Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Kimya Bilimi

TYT Kimya - Kimya Bilimi

Sevgili öğrencilerim merhaba. Kimya Bilimi ünitesi, hem Kimya 9 hem de TYT Kimyasının ilk ünitesidir.

TYT sınavında çıkan 7 tane Kimya sorusunun ortama olarak her yıl 1 tanesi bu üniteden çıkar.

Bu ünite, sayısal bir işlem gerektirmeyen, kolay bir ünitedir. Bu üniteyi öğrenmek için tek yapman gereken, ara ara tekrar okumaktır.

TYT Sınavında “Kimya Bilimi” Soru Sayıları

TYT sınavında, kimya dersinde toplam 7 soru çıkmaktadır. Bu soruların içinde “Kimya Bilimine” ait olanların sayısı, yıllara göre şöyledir:

Yıl2021202020192018201720162015201420132012
Soru Sayısı1/71/70/72/73/133/133/134/134/132/13
“Kimya Bilimi” Soru Sayısı/Toplam Soru Sayısı

“Kimya Bilimi” Ünitesinin Bölümleri

Aşağıda, “Kimya Bilimi” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Simyadan Kimyaya
 2. Kimya Disiplinleri Ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 3. Kimyanın Sembolik Dili
 4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

“Kimya Bilimi” Ünitesini Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Sevgili öğrencim, bu üniteyi anlamak için herhangi bir ön bilgiye ihtiyacın yoktur.

Ünitenin Kazanımları ve Açıklamaları

Önce ünitenin anahtar kavramlarından ve kazanımlarından bahsedelim çünkü bir üniteyi öğrenmek demek, o ünitenin kavramlarını ve kazanımlarını öğrenmiş olmak demektir.

Ünitelerin kazanımları ve anahtar kavramları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafıdan belirlenir.

Kazanım Ne Demektir?

“Hocam ne gerek var, kazanımlar filan… Doğrudan girelim konuya.” diyebilirsiniz. Sevgili öğrencim, her ünitede göreceğimiz “kazanım” ve “anahtar kavramlar” olayı önemlidir ve şudur:

Milli Eğitim Bakanlığı bu kavramlar ve kazanımlar yoluyla bize diyor ki, bu ünitede çocuklara şu kavramları ve şu konuları öğretin ve şu kadarını öğretin. Bunun ötesine geçmeyin. Bu da demek oluyor ki, TYT sınavında sorumlu olduğumuz kavramlar/konular bunlar, yani sorular bu konular üzerinden çıkacak. Bunların dışındaki konu ve kavramları bilmek zorunda değiliz.

Kısaca, kazanım konusu, “TYT sınavında, bu üniteden ne sorarlar?” sorusunun cevabıdır.

Ünitenin Anahtar Kavramları

Kimya Bilimi ünitesini bitirince şu kavramları tanımlayabiliyor olacağız:

 • Bileşik
 • Element
 • Formül
 • Kimya
 • Laboratuvarda güvenlik
 • Madde
 • Sembol

Kimya Bilimi Ünitesinin Kazanımları

Bu ünite için, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlar ve açıklamaları şunlardır:

1. Simyadan Kimyaya

 • Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.
  • Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır.
  • Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir.
  • Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles, Democritus, Aristo, Câbir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır.

2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

 • Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
  • Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır.
  • İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.
  • Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır.

3. Kimyanın Sembolik Dili

 • Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
  • Element tanımı yapılır.
  • Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.
 • Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
  • Bileşik tanımı yapılır.
  • H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır.

4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
  • Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır.
  • İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır.
 • Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
  • Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir.
  • Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır.
 • Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.
  • Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır.

Üniteyi öğrenmeye başlamak için bir sonraki dersimize geçin.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “0. Kimya Bilimi”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>