Atomun Yapısı – Test 1

Atomun yapısını oluşturan temel tanecikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Elektron, proton, nötron

Elektron, yörünge, çekirdek

Proton, nötron, yörünge

Çekirdek, proton, nötron

Proton, elektron, yörünge

Atomda, temel taneciklerin yerleşimine göre iki bölge bulunur. Bu bölgeler şunlardır:

  1. Çekirdek
  2. Yörüngeler

Buna göre bu bölgelerde, atomun hangi temel tanecikleri bulunur?

ÇekirdekYörüngeler
Proton ve elektronlarElektronlar
Elektron ve nötronlarElektronlar
Proton ve nötronlarElektronlar
Proton ve nötronlarNötronlar
Proton ve nötronlarProtonlar

Atomların çekirdeği ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Proton ve nötronların bulunduğu bölgedir.

Bazı atomların çekirdekleri yoktur.

Hacmi atomun hacmi yanında çok küçüktür.

Kütlesi, atomun bütün kütlesine eşit kabul edilir.

Kimyasal tepkimelerde aktif bir rolü yoktur.

Bir element dışında, bütün element atomlarının çekirdeklerinde proton ve nötron mutlaka bulunur. Fakat, bahsettiğimiz bu bir elementin izotoplarının çoğunun çekirdeğinde sadece protonlar vardır, nötron yoktur.

Çekirdeğinde sadece proton bulunan atomlar hangi elementin izotoplarıdır?

Oksijen

Karbon

Helyum

Flor

Hidrojen

Atomların yörüngelerinde, aşağıdaki temel taneciklerinden hangileri bulunur?

Elektron ve protonlar

Sadece protonlar

Sadece elektronlar

Sadece nötronlar

Nötron ve elektronlar

Bir elementin bütün atomlarında, aşağıdakilerden hangisi her zaman aynı olmak zorundadır?

Elektron sayısı

Atom numarası

Nötron sayısı

Yük

Kütle numarası

Atomları oluşturan 3 temel tanecik vardır. Bunlar:

  1. Elektron
  2. Proton
  3. Nötron

olarak adlandırılır. Bu temel taneciklerin, her birinin yük ve kütleleri vardır.

Bu temel taneciklerin gerçek yükleri çok küçük değerlerdedir ve genellikle kullanılmaz. Bunun yerine birim yükleri kullanılır.

Atomun temel taneciklerinin birim yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

ElektronProtonNötron
+10-1
+1-10
-10+1
0+1-1
-1+10

Proton ile nötron eşit kütlede kabul edilmekle birlikte nötronun biraz daha ağır olduğu; elektronun ise, protondan yaklaşık olarak 1840 defa hafif olduğu bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki temel taneciklerin toplamı diğer seçeneklerden daha ağır gelir?

1000 tane elektron

500 tane elektron +10 tane proton

500 tane elektron + 5 tane proton

500 tane elektron + 5 tane nötron

5 tane nötron + 5 tane proton

Atomların yörüngeleri için, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Sadece elektronların bulunduğu bölgedir.

Çapı en büyük olan yörünge, atomun 1. yörüngesidir.

Çekirdeğe en yakın yörünge 1. yörünge veya K kabuğu olarak adlandırılır.

Atomlarda, elektron sayısına bağlı olarak yörünge sayısı değişebilir.

Elektronlar, yörüngelerinde ve yüksek hızlarda dönerek hareket ederler.

“Proton sayısı” kavramı, bir atomun çekirdeğinde bulunan protonların toplam sayısı demektir. Atomların proton sayısını ifade etmek için, “…………….” (I) veya “………………” (II) kavramları da kullanılabilir.

Buna göre yukarıda verilen ifadede, boş bırakılan ve I ve II numaralarıyla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

__I____II__
nötron sayısıatom numarası
çekirdek yüküatom numarası
çekirdek yükükütle numarası
kütle numarasıçekirdek yükü
atom numarasıkütle numarası

Atomların yörüngelerini ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaz?

Temel enerji seviyesi

Kabuk

Katman

Elektron sayısı

Baş kuantum sayısı

Atomun temel taneciklerinden birinin kütlesi diğerlerine göre oldukça küçüktür. Bu yüzden, atomun kütlesi hesaplanırken bu tanecik hesaba katılmaz.

Buna göre, kütle hesaplamalarında ihmal edilen bu tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

Elektron

Proton

Nötron

Yük

Kütle numarası

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen temel taneciklerin toplam kütlesi yaklaşık 10 akb değildir?

4 tane proton + 6 tane nötron

5 tane proton + 5 tane nötron

10 tane proton + 10 tane elektron

5 tane elektron + 5 tane proton

6 tane nötron + 4 tane proton

Bohr-Atom-Modeli-Atom-Modelleri-SiteCenneti

Yukarıda şekli verilen atom için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Elektron sayısı 7’dir.

En az 4 tane nötronu vardır.

En az 6 tane protonu vardır.

Bütün yörüngeleri tam doludur.

Çekirdek yükü 7 olabilir.

Atomu oluşturan temel taneciklerin sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

ElektronProtonNötron
e veya eno veya np+ veya p
no veya np+ veya pe veya e
e veya ep+ veya pno veya n
no veya ne veya ep+ veya p
p+ veya pe veya eno veya n