Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Karbon Kimyasına Giriş

Karbon Kimyasına Giriş

“Karbon Kimyasına Giriş” ünitesi, Kimya 12 dersinin 2. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Karbon Kimyasına Giriş” ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Anorganik ve Organik Bileşikler
 2. Basit Formül ve Molekül Formülü
 3. Doğada Karbon
 4. Lewis Formülleri
 5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Anorganik bileşik
 • Elmas
 • Grafit
 • Hibritleşme
 • Molekül geometrisi
 • Organik bileşikler
 • π (Pi) bağı
 • σ (Sigma) bağı

Ünitenin Kazanımları

 • Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
  • Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.
  • Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirilir.
  • Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında ilişki kurulur.
  • Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak; fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları ve önemleri üzerinde durulur.
 • Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
  • Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır.
 • Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
 • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler
  • Hibritleşme ve VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) yaklaşımı üzerinde durulur.
  • 2. periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikler dışındakiler verilmez.
  • Öğrencilerin hibritleşme ve VSEPR yaklaşımı konusunda bilişim teknolojilerinden yararlanarak (animasyon, simülasyon, video vb.) molekül modelleri yapmaları sağlanır

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.