Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Kimya - Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler

“Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler” ünitesi, Kimya 12 dersinin 4. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler” ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Fosil Yakıtlar
 2. Alternatif Enerji Kaynakları
 3. Sürdürülebilirlik
 4. Nanoteknoloji

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Biyokütle
 • Doğal gaz
 • Fosil yakıt
 • Ham petrol
 • Jeotermal
 • Kömür
 • Nanoteknoloji
 • Sürdürülebilirlik

Ünitenin Kazanımları

Fosil Yakıtlar

 • Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
  • Fosil yakıtlar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak açıklanır.
  • Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çevreye verdiği zararlara değinilir.
  • Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini araştırmaları ve elde ettikleri bilgilerden yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri hakkında tartışmaları sağlanır.

Alternatif Enerji Kaynakları

 • Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
  • Güneş, rüzgâr, hidrojen, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarına değinilir.
  • Bor mineralinden hidrojen eldesinin ülkemizin kalkınması için önemi vurgulanır.
  • Turhan Nejat Veziroğlu’nun kısa özgeçmişi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalara okuma parçası olarak yer verilir.
 • Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir.

Sürdürülebilirlik

 • Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendirerek açıklar.
  • Enerji, polimer, kâğıt ve metal sektörlerinin sürdürülebilir hayat üzerindeki etkilerine değinilir.

Nanoteknoloji

 • Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri açısından değerlendirir.
  • Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.