Periyodik Sistem – Test 1

Bilim dünyasında, periyodik sistem için,

I) Periyodik tablo
II) Periyodik cetvel
III) Elementlerin oteli

ifadelerinden hangileri de kullanılır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I ve II

Günümüzde kullanılan periyodik sistem ile ilgili olarak,

I) Sadece elementler bulunur.
II) Elementler rastgele dizilmiştir.
III) Bilinen bütün elementler bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

Aşağıda verilen maddelerden hangisi periyodik sistemde yer almaz?

Au

H2O

H

O

Na

Periyodik sistemdeki yatay sıralara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Grup

Periyot

Yörünge

Dizi

Sıra

Periyodik sistemde kaç tane periyot vardır?

4

5

6

7

8

Periyodik sistemin ilk 4 periyodunda yer alan element sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1. periyot: 2
2. periyot: 8
3. periyot: 8
4. periyot: 8

1. periyot: 8
2. periyot: 8
3. periyot: 8
4. periyot: 8

1. periyot: 2
2. periyot: 8
3. periyot: 8
4. periyot: 18

1. periyot: 2
2. periyot: 8
3. periyot: 8
4. periyot: 10

1. periyot: 2
2. periyot: 8
3. periyot: 18
4. periyot: 18

Periyodik sistemin ilk periyodunda yer alan elementler hangileridir?

H ve He

H ve O

He ve O

Na ve H

He ve Na

Periyodik sistemin 1. periyodunda yer alan bir atom için aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

Atom numarası 3 olabilir.

2A grubunda olabilir.

B gruplarından birinde olabilir.

Metal olabilir.

Yörünge sayısı 1’dir.

     
              F  
                 
               Fe                    
                                   
 Cs                                  
                                   

Yukarda, bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.

Buna göre bu elementlerin periyot numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

CsFeF
1. periyot4. periyot2. periyot
6. periyot4. periyot7. periyot
6. periyot4. periyot2. periyot
6. periyot8. periyot2. periyot
1. periyot8. periyot7. periyot

Periyodik sistemdeki dikey sütunlara ne ad verilir?

Atom

Periyot

Grup

Element

Tablo

IUPAC sistemine göre periyodik sistemde kaç tane grup vardır?

15

16

17

18

19

Yaygın adlandırmaya göre periyodik sistemde kaç tane A grubu vardır?

4

6

8

10

18

Yaygın adlandırmaya göre periyodik sistemde kaç tane B grubu vardır?

4

6

8

10

18

Günümüzdeki periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Grupları ve periyotları vardır.

3. periyotta 3 tane atom vardır.

Atomlar çekirdek yüklerine göre dizilmişlerdir.

Atom numarası daha büyük olan atom daha sonra gelir.

Atom numarası en küçük olan atom ilk sıradadır.

  c
  a    
                 
    b            
                                   
                                   
                                   
                                   

Yukarıda verilen periyodik sistemde a, b ve c harfleri gruplarının IUPAC sistemine göre numaralarıdır.

Buna göre bu numaralar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

___a______b______c___
288
2818
12718
1288
2718
  c
  a    
                 
    b            
                                   
                                   
                                   
                                   

Yukarıda verilen periyodik sistemde a, b ve c harfleri ile gösterilen grupların yaygın adlandırma sistemine göre isimleridir.

Buna göre bu numaralar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

___a______b______c___
2B7A2A
2A7B8B
2A7B18A
2A7B8A
2B7B8A
     
              F  
                 
               Fe                    
                                   
 Cs                                  
                                   

Yukarda, bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.

Buna göre bu elementlerin grup numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

___Cs______Fe______F___
7A8A2A
1A8B2B
7A8B7A
1A8B7A
1A4B7A

Grupların özel isimleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

1A: Alkali metaller grubu

2A: Toprak metalleri grubu

B grupları: Geçiş metalleri gurubu

7A: Halojenler gurubu

8A: Soygazlar grubu

Periyodik-Tablo-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya

Yukarıda bir periyodik sistem ve bazı elementler verilmiştir.

Verilen elementler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

H elementi 1A grubu 1. periyottadır.

He elementi 8A grubu 1. periyottadır.

C elementi 4A grubu 2. periyottadır.

Mg elementi 2A grubu 3. periyottadır.

Fe elementi 8A grubu 4. periyottadır.