Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Atom ve Periyodik Sistem

Atom

“Atom ve Periyodik Sistem” ünitesi, Kimya 9 dersinin 2. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Atom ve Periyodik Sistem ünitesinden, TYT sınavında, her yıl en az 1 tane bazen de 2 tane soru gelmektedir.

Atom ve Periyodik Sistem ünitesinin; atomların proton sayılarının, elektron sayılarının ve yüklerinin hesaplanmasında gerekecek, basit toplama ve çıkarma işlemleri dışında sayısal bir başlığı yoktur.

Ünitenin Bölümleri

 1. Atom Modelleri
 2. Atomun Yapısı
 3. Periyodik Sistem

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Atom ve Periyodik Sistem Ünitesinin Anahtar Kavramları

 • Absorbsiyon (Soğurma)
 • Ametal
 • Atom
 • Atom modeli
 • Atom yarıçağı
 • Elektron ilgisi (E.İ.)
 • Elektron
 • Elektronegatiflik
 • Emisyon (Yayma)
 • Grup
 • İyonlaşma enerjisi (İ.E.)
 • Metal
 • Periyot
 • Teori
 • Yarı metal

Ünitenin Kazanımları

Bu ünite için, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlar ve açıklamaları şunlardır:

1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar:

 • Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur.
 • Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek, modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez.

2. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır:

 • Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop kavramları tanıtılır.
 • Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez.

3. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar:

 • Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar üzerinde durulur.
 • Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup, diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına girilmez.

4. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır:

 • Elementlerin sınıflandırılması; metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır.

5. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar:

 • Periyodik özelliklerden metalik, ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.
 • Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçapı tanımlarına girilmez.

Üniteyi öğrenmeye başlamak için bir sonraki dersimize geçin.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.