Kimya Bilimi 2. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE I

Kimya Bİlimi

II. Bölüm

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç bilmeyenler için
 • Gerekli Bilgiler:
  • Bu bölüm, herhangi bir ön bilgi gerektirmez.
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimya Disiplinleri
  • Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
  • Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimya Disiplinleri

Kimya Nedir?

 • Maddelerin;
  • yapısını ve özelliklerini,
  • birbiri ile etkileşimini,
  • etkileşimleri sonucunda, uğradığı değişiklikleri inceleyen,
 • Var olan maddelerden yenilerini üreterek insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışan bilim dalıdır.
 • Madde olan her şey, kimya biliminin ilgi alanına girer.
 • Kimya bilimi, sadece maddeleri değil, maddelerin enerji ile ilişkilerini de inceler.

Örnek:

I) Binalar için cam, beton, tuğla, demir, boya… üretimi
II) Hastalıkların tedavisi için ilaç üretimi
III) Havanın, suyun ve toprağın temizlenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyanın ilgi alanına girer?

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) I, II ve III

B) Yalnız II

D) II ve III

Kimya Disiplinleri

Kimya Disiplinleri Nedir?

 • Kimya bilimi, çok büyüdüğü için, belli dallara ayrılmıştır.
  • Kimya biliminin alt dallarına kimya disiplinleri denir.

Başlıca Kimya Disiplinleri Nelerdir?

 1. Organik kimya
 2. Anorganik kimya
 3. Biyokimya
 4. Fizikokimya
 1. Analitik kimya
 2. Polimer kimyası
 3. Endüstriyel kimya

Örnek:

Kimya bilimi zamanla çok büyümüş ve belli dallara ayrılmak zorunda kalmıştır. Kimya biliminin alt dallarından her birine bir kimya disiplini denir.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kimya disiplini değildir?

A) Biyokimya

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Fizikokimya

D) Trigonometri

Kimya Disiplinleri

1. Organik Kimya

 • Organik maddeleri inceleyen kimya dalıdır.
 • Organik maddeler karbon (C) elementinden oluşan maddelerdir.
  • Bu yüzden, organik kimyaya, karbon kimyası da denir.
 • Organik maddelerde, karbon elementi ile birlikte, genellikle, hidrojen (H), oksijen (O) gibi elementler de bulunur:
  • CH4
  • C2H5OH
  • C6H12H6
  • C6H6

Örnek:

“Karbon kimyası” olarak da bilinen ve sadece organik maddeleri inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyokimya

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Fizikokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

2. Anorganik Kimya

 • Anorganik maddeleri inceleyen kimya dalıdır.
 • Anorganik maddeler, organik olmayan maddelerdir.
 • Aşağıdaki maddeler genellikle anorganik maddelerdir.
  • Asitler
  • Bazlar
  • Tuzlar
  • Oksit bileşikleri
  • Mineraller

Örnek:

Asit, baz, tuz ve mineral gibi maddelerin doğada nasıl bulunduğunu, bu maddelerin özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini hangisidir?

A) Anorganik

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Fizikokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

3. Biyokimya

 • Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları inceler.
  • Bütün metabolik reaksiyonlar,
  • İlaç üretimi ve ilaçların etkileri,
  • DNA ile ilgili bütün çalışmalar biyokimyanın ilgi alanına girer.

Örnek:

Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlıda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen kimya disiplini hangisidir?

A) Anorganik

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Biyokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

4. Fizikokimya

 • Fizik ile kimyanın ortak disiplindir.
 • Kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini, hızlarını, tepkimelerdeki enerji alış-verişini… inceler.
 • Tepkimelerde, iş-enerji dönüşümünü inceler.
 • Kimyasal ölçümler için cihazları tasarlayan kimyacılardır.
 • Kimyanın matematiksel kısmıdır.
  • Formülleri genellikle fizikokimyacılar geliştirir.

Örnek:

Kimyasal reaksiyonlarda, kimyasal türlerin hızı, hareketi ve etkileşimlerine bağlı olarak gerçekleşen enerji değişimini inceleyen kimya disiplini hangisidir?

A) Anorganik

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Fizikokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

5. Analitik Kimya

 • Bir maddenin içinde hangi maddelerin olduğunu (bileşimini) inceler.
 • Maddelerin bileşimini bulma işlemine analiz ya da tahlil denir.
 • Analiz işlemi 2’ye ayrılır:
  • Nitel (kalitatif) analiz: İçindeki maddelerin adları ne?
  • Nicel (kantitatif) analiz: Miktarları ne kadar?
   • Gravimetrik: Kaç gram var?
   • Volumetrik: Kaç litre var?
 • Adli tıpta, delil üretmek için, kan ve idrar tahlili gibi tıbbi alanlarda kullanılır.

Örnek:

Kimyasal bir maddenin bileşenlerine ayrılması, tanınması ve bileşenlerinin miktarlarının ölçülmesiyle ilgilenen kimya disiplini hangisidir?

A) Anorganik

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Biyokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

6. Polimer Kimyası

 • Polimerlerin yapısını, üretimini ve yeni polimerlerin keşfedilmesini inceler.
  • Polimer: Milyonlarca küçük molekülün bağlanmasıyla oluşan devasa moleküllerden oluşurlar.
   (Poli: Çok, Mono: Bir, Mer: Parça, birim)
  • Polimerleri oluşturan küçük moleküllere monomer denir.
 • Doğal Polimerler:
  • Proteinler
  • Karbonhidratlar
  • DNA zinciri
  • Selüloz…
 • Yapay Polimerler:
  • Plastik oyuncaklar
  • PVC cam ve kapılar
  • PET şişeler
  • Naylon poşetler…

Örnek:

Çok sayda küçük molekülün birbirine bağlanarak meydana getirdiği çok büyük moleküllerden oluşan maddeleri inceleyen kimya disiplini hangisidir?

A) Anorganik

C) Polimer kimyası

E) Organik kimya

B) Biyokimya

D) Analitik kimya

Kimya Disiplinleri

7. Endüstriyel Kimya

 • Kimyasal maddelerin üretilmesini sağlar.
  • Kimyanın sanayisidir.
  • Bir kimyasal maddenin fabrikasını kurmak isterseniz, endüstriyel bir kimyacı bulmalısınız.

Örnek:

Keşfettiği bir kimyasal maddenin fabrikasını kurarak seri üretime geçmek isteyen bir kişi, kimyanın hangi disiplinine ihtiyaç duyar?

Anorganik

Biyokimya

Polimer kimyası

Analitik kimya

Endüstriyel kimya

Kimya Disiplinleri

Örnek:

Aşağıda, kimya disiplinleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Buna göre hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır?

Kimya DisipliniBilgi
Organik KimyaKarbon temelli bileşikleri inceler.
FizikokimyaTepkimelerin fiziksel özelliklerini inceler.
Analitik KimyaKimyasalların bileşenlerini tespit eder.
Polimer KimyasıOrganik olmayan maddeleri inceler.
BiyokimyaCanlıların yapısında gerçekleşen kimyasal süreçleri inceler.

Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları

 • Kimyacılar, bir maddenin incelendiği ya da üretildiği her alanda çalıma imkanı bulabilirler.
  • Kimyacıların başlıca çalışma alanları şunlardır:
   • İlaç Endüstrisi
   • Gübre Sanayii
   • Petrokimya Sanayii
   • Arıtma Sistemleri
   • Boya ve Tekstil Endüstrisi

Örnek:

I) Bir ilacın üretimi ve geliştirilmesinde
II) Tarımda kullanılan gübrelerin üretiminde
III) Kirli suların arıtılmasında

Yukarıda verilen işlerin hangisinde bir kimyacıya ihtiyaç duyulur?

Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları

İlaç Endüstrisi

 • 1885’ten sonra farmasötik (ilaç) sanayii kurulmuştur.
 • Farmakoloji ilaç bilimidir.
 • İlk ilaç, asetilsalisilik asit (aspirin) olmuştur.

Gübre Sanayii

 • Tarımda ürün verimini ve kalitesini arttırmak, eksik besinleri tamamlamak için toprağa verilen maddelere gübre denir.
 • Yapay gübrelerin imalatı, toprağa verilmesi ve toprak analizi kimyanın ilgi alanına girer.

Petrokimya Sanayii

 • Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanıdır.
 • Başlıca petrol ürünleri;
  • Sıvı ve gaz yakıtlar,
  • Gaz yağı,
  • Organik çözücüler,
  • Makine-motor yağları,
  • Asfalt-zift,
  • Parafin,
  • Hidrokarbonlar…

Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları

Arıtma Sistemleri

 • Arıtmak temizlemek, saflaştırmak demektir.
 • Suyun, havanın ve toprağın arıtılması, arıtma işinde kullanılan yöntem ve kimyasallar da kimya biliminin konusudur.

Tekstil Endüstrisi

 • Tekstilde ipliğin elde edilmesi, boyanması ve dokunması işlemleri de kimyanın alanına girer.
 • Tekstilde kullanılan boyar maddeler, tekstil yüzeyine kimyasal bağlarla bağlanır.
 • Tekstil boyalarını fiziksel yollarla uzaklaştırmak mümkün değildir. Ancak kimyasal tepkimelerle uzaklaştırılabilir.

Boya Sanayii

 • Boya, hem maddelerin güzel görünmesini sağlamak hem de su ve havadan korumak için kullanılan bir kimyasaldır.
 • Boya üretimi ve boyaların kullanımı kimyanın işidir.

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler


 • Kimya alanı ile ilgili başlıca meslekler şunlardır:
  1. Kimya Mühendisliği
  2. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
  3. Eczacılık
  4. Kimyagerlik
  5. Kimya Öğretmenliği

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

1. Kimya Mühendisliği

Kimya Alanı Meslekleri - Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
 • Kimya mühendisleri, fabrika ve işletmelerde, kimya teknolojisini uygulayan ve denetleyen kişilerdir.

Kimya Mühendisleri Nerede Yetişir?

 • Kimya mühendisleri, üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümünde yetişir.

Kimya Mühendisleri Hangi Eğitimi Alır?

 • Kimya mühendisleri;
  • kimya, fizik, matematik, biyoloji,
  • mikrobiyoloji,
  • biyokimya ve
  • ekonomi bilimleri eğitimi alır, bütün bu bilimleri kimya ile harmanlar.

İş Olanakları

 • Endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümler.
 • Metal, gıda, ilaç, boya, polimer… gibi maddelerin üretimi için kimya mühendisine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden, çalışma alanları çok geniştir.

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

2. Metalürji Mühendisliği

Kimya Alanı Meslekleri - Metalurji Mühendisliği
Metalurji Mühendisliği
 • Metalurji Mühendisi, metalleri filizlerinden elde eder ve bu metallerden çeşitli alaşımlar yaparak, ihtiyaca uygun metal malzemeler üretir.
 • Çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.

Metalurji Mühendisleri Nerede Yetişir?

 • Metalurji Mühendisleri, üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Metalurji Mühendisliği bölümlerinde yetişir.

Metalurji Mühendisliği Nerelerde Karşımıza Çıkar?

 • Metalürji ve malzeme mühendisliği adı ile gelişimini sürdüren bu mühendislik metal ve alaşımlarının kullanıldığı her alanda karşımıza çıkmaktadır.

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

3. Eczacılık

Kimya Alanı Meslekleri - Eczacı
Eczacı
 • Eczacılık; ilaçlar ile ilgili bir alandır.

Eczacılar Nerede Yetişir?

 • Eczacılar, üniversitelerin Eczacılık Fakültesinde yetişir.

Ecza ve Eczacı

 • Ecza ilaç, eczacı ise ilaçla uğraşan kişi anlamındadır.
 • İlaçların üretimini, geliştirilmesini ve insan vücudundaki etkileşmelerini inceleyen kişiler eczacıdır.

Farmakognazi – Farmakoloji – Farmasötik Kimya

 • Farmakognozi ilaç ham maddelerini inceleyen disiplinin adıdır.
 • Farmakoloji, ilaçların vücut üzerindeki etkilerini inceleyen disipline verilen addır.
 • Farmasötik kimya ise, ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini araştırır.

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

4. Kimyagerlik

Kimya Alanı Meslekleri - Kimyager
Kimyager
 • Kimyager, kimya bilimcidir.

Kimyagerler Nerede Yetişir?

 • Kimyagerler, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünde yetişir.
 • Kimyagerler; bir çok kimya disiplininde ileri düzeyde eğitim almış kimya bilimcidir.

Kimyagerler Ne İş Yapar?

 • İhtiyaç duyulan kimyasal maddelerin sentezlenmesi (üretiminde) üzerinde çalışır.
 • Kimyasal maddelerin sentezlenmesinde kullanılan yöntemler üzerinde çalışırlar.
 • Kimyagerler kimya mühendisi değildir.

Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

5. Kimya Öğretmenliği

Kimya Alanı Meslekleri - Kimya Öğretmeni
Kimya Öğretmeni
 • Kimya öğretmenleri, liselerde, lise seviyesindeki okullarda kimya eğitimi veren kişilerdir.

Kimya Öğretmenleri Nerede Yetişir?

 • Kimya öğretmenleri, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretimi bölümlerinde yetişir.

Kimya Bilimi

II. Bölüm
(Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları)

Bitti 🙁