterir?

Gravimetrik analiz

Volumetrik analiz

Kantitatif analiz

Nicel anailiz

Nitel analiz

 1. Proteinler
 2. Naylon
 3. Teflon
 4. DNA zinciri
 5. PET şişe
 1. Polietilen (PE)
 2. Selüloz
 3. PVC
 4. Nişasta
 5. Karbonhidratlar

Yukarıda, yaygın olarak hayatımızın içinde olan bazı polimerlerin adları verilmiştir.

Buna göre bu polimerleri “doğal” ve “yapay” olarak sınıflandırmak gerekirse, kaç tanesi doğal sınıfına kaç tanesi de yapay polimerler sınıfına girer?

Doğal Polimerlerin SayısıYapay Polimerlerin Sayısı
46
55
64
73
37