Asitler Bazlar ve Tuzlar 1. Bölüm

İçindekiler

DERS

TYT Kimya

Kimya 10

KONU

ÜNİTE III

ASİTLER BAZLAR TUZLAR

I. Bölüm

pH-Kavramı-Asit-Baz-Tuzlar-SiteCenneti

ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR

Ünitenin 4 bölümü vardır:

1- Asitler ve Bazlar
2- Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

3- Hayatımızda Asitler ve Bazlar
4- Tuzlar

Yıllara Göre Soru Sayısı (TYT)

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı11110

Asitler ve Bazlar

Dersin Özellikleri:

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Asitler ve Bazlar
  • Asilerin Genel Özellikleri
  • Bazların Genel Özellikleri
  • İndikatörler
  • Asit-Baz Çözeltilerinde H+ ve OH İyonları
  • Kuvvetli ve Zayıf Asitler
  • Asit-Baz Çözeltilerinde pH Kavramı
  • Asit ve Bazların Suda Çözünme Tepkimeleri
  • Oksitler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Asitler ve Bazlar

Asitlerin Genel Özellikleri

 • Tatları ekşidir. (Asit kelimesinin anlamı da zaten “ekşi”dir.)
 • Sulu çözeltileri elektrolittir.
 • Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.
 • Bazlarla tuz ve su oluştururlar. (nötürleşme (nötralleşme) tepkimesi)
 • Asitler, karbonatlı (CO32-) bileşiklerle CO2 (karbon dioksit) oluşturular.
  CaCO3(k) + 2HCl(suda) → CaCl2(suda) + CO2(g) + H2O(s)
 • Aktif metallerle tuz ve hidrojen gazı (H2(g)) oluştururlar.
  2HCl(suda) + Zn(k) → ZnCl2(suda) + H2(g)
 • Aşındırıcı ve tahriş edici özelliğe sahiptirler.

Bazların (Alkalilerin) Genel Özellikleri

 • Tatları acıdır.
 • Bazlar, ciltte kayganlık hissi oluşturur.
 • Sulu çözeltileri elektrolittir.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.
 • Kuvvetli bazlar, “amfoter metallerle” tuz ve hidrojen gazı oluşturular.
  • Amfoter metaller 6 tanedir:
   • Al, Cr, Be, Pb, Ga, Sn, Zn
 • Aşındırıcı ve tahriş edicidirler ve cilde temas ettiklerinde yakıcı etki gösterir.

Asitler ve Bazlar

Çevremizdeki Bazı Asitler

Bazı meyve asitleri şunlardır:

 • Elma asidi: Malik asit
 • Çilek asidi: Folik asit
 • Üzüm asidi: Tartarik asit
 • Limon ve portakal asidi: Sitrik asit
 • Zeytin asidi: Oleik asit

Diğer bazı asitler şunlardır:

 • Isırgan otunda formik asit vardır.
 • Karıncalarda da formik asit vardır.
 • Sütte, laktik asit vardır.
 • Gazlı içeceklerde karbonik asit vardır.
 • Araba akülerinde sülfürik asit çözeltisi vardır.

Bazı önemli asitler şunlardır:

 • HF: Hidroflorik asit (Hidrojen florür)
 • HCl: Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)
 • HBr: Hidrobromik asit (Hidrojen bromür)
 • HI: Hidroiyodik asit (Hidrojen iyodür)
 • HNO3: Nitrik asit (Kezzap)
 • H2SO4: Sülfürik asit (Zaç yağı)
 • HClO4: Perklorat asidi
 • H2CO3: Korbonik asit
 • CH3COOH: Asetik asit (sirke)
 • H3PO4: Fosforik asit

Asitler ve Bazlar

Çevremizdeki Bazlar

 • Bazların tadı acıdır. Mesela hardal, karabiber ve acı biberin yapısında baz olduğunu buradan anlayabiliriz.
 • Ele kayganlık hissi vermeleri, bazların diğer belirgin özellikleridir. Bir çok temizlik maddesinin bazik maddeler olduğunu anlamak gayet kolaydır.

Çevremizdeki bazı bazlar:

 • Sabunlar
 • Deterjanlar
 • Şampuanlar
 • Diş macunu
 • Kireç
 • Çamaşır sodası
 • Kül (Odun veya kömür külü)
 • Kabartma tozu (Karbonat)
 • Sodalar
 • Yağ çözücüler
 • Lavabo açıcısı
 • Mermer

Diğer bazı bazlar:

 • NaOH: Sodyum hidroksit (Sud kostik)
 • KOH: Potasyum hidroksit (Potas kostik)
 • Mg(OH)2: Magnezyum hidroksit
 • Ba(OH)2: Baryum hidroksit
 • NH3: Amonyak
 • Ca(OH)2: Kalsiyum hidroksit

Asitler ve Bazlar

İndikatörler

Kimyasallar tadına bakarak tanınmaz.

İbotenik Asit - Asitler ve Bazlar
İbotenik Asit – Asitler ve Bazlar
 • Amanita Muscaria mantarında İbotenik Asit bulundurur.
 • İbotenik Asit, zehirlidir.
Doğal İndikatör Asitte Verdiği Renk Bazda Verdiği Renk
Kırmızılahana Kırmızı – Pembe Yeşil – Sarı
Gül yaprağı Açık Pembe Sarı
Kırmızı soğan kabuğu Açık Kırmızı Açık Kahverengi
Kuşburnu Kırmızı Koyu Yeşil
Çilek Açık Turuncu Sarı – Yeşil
Çay Sarı Kahverengi
Kiraz Açık Pembe Açık Sarı
Lavanta Renksiz Kahverengi

Asitler ve Bazlar

İndikatörler

Ortanca Çiçeği

 • Turnusol kağıdı;
  • asit çözeltilerinde kırmızı
  • baz çözeltilerinde mavi renk alır.
 • Turnusol kağıdını asitler kızartır, bazlar morartır.
 • Gül yaprağı suyu;
  • Asidik ortamda Açık Pembe
  • Bazik ortamda sarımsı bir renk alır.

Asitler ve Bazlar

Bazı İndikatörler

Doğal İndikatör pH Sınırının Altında pH Sınırı pH Sınırının Üstünde
Metil turuncusu Turuncu 3,1 – 4,4 Sarı
Bromkrezol yeşili Sarı 3,8 – 5,4 Mavi
Metil kırmızısı Kırmızı 4,2 – 6,3 Sarı
Bromkrezol moru Sarı 5,2 – 6,6 Menekşe
Doğal İndikatör pH Sınırının Altında pH Sınırı pH Sınırının Üstünde
Bromkrezol mavisi Sarı 6,0 – 7,6 Mavi
Fenol kırmızısı Sarı 6,6 – 8,0 Kırmızı
Fenolftalein Renksiz 8,2 – 10,0 Mavi – Menekşe

Asitler ve Bazlar

Asit-Baz Çözeltilerinde H+ ve OH İyonları

H+ iyonu ile H3O+ (hidronyum) iyon aynıdır.
OH iyonunun adı hidrosit veya hidroksildir.

 • Saf suda, H+ sayısı ile OH sayısı eşittir.
 • Asitler suya H+ (H3O+) iyonu verirler.
 • Bazlar suya OH iyonu verirler.
 • Asidik sulu çözelti:
  • H+ sayısı > OH sayısı
 • Bazik sulu çözelti:
  • OH sayısı > H+ sayısı
 • Nötür sulu çözelti:
  • H+ sayısı = OH sayısı

Asitler ve Bazlar

Asit-Baz Çözeltilerinde H+ ve OH İyonları

Örnek:

Öğretmeni, kimya dersinde Burak’a asitlerin tanımını sormuştur. Fakat Burak, o anda heyecanlanıp cevabı hatırlayamamıştır ve sıra arkadaşından yardım istemiştir.

Buna göre, Burak’ın sıra arkadaşı aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir asit tanımı yapmış olur?

A) Suya OH iyonu veren bileşikler asittir.
B) Suya H+ iyonu veren bileşikler asittir.
C) Suya selam veren bileşikler asittir.
D) Sudan H+ alan bileşikler asittir.
E) Suda çözünen bileşikler asittir.

Asitler ve Bazlar

Kuvvetli ve Zayıf Asitler

 • Kuvvetli asitlerin pH değeri sıfıra yakındır.
  • Kuvvetli asitler şunlardır:
   • HCl (Hidroklorik asit)
   • HBr (Hidrobormik asit)
   • HI (Hidroiyodik asit)
   • HNO3 (Nitrik asit, kezzap)
   • H2SO4 (Sülfürik asit, zac yağı, akü asidi)
   • HClO4 (Perklorat asidi)
  • Kuvvetli asitlerin kimyasal türleri, suya atıldıklarında %100 iyonların ayrışırlar.
 • pH değeri 7’ye daha yakın olan asitler zayıftır.
  • Zayıf asitlerden bazıları şunlardır:
   • HF (Hidroflorik asit)
   • HCN (Hidrojen siyanür)
   • H2S (Hidrojen sülfür)
   • HCOOH (Formik asit, karınca asidi)
   • CH3COOH (Asetik asit, sirke asidi)
   • H2CO3 (Karbonik asit)
   • H3PO4 (Fosforik asit)
  • Suda, çok düşük bir oranda iyonlarına ayrışırlar.
  • Bu yüzden, suya çok az H+ iyonu verirler.

Asitler ve Bazlar

Kuvvetli ve Zayıf Bazlar

 • Kuvvetli bazların pH değeri de 14’e yakındır.
  • Kuvvetli bazlar genellikle 1A ve 2A metallerinin bazlarıdır ve şunlardır:
   • NaOH (Sodyum hidroksit)
   • LiOH (Lityum hidroksit)
   • KOH (Postasyum hidroksit)
   • Sr(OH)2 (Stronsiyum hidroksit)
   • Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit)
   • Ba(OH)2 (Baryum hidroksit)
  • Kuvvetli bazların kimyasal türleri, suya atıldıklarında %100 iyonların ayrışırlar.
 • pH değeri 7’ye daha yakın olan bazlar daha zayıftır.
  • Zayıf bazlardan bazıları şunlardır:
   • Mg(OH)2 (Magnezyum hidroksit)
   • Fe(OH)3 (Demir-III-hidroksit)
   • AgOH (Gümüş hidroksit)
   • NH3 (Amonyak)
  • Zayıf bazların, sudaki çözünürlükleri düşüktür veya suda çözündüklerinde çok düşük bir oranda iyonlarına ayrışırlar.

Asitler ve Bazlar

Asit-Baz Çözeltilerinde pH Kavramı

pH-Kavramı-Asit-Baz-Tuzlar-SiteCenneti
Asit-Baz Çözeltilerinde pH Kavramı
Çevremizdeki Bazı Maddelerin pH Değerleri
Çevremizdeki Bazı Maddelerin pH Değerleri

Asitler ve Bazlar

pH Ölçümü

pH Kağıdı

pH Kağıdı
pH Kağıdı ile pH Bulma

pH Metre

pH Metre Kullanımı
pH Metre
pH Metre

Asitler ve Bazlar

Asit ve Bazların Suda Çözünme Tepkimeleri

HCl Asitinin Suda Çözünmesi
HCl Asitinin Suda Çözünmesi
 • HCl(s) + H2O(s)H3O+(suda) + Cl(suda)
 • H2SO4(s) + 2H2O(s) 2H3O+(suda) + SO42-(suda)
 • CH3COOH(s) + H2O(s) H3O+(suda) + CH3COO(suda)
 • H2SO4(s)2H+(suda) + SO42-(suda)
 • H3PO4(s) 3H+(suda) + PO43-(suda)
 • CH3COOH(s) H+(suda) + CH3COO(suda)

Asitler ve Bazlar

Bazların Suda Çözünmesi Tepkimeleri

NH3 (Amonyak) Bazının Suda Çözünme Tepkimesi
NH3 (Amonyak) Bazının Suda Çözünme Tepkimesi
 • KOH(k) → K+(suda) + OH(suda)
 • Ca(OH)2(k) → Ca+2(suda) + 2OH(suda)
 • Mg(OH)2(k) → Mg+2(suda) + 2OH(suda)
 • NH3(g) + H2O(s) → NH4+(suda) + OH(suda)

Asitler ve Bazlar

Bazların Suda Çözünmesi Tepkimeleri

Alkollere Dikkat!

 • Alkol bileşiklerinde de OH grubu vardır:
  • CH3OH (Metil alkol)
  • C2H5OH (Etil alkol)
  • C3H7OH (Propil alkol)
 • Fakat alkoller baz değildir.
 • Alkollerin suda çözünme tepkimelerine bir bakalım:
  • CH3OH(s) + H2O(s) → CH3OH(suda)
  • C2H5OH(s) + H2O(s) → C2H5OH(suda)
  • C3H7OH(s) + H2O(s) → C3H7OH(suda)

Örnek:

I) CH3OH(s) + H2O(s) → CH3OH(suda)
II) NH3(g) + H2O(s) → NH4+(suda) + OH(suda)
III) C6H12O6(k) + H2O(s) → C6H12O6(suda)
IV) Ca(OH)2(k) → Ca+2(suda) + 2OH(suda)
V) CH3COOH(s) → H+(suda) + CH3COO(suda)

Yukarıda, çözünme tepkimeleri verilen maddelerden asit ve baz olanlar hangileridir?

Asitler ve Bazlar

Bazların Suda Çözünmesi Tepkimeleri

Örnek:

Laboratuvarda bir baz bileşiği arayan Ayten, dolaplardaki şişelerin etiketlerine bakmaktadır.

Buna göre, etiketinden aşağıdakilerden hangisi yazan kapta bir baz bileşiği vardır?

A) HCl
B) CH3OH
C) CH3COOH
D) NaOH
E) HNO3

Asitler ve Bazlar

Oksitler

Oksit Nedir?

 • Herhangi bir elementin oksijen ile yaptığı bileşiğe oksit bileşiği denir.
 • Oksit bileşiklerinde yalnız iki çeşit element olur; bu iki elementten biri her zaman oksijendir.
 • CaO (Kalsiyum oksit)
 • Na2O (Sodyum oksit)
 • CO2 (Karbon dioksit)
 • SO2 (Kükürt dioksit)
 • N2O5 (Diazot pentaoksit)

Örnek:

I) Fe2O3
II) HNO3
III) H2O

Yukarıda verilenlerden hangileri bir oksit bileşiğidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Asitler ve Bazlar

Oksitler

Oksitlerin Çeşitleri

 • Asidik Oksitler
 • Bazik Oksitler
 • Nötür Oksitler
 • Amfoter Oksitler

1.Asidik Oksitler

Ametallerin oksijence zengin oksitleridir.

 • CO2 (Karbon dioksit)
 • SO2 (Kükürt dioksit)
 • N2O5 (Diazot pentaoksit)

2. Bazik Oksitler

Metallerin oksitleridir.

 • CaO(k)
 • Na2O

3. Nötür Oksitler

Ametallerin oksijence zengin olmayan oksitleridir.

 • CO (Karbon monoksit)
 • NO (Azot monoksit)
 • N2O (Diazot monoksit)

4. Amfoter Oksitler

Amfoter metallerin oksitleridir.

 • Al2O3
 • Cr2O3
 • PbO2 (Kurşun -IV- oksit)
 • SnO2 (Kalay -IV- oksit)
 • ZnO
 • BeO

Asitler ve Bazlar

Oksitlerin Tepkimeleri

Suyla Tepkimeleri

 • Asidik oksit + H2O → Asit
 • Bazik oksit + H2O → Baz
 • Amfoter oksit + H2O → X
 • Nötür oksit + H2O → X

Asit/Bazlarla Tepkimeleri

 • Asidik oksit + Bazik Oksit → Tuz
 • Asidik oksit + Baz → Tuz + Su
 • Bazik oksit + Asit → Tuz + Su
 • Amfoter Oksitler + Asit → Tuz + Su
 • Amfoter Oksitler + Baz → Tuz + Su
 • Nötür oksitler asit ve bazlarla tepkime vermez.

Asitler ve Bazlar

Oksitlerin Su ile Tepkimeleri

Asidik Oksitlerin Suyla Tepkimeleri

 • CO2(g) + H2O(s) → H+(suda) + HCO3(suda)
 • SO3(g) + H2O(s) → 2H+(suda) + SO4-2(suda)
 • N2O5(g) + H2O(s) → 2H+(suda) + 2NO3(suda)

Bazik Oksitlerin Suyla Tepkimeleri

 • CaO(k) + H2O(s) → Ca2+(suda) + 2OH(suda)
 • Na2O(k) + H2O(s) → 2Na+(suda) + 2OH(suda)

Asitler Bazlar ve Tuzlar

I. Bölüm
(Asitler ve Bazlar)

Bitti 🙁