Kimya Bilimi 1. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE I

Kimya Bİlimi

I. Bölüm

Kimya Bİlimi

Bu ünitenin 4 bölümü vardır:

1- Simyadan Kimyaya
2- Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3- Kimyanın Sembolik Dili
4- Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

TYT Sınavında “Kimya Bilimi” Soru Sayıları

Yıl202320222021202020192018
Soru Sayısı111102
“Kimya Bilimi” Soru Sayısı/Toplam Soru Sayısı

1. BÖLÜM – Simyadan Kimyaya

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç bilmeyenler için
 • Gerekli Bilgiler:
  • Bu bölüm, Kimya dersinin başlangıcıdır. Herhangi bir ön bilgi gerektirmez.
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Simyadan Kimyaya
  • Simya Nedir?
  • Simyanın Kimyaya Kazandırdıkları
  • Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Simyadan Kimyaya

 1. Kimya, 18. yüzyılın (1700‘lü yılların) başında doğmuştur.
 2. Kimyadan önce Simya vardı.
 3. Kimya” (Latince “chimia”, Yunanca “chumia”), bir rivayete göre eski Mısırda “Kara Toprak” anlamına gelmektedir.
 4. Arapçaya el-kimya olarak geçmiştir.

Simya Nedir?

 • Değersiz maddeleri altına dönüştürmeye çalışma işidir.
 • Filozof taşı (felsefe taşı)
 • Ölümsüzlük iksiri (ab-ı hayat) bulma uğraşıdır.
 • Simyaya alşimi, simyacıya alşimist denir.
Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya
Bir simyacı

Simyadan Kimyaya

Simyanın Kimyaya Dönüşmesine Katkı Sağlamış Uygarlıklar

 • Mezopotamya Ugarlıkları
 • Çin Uygarlığı
 • Hint Uygarlığı
 • Mısır Uygarlığı
 • Eski Yunan ve Roma Uygarlığı
 • Orta Asya Uygarlıkları
 • İslâm ve Arap Uygarlıkları

Simyacılar; astronomi, tıp, kimya, felsefe ve din gibi bir çok disiplin ile ilgilenmişlerdir.

TYT-Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya
Çalışırken bir simyacı

Simyadan Kimyaya

Simya Bir Bilim Dalı Değildir

 • Simya bir bilim dalı değil, bir uğraşıdır. Çünkü:
  • Deneme-yanılma (sınama-yanılma) yöntemi kullanılmıştır.
  • Sistematik bir bilgi birikimi yoktur.
  • Teorik temellere dayanmaz.

Kimya Bilimi

 • Maddelerin yapısını inceler.
 • Maddelerin birbiri ile etkileşimini inceler.
 • Var olan maddelerden yenilerini üretmeye çalışır.
 • Terazinin ve bilimsel yöntemin kullanılması, simya çağını bitirmiş, kimya bilimini doğurmuştur.

Örnek:

I) Yapılan çalışmalar, deneme-yanılma yöntemine dayanır.
II) Mevcut bilgi ve yöntemler kullanılarak sistematik bir bilgi birikimi içeren çalışmalar yapmıştır.
III) Değersiz madenleri altına çevirme çabası önemli amaçlarından biridir.
IV) Filozof taşı ve ab-ı hayat suyunun varlığına inanılmamıştır.

Simya ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) I, II ve III

E) I, II, III, ve IV

D) II, III ve IV

Simyadan Kimyaya

Simyanın Kimyaya Kazandırdıkları

Deneysel Malzemeler

 • Benmari (Su banyosu)
 • El kantarı
 • Su terazisi
 • İmbik
 • Kroze
 • Cam balon

Deneysel Yöntemler

 • Damıtma
 • Mayalanma
 • Yüzdürme (Flotasyon)
 • Süzme
 • Özütleme (Ekstraksiyon)
 • Aktarma (Dekantasyon)
 • Kristallendirme
 • Çöktürme
 • Salamura
 • Eritme

Kimyasal Maddeler

 • Mürekkep
 • Alaşımlar
 • Zaç yağı (H2SO4)
 • Cam
 • Bitkisel boyalar
 • Boyalar
 • Kıbrıs taşı
 • Seramik
 • Esanslar
 • Tuz ruhu (HCl)
 • Kral suyu
 • Barut
 • Güherçile
 • Kezzap (HNO3)
 • Au, Ag, Fe, Cu,…
 • Sabun

Simyada Yok!

 • Uranyum gibi radyoaktif maddeler
 • Elektroliz, pil gibi elektrikli olaylar
 • Polimer (plastik) maddeler
 • Deterjanlar
 • Petrol ürünleri

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

1. Empedokles

Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Simyacilar-Empedokles
Empedokles (MÖ 490-430)

 • Yunanlı bir filozoftur.
 • Her şeyin şu dört elementten meydana geldiğini söylemiştir:
  • Hava
  • Su
  • Toprak
  • Ateş
 • Sevgi ve nefret kuvvetlerinden bahsetmiştir. (İtme-Çekme)

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

2. Democritus

Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Simyacilar
Democritus (MÖ 460-370)

 • Yunanlı bir filozoftur.
 • Bütün maddelerin atomlardan (atomos) oluştuğunu söylemiştir.
 • Atomos = Bölünemez
 • “Atomlar ve boş uzaydan başka var olan hiç bir şey yoktur.”

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

3. Aristo

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Aristo
Aristo
(MÖ 384-322)

 • Yunanlı bir filozoftur.
 • Ateş, su, toprak ve hava elementlerini savunmuştur.
 • Bu dört elementin; kuru, ıslak, sıcak, soğuk olmak üzere, dört özelliğinin olduğunu söylemiştir.
 • Aristo’ya göre, her şey topraktan gelip toprağa gider.

Aristo ve Dört Element - Hava Su Toprak Ateş

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

4. Cabir bin Hayyan

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Cabir bin Hayyan
Cabir bin Hayyan
(722-815)

 • İranlıdır.
 • İlk kimya laboratuvarını kuran kişidir.
 • İslam dünyasında, kimya biliminin kurucusudur.
 • Atomun parçalanabileceğini söylemiştir.
 • Damıtma ve kristallendirme yöntemlerini ve imbiği keşfetmiştir.
 • Aşağıdaki kimyasalları keşfetmiştir:
  • Hidroklorik asit (HCl)
  • Nitrik asit (HNO3)
  • Sülfürik asit (H2SO4)
  • Kral suyu (3L HCl – 1L HNO3)
  • Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit
 • Baz kavramını ortaya atmıştır.

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

5. Ebubekir er-Razi

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Ebubekir er Razi
Ebuberki er-Razi
(864-923)

 • İranlı bir iyatro kimyacısıdır (tıp kimyacısı)
 • Kroze, fırın gibi laboratuvar araç gereçlerini geliştirmiştir.
 • Kostik sodayı (lavabo açıcısı – NaOH) keşfetmiştir.
 • Gliserini (cilt nemlendiricisi) keşfetmiştir.
 • Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmıştır.
 • Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi elde etmiştir.
 • Simya Sanatının Kitabı” adlı bir kitabı vardır.
 • Çiçek ve kızamık hastalıklarının tedavisinde, kimya bilimini kullanmıştır.
 • Maddenin atomlar ve boşluktan oluştuğu görüşüne dayanarak uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirlerse oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını söylemiştir.

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

6. Robert Boyle

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Robert Boyle
Robert Boyle
(1627-1691)

 • Kuşkucu Kimyager” adında bir kitap yazarak kimya biliminin kurucuları arasına girmiştir.
 • Bilimsel anlamda ilk element tanımını yapmıştır:
  • Element; kendisinden daha küçük maddelere ayrışamayan saf maddedir.
 • Gazları incelemiş ve “Boyle Kanunu” ortaya atmıştır.
 • Asetonu sentezlemiştir.
 • Fosfor ile çalışmış ve fosfin (PH3) bileşiğini elde etmiştir.
 • Asit ve bazların genel tanımlarını yapmıştır.

Örnek:

Bilimsel anlamda, ilk element tanımını yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebubekir er-Razi

B) Aristo

C) Robert Boyle

D) Cabir bin Hayyan

E) Dalton

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

7. Antoine Lavoisier

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Antoine Lavoisier
Antoine Lavoisier
(1743-1794)

 • Kimya biliminin kurucularındandır.
 • Havadaki oksijenin yanma olayındaki rolünü keşfetmiş ve yanma olayını açıklamıştır.
 • Dikkatli ve titiz bir bilim insanıdır.
 • Kalayın (Sn) yanmasını incelemiş ve “Kütlenin Korunumu Kanununu” keşfetmiştir.

Örnek:

Kütlenin Korunumu Kanunu”nu ortaya atmış ve yaptığı hassas deneylerle kimya biliminin doğmasında öncülük etmiş bilim insanı hangisidir?

A) Ebubekir er-Razi

C) Robert Boyle

E) Dalton

B) Anoine Lavoisier

D) Cabir bin Hayyan

Simyadan Kimyaya

Örnek:

I) Mayalanma
II) Polimerleştirme
III) Elektroliz
IV) Kristallendirme
V) Damıtma

Simyacılar, yukarıda verilen yöntemlerden hangilerini kullanmıştır?

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) II, IV ve V

D) III, IV ve V

E) I, IV ve V

Örnek:

I) Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması
II) Deneylerdeki kimyasal maddeler arasında nicel (miktarı) ve nitel (türü) ilişkiler kurulması
III) Sınanma-yanılma yönteminin kullanılması.

Yukarıdakilerden hangisi kimya biliminin doğmasına sebep olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

Simyadan Kimyaya

Örnek:

Kimya-Bilmi-Örnek-Çözümü-

Yanda, Aristo’nun element şeması verilmiştir.

Buna göre bu şemada; a, b ve c harfleri ile belirtilen bölgelere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

____ a ____ ____b ________ c ____
ateşsuıslak
suateşıslak
ıslaksuateş
ıslakateşsu
ateşıslaksu

Kimya Bilimi

I. Bölüm
(Simyadan Kimyaya)

Bitti 🙁