Periyodik Sistem – Test 4

Aşağıdakilerden hangisi bir element türü değildir?

Metal

Ametal

Yarı metal

Asal gaz

Helyum

Periyodik Sistem

Yukarıda verilen periyodik sistem için hangisi doğru değildir?

Mor renk metalleri gösterir.

Mavi renk ametalleri, turuncu ise asal gazları gösterir.

Sarı yarı metalleri gösterir.

4A grubunda metal, ametal ve yarı metal vardır.

5A grubunda hiç metal yoktur.

Periyodik sistemde sayı olarak en çok hangisinden bulunur?

Metal

Ametal

Yarı metal

Asal gaz

Halojen

Metaller için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Isı ve elektrik akımını iletirler.

Ametaller ile iyonik bağ kurabilirler.

Yüzeyleri parlaktır.

Tabiatta katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler.

Tel ve levha haline getirilebilirler.

Ametaller için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Isı ve elektrik akımını iletmezler.

Metallerle ile iyonik bağ kurabilirler.

Yüzeyleri mattır.

Tabiatta katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler.

Tel ve levha haline getirilebilirler.

I) Katı ve sıvı halde elektriği iletir.
II) Değerlik elektron sayısı 7’dir.
III) Yüzeyi parlaktır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bir metale ait olabilir?

Yalnız I

I ve III

II ve III

I ve II

I, II ve III

Periyodik sistemin ilk 6 periyodu için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Her alkali metalden sonra bir toprak alkali metal gelir.

Her asal gazdan sonra bir alkali metal gelir.

Yarı metaller 2. periyotta başlar.

En çok ametal 2. periyotta bulunur.

Geçiş metallerinin hepsi bir metaldir.

Aşağıdaki gruplardan hangisinde hiç ametal bulunmaz?

1A

2A

4A

5A

6A

18Ar18 :    )2e     )8e    )8e

Yukarıda verilen atom için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Değerlik elektron sayısı 8’dir.

Bir asal gazdır.

Elektrik akımını iletir.

Başka elementler ile kimyasal tepkime vermez.

Tabiatta atomik halde bulunur.

Metallerin genel özellikleri için verilen,

I) Isı ve elektriği iyi iletirler.
II) Moleküllü yapıda olanları vardır.
III) Tabiatta cıva hariç hepsi katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

1H, 2He, 4Be, 12Mg, 15P, 19K, 20Ca

Yukarıda verilen elementler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

4 tanesi metaldir.

1 tanesi asal gazdır.

4 tanesi 2A grubundadır.

2 tanesi ametaldir.

2 tanesi 1A grubundadır.

12Mg12 :    )2e     )8e    )2e

Yukarıda verilen atom için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Değerlik elektron sayısı 2’dir.

Bir alkali metaldir.

Elektrik akımını iletir.

Kovalent bağ kurabilir.

Nötr bir atomdur.

Periyodik-Sistem-Elementlerin-Sınıflandırılması-SiteCenneti-TYT-Kimya

Yukarıda verilen periyodik sistem için hangisi doğru değildir?

1A grubundaki elementlerin hepsi metal değildir.

2. periyotta 2 tane metal vardır.

1. periyotta hiç ametal yoktur.

3A grubunda hiç ametal yoktur.

7 tane yarı metal vardır.

5B elementi ile ilgili olarak aşağıda verilenler hangisi doğru değildir?

Bir yarı metaldir.

Değerlik elektron sayısı 3’tür.

Tabiatta sıvı haldedir.

2. periyot elementidir.

3A grubundandır.

Periyodik-Sistem-Elementlerin-Sınıflandırılması-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya

Yukarıda verilen periyodik sistem parçasında bulunan Y elementinin değerlik elektron ve katman sayısının 3 olduğu biliniyor.

Buna göre bu elementler için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

X bir yarı metaldir.

Y bir ametaldir.

X ve Z elementleri 2. periyottadır.

Z elementi bir ametaldir.

X ve Y 3A grubundadır.

Periyodik sistemin kaçıncı periyodunda hiç metal bulunmaz?

1

2

3

4

5

Asal gazlar için verilen,

I) Kimyasal tepkimelere karşı ilgisizidirler.
II) Değerlik elektron sayıları 8’dir.
III) 8A gurubu elementleridir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

I ve III

II ve III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Katman sayısı 2 olan halojen atomu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Değerlik elektron sayısı 7’dir.

Elektron dizilimi  )2e   )7e şeklindedir.

Tabiatta moleküle halde bulunur.

İyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturur.

-1 yüklü iken 8 elektronu vardır.