Atom ve Periyodik Sistem 2. Bölüm

İçindekiler

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE II

ATOM ve Periyodik Sistem

II. Bölüm

2. BÖLÜM – Atomun Yapısı

Dersin Özellikleri:

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Atomun Yapısı
  • Atom Altı Tanecikler
  • Atom ile İlgili Temel Kavramlar
   1. Proton sayısı (Z veya p.s.)
   2. Nötron sayısı (n.s.)
   3. Kütle numarası (A veya K.N.)
   4. Elektron sayısı (e.s.)
   5. Atom yükü (yük)
  • İzotop, İzobar, İzoton ve İzoelektronik Atomlar

Atomun Yapısı

Atom Altı Tanecikler

 • Atom; proton, nötron ve elektronlardan oluşan bir kimyasal türdür.
 • Elektron, proton ve nötrona “atom altı tanecikler” veya “atomun temel tanecikleri” de denir.
 • Protonlar ve nötronlar çekirdekte, elektronlar yörüngelerde bulunur.
Atom - Proton, Nötron ve Elektronların Yerleşimi

Proton – Nötron – Elektron

Proton Nötron Elektron
Sembolü p veya p+ n veya no e veya e
Kütlesi (gram) 1,672×10-24 g 1,675×10-24 g 9,109×10-28 g
Kütlesi (akb) 1 akb 1 akb 0 akb
Yükü (C) +1,602×10-19 C 0 C -1,602×10-19 C
Birim Yükü +1 0 -1

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

1. Proton Sayısı (Atom Numarası (Z))

 • Atomun sahip olduğu protonların toplam sayısıdır.
 • Proton sayısı:
  • Atom numarası
  • Çekirdek yükü aynı anlamdadır.
 • Sembolü Z harfidir.
 • Atomun kimlik numarası gibidir.
  • Atomlar, proton sayılarından tanınır.
 • Proton sayıları, atomların sembollerinin sol alt köşesinde verilir:
  • 2He
  • 10Ne
  • 11Na
  • 1H
  • 8O
 • Proton:
  • +1 yüklü
  • Çekirdekte bulunur.
  • Atomun yükü ve kütlesi hesap edilirken lazım
  • Nötrondan azıcık hafif
  • 1 akb kütleli
  • Fiziksel ve kimyasal olaylarda değişmez.
  • Nötür bir atomda, proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir.

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

2. Nötron Sayısı

 • Atomun sahip olduğu nötronların toplam sayısıdır.
 • Nötron sayıları, atomların sembollerinin sol ortasında verilir:
  Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-Nötron-Sayısı
 • Nötron:
  • Nötrdür (Yüksüz)
  • Çekirdekte bulunur.
  • Proton ile hemen hemen aynı kütlede
  • 1 akb kütleli
  • Atomun kütlesi hesap edilirken lazım
  • Fiziksel ve kimyasal olaylarda değişmez.

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

3. Kütle Numarası (A)

Kütle Numarası = proton sayısı + nötron sayısı

 • Atomdaki protonların ve nötronların toplam sayısıdır.
 • Nükleon sayısı da denir.
 • Sembolü A veya K.N. harfleridir.
 • Kütle numarası, atomların sembollerinin sol üstünde verilir:
  • 40Ca
  • 4He
  • 12C
  • 56Fe
 • Kütle numarası:
  • Fiziksel ve kimyasal olaylarda değişmez.

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

4. Elektron Sayısı

 • Atomun sahip olduğu elektronların toplam sayısıdır.
 • Sembolü e.s. harfleridir.

Elektron sayıları, sağ alt köşede verilir:

 • He2
 • Ne10
 • Na11
 • H1
 • O8
 • Elektron:
  • Birim yükü -1’dir.
  • Yörüngelerde bulunur.
  • Kültesi proton ve nötrona göre çok çok az.
  • Atomun kütlesi hesap edilirken ihmal edilir.
  • Yük hesaplamalarında kullanılır.
  • Kimyasal olaylarda değişebilir.
   • Atomlar elektron alabilir, verebilir ya da ortaklaşa kullanabilir.
  • Nötr bir atomda elektron ve proton sayıları eşittir.

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

Formüllerde Atom Altı Tanecikler Verilmez

 • Formüllerde:
  • Atomların sayıları
  • Varsa toplam yükleri görünür:
   • H2O
   • O2
   • C3H8
   • CO32-
 • Proton, nötron, elektron sayısı genellikle soruların sonunda ve parantez içinde verilir.

Örnek:

N2O molekülünde toplam kaç tane proton vardır? (7N, 8O)

Çözüm:

N2O molekülü = NNO

22(7N7N8O)

7 + 7 + 8 = 22

Örnek:

N2O molekülünün kütle numarası kaçtır? (N:14, O:16)

Çözüm:

N2O molekülü = NNO

44(14N14N16O)

14 + 14 + 16 = 44

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

 • Tabiatta 2 çeşit yük vardır. Bunlar:
  • artı (“+” pozitif) yük: Protonlardan gelir.
  • eksi (“-” negatif) yük: Elektronlardan gelir.
 • Mesela:
  • 5 tane protonun yükü +5 olur.
  • 5 tane elektronun yükü -5 olur.

Atomun Yükü

 • Protonlarının ve elektronlarının yüklerinin toplamına atomun yükü (tanecik yükü) denir.
  • Mesela:
   • 5 tane protonu (+5 yapar)
   • 8 tane elektronu (-8 yapar)
    olan bir atomun yükü:
    • +5-8 = -3 olur.

Yük = p.s. – e.s.

Yüklerine Göre Atomlar

 1. Nötür Atomlar
 2. İyonlar (yüklü atomlar)
  1. Anyonlar (- yüklü)
  2. Katyonlar (+ yüklü)

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

1. Nötr Atomlar

 • Proton sayısı ile elektron sayısı eşit olan atomlara nötr atomlar denir.
  • Mesela:
   • 9 tane protonu
   • 9 tane elektronu
    olan bir atom nötürdür.
    (+9 -9 = 0)
 • Nötr atomlar için şunlar söylenebilir:
  • Proton sayısı ile elektron sayısı eşittir.
   • Yani; negatif ve pozitif yükler birbirine eşit miktardadır.
  • Toplam yükleri sıfır eder.
  • Atomun yükü sıfırdır.
  • Atom yüksüzdür.
  • Atom nötürdür.
 • Nötür atomlarda sadece atomun sembolü yazılır, yük kısmı boş bırakılır.
  • Nötr atomlara örnekler:
   • He
   • Ne
   • Na
   • H
   • O

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

2. İyonlar (Yüklü Atomlar)

 • Proton sayısı ile elektron sayısı eşit olmayan atomlara iyon denir.
 • İyonların, pozitif veya negatif bir tam sayı ile gösterilen yükleri vardır.
  • Yükün işareti genellikle sayının sonuna yazılır.
 • İyonların yükleri sağ üst köşede verilir:

İyon örnekleri:

 • O2-
 • Ca2+
 • Al3+
 • Na+
 • NH4+
 • F
 • P3-
 • PO43-

Yüklerin Yazılması

 • Mesela; aşağıdaki Oksijen (O) atomlarının hepsi -2 (eksi iki) yüklüdür.
  • O-2
  • O=
  • O– –
  • O2-
 • Mesela; aşağıdaki Kalsiyum (Ca) atomlarının hepsi de +2 (artı iki) yüklüdür.
  • Ca+2
  • Ca++
  • Ca2+

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

Nötr Atomlar Nasıl İyonlara Dönüşür?

 • İyonlar:
  • Nötür atomların elektron alış-verişi sonucu oluşurlar.
 • Elektron alış-verişi yapan nötr atomda e ve p+ eşitliği bozulur.

2.1. Anyonlar (- yüklü iyonlar)

 • Nötr bir atom elektron alırsa” yük kazanır ve anyona dönüşür.
 • Nötr bir atom:
  • 1 elektron alırsa -1 yüklü olur.
  • 2 elektron alırsa -2 yüklü olur.
 • Elektron sayıları protonlardan çoktur.
 • Bazı anyonlar:
  • O2-, F, P3-, PO43-

2.2. Katyonlar (+ yüklü iyonlar)

 • Nötr bir atom elektron verirse + yük kazanır ve katyona dönüşür.
 • Nötr bir atom:
  • 1 elektron verirse +1 yüklü olur.
  • 2 elektron verirse +2 yüklü olur.
 • Proton sayıları elektron sayılarından fazladır.
 • Bazı katyonlar:
  • Ca2+, Al3+, Na+, NH4+

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

İyonlar da Elektron Alış-Verişi Yapabilir

 • Bir iyon:
  • Elektron alırsa:
   • Alınan elektron sayısı yükten çıkarılır.
  • Elektron verirse:
   • Verilen elektron sayısı yüke eklenir.
 • Mesela:
  • X+2 iyonu;
   1 elektron alırsa X+1 olur.
   2 elektron alırsa nötür X olur.
   3 elektron alırsa X-1 olur.
   4 elektron alırsa X-2 olur.

   1 elektron verirse X+3 olur.
   2 elektron verirse X+4 olur…
 • Mesela:
  • X-2 iyonu;
   1 elektron alırsa X-3 olur.
   2 elektron alırsa X-4 olur.

   1 elektron verirse X-1 olur.
   2 elektron verirse nötr X olur.
   3 elektron verirse X+1 olur…

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

Elektron Alış-Verişi Tepkimeleri

 • Aşağıdaki kimyasal tepkimede, bir X atomu 1 elektron alarak X-1 iyonuna dönüşür:
  • X + e → X-1
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 4 elektron alarak X-4 iyonuna dönüşür:
  • X + 4e → X-4
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 3 elektron vererek X+3 iyonuna dönüşür:
  • X → X+3 + 3e
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 1 elektron vererek X+1 iyonuna dönüşür:
  • X → X+1 + e
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X+3 iyonu 4 elektron alarak X-1 iyonuna dönüşür:
  • X+3 + 4e → X-1
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X-3 iyonu 5 elektron vererek X+2 iyonuna dönüşür:
  • X-3 → X+2 + 5e

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

Yüklü Moleküller (Kök İyonlar)

 • Kovalent bağlı atom topluluklarına molekül denir.
  • Molekül örnekleri:
   • H2O
   • NH3
 • Yüklü moleküllere kök veya kök iyon denir.
  • Kök iyon örnekleri:
   • CO32-
   • NH4+
 • Kök iyonların da anyon ve katyonları vardır:
  • Katyon kök iyonlara örnekler:
   • NH4+
   • H3O+
  • Anyon kök iyonlara örnekler:
   • CO32-
   • NO3
 • Kök iyonlarda verilen yük toplam yüktür.
  • Toplam proton sayısı ve
  • Toplam elektron sayısı ile
  • Toplam yük hesaplanır.

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

5. Yük

Mesela:

 • CO32- kökündeki toplam proton ve elektron sayısını bulalım. (6C, 8O)
 • Kök iyonda:
  • 1 tane C atomu
   • 6 protonu vardır.
  • 3 tane O atomu vardır.
   • Her birinde 8 proton vardır.
 • Atomların proton sayıları her yerde aynıdır:
  • CO32- kökünü şöyle de yazabiliriz:
   • (6C8O8O8O)2-
 • Toplam proton sayısı=30
  • 30(6C8O8O8O)2-
 • Toplam elektron sayısı=32
  • Yük = p.s – e.s formülünden
   • -2 = 30 – e.s
   • e.s = 30 + 2
   • e.s = 32

Mesela:

 • NH4+ kökündeki toplam proton ve elektron sayısını bulalım. (7N, 1H)
 • Toplam proton sayısı=11
  • 11(7N1H1H1H1H)+
 • Toplam elektron sayısı=10
  • Yük = p.s – e.s formülünden
   • +1 = 11 – e.s
   • e.s = 11 – 1
   • e.s = 10

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

Atom Altı Tanecikler Arası İlişkiler

Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-


Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-Formüller-TYT-Sitecenneti-TYT-Kimya-

Proton sayısı – Nötron sayısı – Elektron sayısı

Kütle Numarası = p.s. + n.s.
p.s. = Yük + e.s.

 • Proton sayısı = Çekirdek yükü = Atom numarası
 • Kütle numarası = Nükleon sayısı
 • Yük = İyon yükü = Yükseltgenme Basamağı = Değerlik

Atomun Yapısı

Etkinlik:

Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-Kalsiyum-AtomAtom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-Oksijen-AtomuAtom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-Magnezyum-Atomu
Proton sayısı
Atom numarası
Çekirdek yükü
20812
Kütle numarası
Nükleon sayısı
Atom kütlesi
411724
Nötron sayısı21912
Elektron sayısı181010

Atomun Yapısı

Örnek:

Bir atomun 19 tane protonu vardır.

Bu atomun nükleon sayısı da 40 ise, nötron sayısı kaçtır?

Örnek:

20Ca+2 iyonunun elektron sayısı kaçtır?

Atomun Yapısı

Örnek:

Bir Y atomunun elektron sayısı nötron sayısından 2 fazladır. Bu atomun proton sayısı ile nötron sayısı da birbirine eşittir.

Buna göre bu atomun yükü kaçtır?
Atomun Yapısı

İzotop Atomları

 • Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlardır.
  Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzotop-Atomlar

İzoton Atomlar

 • Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlardır.
  Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzoton-Atomlar

İzobar Atomlar

 • Kütle numarası aynı, proton sayısı farklı atomlardır.
  Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzobar-Atomlar

İzoelektronik Atomlar

 • Proton sayıları farklı elektron sayıları aynı olan atomlardır.
  Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzoelektronik-Atomlar

Atomun Yapısı

Örnek:

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzotop-İzoton-İzobar-TYT-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya-

Yukarıda verilen A, B, C ve D atomlarının proton, nötron ve nükleon sayılarından bazıları verilmiş bazıları ise boş bırakılmıştır.

Buna göre bu atomları için aşağıdaki soruların cevaplarını bulunur.

I) İzotop atomlar
II) İzoton atomlar
III) İzobar atomlar

Atomun Yapısı

Hidrojen Atomun İzotopları

Hidrojenin İzotopları


 • Doğada Hidrojen atomunun:
  • Hidrojen (1H)
  • Döteryum (2H)
  • Trityum (3H)
   olmak üzere 3 izotopu vardır.
 • Döteryum ve Trityumun oluşturduğu suya ağır su denir:
  • H2O (Normal su)
  • D2O (Ağır su)
  • T2O (Ağır su)

İzotürlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik atomlara izotürler denir.
 • İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.
 • İzoelektronik atomların kimyasal özellikleri benzerdir.
 • Diğer izotür atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Atomun Yapısı

Örnek:

X, Y ve Z atomları ile ilgili olarak şu bilgiler veriliyor:

I) X ile Z birbirinin izotopudur.
II) X ile Y birbirinin izotonudur.
III) X ile Z’nin elektron sayısı farklıdır.

Buna göre, bu atomlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Y ile Z’nin proton sayısı farklıdır.

X ile Z’nin tanecik yükü aynıdır.

X ile Y’nin nötron sayısı aynıdır.

X ile Y farklı elementtin atomlarıdır.

X ile Z aynı elementin atomlarıdır.

Çözüm:

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-İzotop-İzoton-İzobar-3-TYT-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya-

Atom ve Periyodik Sistem

II. Bölüm
(Atomun Yapısı)

Bitti 🙁