Atom Modelleri – Test 1Bilimsel çalışmalar sonucu ortaya atılan 5 tane atom modeli vardır. Bu atom modellerinden en sonuncusu ve günümüzde geçerli olanı, “Modern Atom Teorisi”dir.

Buna göre, Modern Atom Teorisinden önceki atom modelleri, kronolojik sırayla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr

Thomson, Dalton, Rutherford, Boyle

Boyle, Dalton, Thomson, Rutherford

Datlon, Thomson, Rutherford, Boyle

Rutherford, Dalton, Thomson, Boyle

John Dalton - Dalton Atom Modeli
I
Dalton
J. J. Thomson - Thomson Atom Modeli
II
Thomson
E. Rutherford - Rutherford Atom Modeli
III
Rutherford

Yukarıda verilen bilim insanlarının hangisine göre atom, içi dolu ve parçalanamayan bir küreciktir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

Dalton, Thomson ve Bohr hayali bir dünyada ve aralarında konuşuyorlarken aşağıdaki diyalog geçiyor:

Dalton: Atomun içi tamamen doludur.
Thomson: Atomda pozitif ve negatif yükler rastgele dağılmıştır.
Bohr: Atomun elektronları, çekirdeğin dışında ve belirli enerji seviyelerinde hareket ederler.

Buna göre, bu bilim insanlarının verdiği bilgilerden hangileri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir?

Dalton

Thomson

Thomson ve Bohr

Dalton ve Bohr

Dalton ve Thomson

Dalton Atom Modeli

“Bana bir atom modeli geliştir ama atoma çok benzesin.” deseydik, aşağıdaki bilim insanlarından hangisi, yukarıda verilen atom modellerini yapıp getirirdi?

Dalton

Thomson

Bohr

Rutherford

Einstein

Dalton, “Bir elementin bütün atomları her yönü ile birbirinin aynısıdır.” demiştir.

Buna göre, Dalton, aşağıdaki kavramlardan hangisini bilseydi, böyle bir cümle kuramazdı?

Elektron

Proton

Nötron

İzotop

Yörünge

Rutherford Atom Modeli

Bilim insanlarına birer mail atıp, “Sizce atom neye benzer?” diye bir soru sorma şansımız olsaydı ve atomu kendilerince çizmelerini isteyebilseydik, yukarıdaki şekil hangi bilim insanının mailinden çıkardı?

Dalton

Rutherford

Bohr

Thomson

Boyle

Elektronların sabit yörüngelerde ve çekirdek etrafında döndüğünü söyleyen bilim insanı kimdir?

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Lavoisier

Üzümlü Kek - Thomson Atom Modeli
Üzümlü Kek

Atomun bir üzümlü keke benzediğini söyleyen bilim insanı Thomson’dır.

Buna göre Thomson, bu benzetme ile atom hakkında hangi bilgiyi vermeye çalışmıştır?

Üzümler atomdaki negatif yüklere, kekin hamuru ise pozitif yüklere benzer.

Üzümler atomdaki protonlara benzer, kekin hamuru ise elektronlara benzer.

Üzümler atomdaki nötronlara benzer, kekin hamuru ise protonlara benzer.

Üzümler atomdaki negatif yüklere benzer, kekin hamuru ise nötronlara benzer.

Üzümler atomlardaki nötronlara benzer, kekin hamuru ise elektronlara benzer.

Bohr-Atom-Modeli-Atom-Modelleri-SiteCenneti
I
Thomson Atom Modeli
II
Rutherford Atom Modeli
III
Dalton-Atom-Modeli-Atom-Modelleri-SiteCenneti.com
IV

I: Bohr, II: Dalton, III: Rutherford, IV: Thomson

I: Bohr, II: Thomson, III: Rutherford, IV: Dalton

I: Thomson, II: Bohr, III: Rutherford, IV: Dalton

I: Dalton, II: Rutherford, III: Thomson, IV: Dalton

I: Dalton, II: Thomson, III: Rutherford, IV: Bohr

Rutherd Atom Modeli - Deney

Yukarıdaki şekil, Rutherford’un alfa ışınları ile yaptığı deneye aittir.

Bu düzenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Alfa ışınları pozitif yüklü ve ağır ışınlar olduğu için seçilmiştir.

Altın levhadan geçen alfa ışınlarının büyük çoğunluğu hiç sapmamış ya da çok az sapmıştır.

Altın çekirdeğine yakın geçen ışınlar büyük bir açıyla sapmışlardır.

Altın çekirdeğine çarpan alfa ışınları, geri yansımıştır.

Bu deney sonucunda, Rutherford, atomun elektronlarının yörüngelerde döndüğünü keşfetmiştir.

Sürekli Spektrum - Bohr Atom Modeli

Yukarıdaki şekilde, beyaz ışık geçirilen bir prizmadan oluşan spektrum verilmiştir.

Buna göre, bu spektrum ile ilgili olarak;

I) Sürekli spektrumdur.
II) Prizmadan geçirilen ışık, güneş ışığı olabilir.
III) Oluşan spektrum, gökkuşağı ile aynı desene sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III

Çizgi Spectrumu - Bohr Atom Modeli

Yukarıda, hidrojen gazına ait iki adet spektrum deseni verilmiştir. Bu desenlerden yukarıda verilen “a”, aşağıda verilen spektrum ise “b” olarak adlandırılmıştır.

Buna göre, bu spektrumlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ve b spektrumları çizgi (kesikli) spektrumlardır.

a spektrumunu elde etmek için, hidrojen gazı ısıtılmıştır.

b spektrumu elde etmek için hidrojen gazı soğutulmuştur.

b spektrumu, çizgi absorbsiyon spektrumudur.

Hidrojenden başka hiç bir atomun bu desende spektrumları yoktur.

Bohr-Atom-Modeli-Atom-Modelleri-Soru-Çözümü-SiteCenneti

Yukarıda şekli verilen atom ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Bohr atom modeline göre çizilmiştir.

Elektronlar dairesel yörüngelerde devamlı dönerler.

Atomun K ve L katmanlarında elektron vardır.

Uyarılmış bir atomdur.

Aynı katmandaki elektronların hepsinin enerji seviyeleri eşittir.

Elektronlar için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Thomson’a göre, elektronlar atomun her yerine dağılmıştır.

Dalton’a göre, atomlarda elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşittir.

Rutherford’a göre, çekirdeğin etrafında dönerler.

Bohr’a göre, çekirdek etrafında ve belli yörüngelerde dönerler.

Bohr’a göre, yörüngeler arasında hareket edebilirler ve bu esnada enerji alış-verişi yaparlar.

Protonalar için, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Atomdaki pozitif yüklerdir ve Thomson tarafından keşfedilmişlerdir.

Dalton, protonların varlığını bilmiyordu.

Rutherford, protonların atomun çekirdeğinde bulunduğunu keşfetmiştir.

Nötrondan sonra keşfedilmişlerdir.

Bütün atomlarda bulunur.