Atom Modelleri – Test 2

Dalton Atom Modeli’nde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

Bütün maddeler atom adı verilen çok taneciklerden oluşur.

Atomun merkezinde çekirdek vardır.

Atomların için doludur.

Farklı element atomları kimyasal tepkimeler ile birleşerek, bileşikleri oluşturur.

Bir elementin bütün atomları özdeştir.

I) Atomda pozitif ve negatif yükler vardır.
II) Pozitif yükler, üzümlü kekin hamuru gibi atomun her yerine yayılmış bir şekildedirler.
III) Negatif yükler, üzümlü kekin üzümleri gibi atom içinde rastgele dağılmışlardır.

Atom ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki bilim insanlarının hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Lavoisier

Atomun yapısını proton, nötron ve elektronlar oluşturur. Bu üç parçacığa atomun temel tanecikleri denir. Bu taneciklerden önce elektron ve proton sonra nötron keşfedilmiştir.

Buna göre, nötronun elektron ve protonlarından daha sonra keşfedilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Yüksüz olması

Daha ağır olması

Daha hafif olması

Çekirdekte olması

Daha küçük olması

Atomun çekirdeğini keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Robert Boyle

Rutherford, atomdaki pozitif yüklerin çekirdekte bulunduğunu keşfetmiş fakat çekirdek tartıldığında kütlesinin pozitif yüklerin kütlesinden daha büyük olduğunu görmüştür.

Bu durumun doğru açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

Çekirdekte protonlardan başka nötronlar da bulunur.

Elektronlar çekirdeğin çevresinde bulunurlar.

Atomda sadece pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.

Atomun büyük bir kısmı boştur.

Nötr bir atomda pozitif ve negatif yük miktarı eşittir.

I) Atomda, pozitif yük sayısı ile negatif yük sayısı birbirine eşittir.
II) Pozitif yükler, atomun kütlesinin yaklaşık yarısıdır.
III) Çekirdeğin hacmi, atomun hacminin yanında çok küçüktür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi hem Rutherford hem de Thomson Atom Modeli’inde yer alır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

Elektronların çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde döndüğünü söyleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

A. Lavoisier

I) Dalton Atom Modeli
II) Thomson Atom Modeli
III) Rutherford Atom Modeli
IV) Bohr Atom Modeli

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yukarıda verilen atom modellerinin birine ait değildir?

Atomda negatif yükler, pozitif yükler içerisinden homojen olarak dağılmıştır.

Kimyasal tepkimelerde atomların türü ve sayısı korunuz.

Pozitif yükler, atomun çekirdeğinde ve çok küçük bir hacimde bulunur.

Elektronlar, orbitallerde hareket eder.

Elektronların en düşük enerjili olacak şekilde dizilimleri, atomun temel halini oluşturur.

Nötronu keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

James Chadwick

Bohr Atom Modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Elektronların çekirdek etrafında ve belli yörüngelerde döndüğünü söylemiştir.

En son atom modelidir.

Yörüngeler, çekirdeğe en yakından başlanarak K, L, M, N… harfleri ile gösterilmiştir.

Temel haldeki bir atomun enerji absorbe ettiğinde uyarılmış hale geçeceğini söylemiştir.

Uyarılmış atomların karasız olduğunu ve ışıma spektrumu yaydığını söylemiştir.

Rutherford, çok ince bir altın levha üzerine …………. (I)  ışınları göndererek yaptığı deney sonucu, atomdaki pozitif yüklerin atomun …………… (II) toplandığını keşfetmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

_______I______________II_______
alfayörüngesinde
betaetrafında
alfaçekirdeğinde
Xçekirdeğinde
alfaiçinde

I) Atomda, pozitif yüklerin arasında homojen olarak dağılmışlardır.
II) Çekirdeğin çevresinde, belli uzaklıklardaki yörüngelerde yüksek hızlarda dönerler.
III) Çekirdeğin etrafında dönerler.

Yukarıda, elektron hakkında verilen bilgiler kimlere aittir?

_____I__________II__________III_____
RutherfordDaltonRutherford
ThomsonBohrDalton
RutherfordBohrThomson
ThomsonBohrRutherford
ThomsonDaltonRutherford

I) Bir atomun ortamdan enerji almasına denir.
II) Atomların ortama ışın (enerji) yaymasına denir.
III) Dışarıdan enerji alan atomun, elektronlarının daha yüksek enerji seviyelerine çıkması sonucu oluşur.

Yukarıda tanımı yapılan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

______I____________II___________III_____
EmisyonAbsorbsiyonUyarılmış atom
AbsorbsiyonEmisyonTemel hal
AbsorbsiyonEmisyonUyarılmış atom
AbsorbsiyonUyarılmış halTemel hal
Temel halEmisyonUyarılmış atom

Alfa saçılması deneyini yaparak, atomda büyük boşlukların olduğu keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Robert Boyle

Aşağıda, Dalton Atom Modeli ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi, bu modelin eksikliklerinden biri değildir?

Farklı elementlerin atomları da farklıdır.

Bir elementin bütün atomları özdeştir.

Atomların için doludur.

Atomlar parçalanamaz.

Bir elementin bütün atomları aynı kütleye sahiptir.

Yaptığı hassas deneyler sonucu, atomun çapının yaklaşık olarak 10-8 cm olduğunu hesaplayan ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Lavoisier

I) Gaz halindeki hidrojeni ısıtıp, yaptığı emisyonu prizmadan geçirmek.
II) Güneş ışığını, önce gaz halindeki hidrojen elementinden sonra prizmadan geçirmek.
III) Güneş ışığını, doğrudan prizmadan geçirmek

Yukarıdaki işlemler sonucunda oluşan spektrumların adları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

____I________II_______III___
çizgili emisyonsüreklikesikli
çizgili emisyonçizgili absorbsiyonsürekli
sürekli emisyonçizgili absorbsiyonsürekli
çizgili emisyonsürekli absorbsiyonkesikli
sürekli emisyonçizgili absorbsiyonsürekli