Periyodik Sistem – Test 2

Periyodik sistemin periyotları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Atomların periyot numaraları ile yörünge sayıları aynı olmak zorundadır.

Toplam 7 tane periyot vardır.

İlk 3 periyotta B grubu yoktur.

Her bir periyotta, en az 8 tane element bulunur.

1A ile başlar 8A grubu ile biterler.

Temel halinde, 2 tane yörüngesi olan bir X atomu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

1A grubundadır.

2. periyottadır.

B gruplarından birindedir.

Değerlik elektron sayısı 8’dir.

Proton sayısı 7’dir.

Periyodik-Tablo-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya

Yukarıda bir periyodik sistem ve bazı elementler verilmiştir.

Buna göre verilen elementlerden hangisinin proton sayısı 12’dir?

Mg

He

Fe

H

C

Periyodik sistemin 3. periyotunda bulunan elementler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

8 tanedirler.

Hepsinin 3 tane yörüngesi vardır.

Proton sayıları 9 ile başlar.

Sağa doğru atom numaraları artar.

Proton sayısı en büyük olan 8A grubundadır.

6C6 :    )2e    )4e

Yukarıda elektron dizilimi verilen C atomu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

4A grubu elementidir.

Çekirdek yükü 6’dır.

2. periyottadır.

Değerlik elektron sayısı 2’dir.

Temel haldedir.

Temel halinde, değerlik elektron sayısı 3, katman sayısı 2 olan bir atomun periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

3A grubu 2. periyot

3A grubu 3. periyot

2A grubu 2. periyot

2A grubu 3. periyot

3A grubu 3. periyot

11Na11 :    )2e    )8e    )1e

Yukarıda elektron dizilimi verilen Na atomunun grup ve periyot numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

3A grubu 1. periyot

1A grubu 3. periyot

2A grubu 3. periyot

1A grubu 1. periyot

3A grubu 3. periyot

Temel halinde, 3 tane yörüngesi olan bir X atomu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

1A grubundadır.

3. periyottadır.

B gruplarından birindedir.

Değerlik elektron sayısı 8’dir.

Proton sayısı 10’dur.

I) 12Mg

II) 20C

III) 2He

IV) 3Li

Yukarıda verilen atomların temel halinde değerlik elektron sayıları eşit olanlar hangileridir?

I ve II

I, II ve III

II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV

I) 3Li :    )2e
II) 16S :    )2e     )8e    )8e
III) 9F9 :    )2e    )7e

Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomlar için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

Li atomu bir katyondur.

S atomu bir anyondur.

Li iyonunun değerlik elektron sayısı 2’dir.

F atomu 2. periyot 7A grubundadır.

S atomu 8A grubundandır.

2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçtır?

7

8

9

10

11

Bundan sonraki soruları aşağıdaki periyodik sisteme göre cevaplayınız.

Periyodik-Sistem-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya-

Verilen elementlerden hangisinin atom numarası en büyüktür?

H

Ar

K

Fe

He

Al atomunun elektron dizilimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

13Al13 :    )2e    )8e     )3e

6Al6 :    )2e    )4e

17Al17 :    )2e     )8e    )7e

19Al19 :    )2e     )8e    )8e     )1e

5Al5 :    )2e    )3e

Verilen atomlardan hangileri alkali metaldir?

H, Li, K

Mg

Li, K

K, Fe

He, Ar

Verilen atomlardan hangilerinin değerlik elektron sayısı 2’dir?

He

Mg

H, He

Mg, He

He, Ar