Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Çözünürlük; tıpkı yoğunluk veya kaynama noktası gibi ayırt edici bir özelliktir.
  • Mesela; 20 oC’de iken, 100 gram su, her zaman 36 gram yemek tuzu ile doyar.
  • Bu çözünürlük değeri sabittir ve sıcaklık değişmediği müddetçe hep, 100 gram suyu 36 gram tuz ile doyururuz.
  • Fakat, sıcaklığı değiştirirsek, bu çözünürlük değeri de değişir.
   • Yani, çözünürlük bazı faktörler değişince değişebilir.
 • Çözünürlüğe etki eden faktörler şunlardır:
  1. Sıcaklık
  2. Basınç
  3. Ortak İyon (Bu faktör “Kimyasal Tepkimelerde Denge” ünitesinde anlatılacaktır.)

1. Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi

 • Sıcaklık; neredeyse bütün maddelerin çözünürlüğünü değiştiren bir faktördür.
  • Fakat bu başlık altında bizim, tuzların ve gazların çözünürlüğüne sıcaklık etkisini bilmemiz yeterli olacaktır.

Tuzların Çözünürlüğüne Sıcaklık Etkisi

 • Suyun sıcaklığı arttıkça genellikle çözünürlüğü artar yani midesi büyür.
  • Bu yüzden sıcak suyu doyurmak genellikle daha zordur.
 • Fakat; bazı tuzlarda, durum tam tersidir; bu tuzlar soğuk suda daha çok çözünür.

Aşağıdaki resimde, bazı tuzların, çözünürlükleri ile sıcaklıkları arasındaki grafik verilmiştir.

Bazı Tuzların Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi
Bazı Tuzların Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi
 • Yukarıda da görüldüğü gibi, tuzların çoğunun çözünürlükleri sıcaklıkla doğru orantılı, çok az kısmı sıcaklık ile ters orantılıdır.

Örnek:

çözünürlük-sıcaklık-ilişkisi-örnek-çözümü-2

Yukarıdaki grafik, bir X tuzunun, çözünürlük-sıcaklık grafiğine aittir.

Buna göre bu X tuzu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X tuzunun çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.
B) Doymuş X çözeltisinin sıcaklığı yükseltilirse doymamış hale geçer.
C) Doymamış X çözeltisinin sıcaklığı yükselirse, çözelti seyrelir.
D) Doymamış X çözeltisinin sıcaklığı düşürülürse, doymuş hale geçebilir.
E) Doymuş X çözeltisinin sıcaklığı düşürülürse, kristallenme olayı gözlenir.

Örnek:

Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi

Yukarıdaki grafikte; A, B ve C tuzlarının çözünürlük-sıcaklık grafikleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A tuzunun çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantılıdır.
B) B tuzunun çözünürlüğü sıcaklık ile değişmez.
C) C tuzunun doymuş bir çözeltisi soğutulursa, aşırı doymuş bir çözelti elde edilir.
D) A tuzunun doymuş bir çözeltisinin sıcaklığı düşerse doymamış olur.
E) C tuzunun doymuş bir çözeltisinin sıcaklığı yükselirse, çözelti daha seyreltik bir hale gelir.

Örnek:

çözünürlük-sıcaklık-ilişkisi-örnek-çözümü-3

Yukarıda; bir X tuzuna ait çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre; bu X tuzu ile 25 oC’de hazırlanan, 240 gram doymuş bir çözeltinin sıcaklığı 50 oC’ye yükseltiliyor.

Buna göre, 50 oC’deki çözeltinin, tekrar doymuş olması için, çözeltiye ne kadar X tuzu eklenmelidir?

Gazların Çözünürlüğüne Sıcaklık Etkisi

 • Gazlar, soğuk suda daha çok çözünürler.
  • Gazlarda istisnasız, çözünürlük ile sıcaklık ters orantılıdır; sıcaklık arttıkça gazın çözünürlüğü azalır.

Güncel Örnek:

Gazozu soğuk içmemiz önerilir, çünkü; gazozda su ve suda çözünmüş CO2 (Karbon dioksit) gazı vardır. Gazozda çözünen CO2 gazı, gazozun boğazımızı yakan o asit tadını verir. Gazoz ne kadar soğuk olursa, asidi o kadar fazla olacaktır.

 • Aşağıdaki grafik, gazların çözünürlüğü ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi vermektedir:
Gazlarda Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi
Gazlarda Çözünürlük-Sıcaklık İlişkisi

Isınan bir suyun, sıcaklığı yükseldikçe içinden kabarcıklar çıktığı gözlenir. İşte bu kabarcıklar, soğukken suda çözünebilmiş O2 (Oksijen), CO2 (Karbon dioksit) ve N2 (Azot) gibi gazlardır. Bu gazlar, sıcak suda daha az çözünebildikleri için, su ısındıkça, suya fazla gelirler ve sudan kaçmak zorunda kalırlar.

2. Basıncın Çözünürlüğe Etkisi

 • Basıncın katı ve sıvı maddelerin çözünürlüğüne etkisi yok kabul edilir.
 • Katı ve sıvıların aksine basınç, gazların çözünürlüğünü önemli ölçüde değiştirir.
 • Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar, basınç azaldıkça azalır.
 • Aşağıdaki grafik, üç farklı gazın basınç-çözünürlük ilişkisini göstermektedir.
Gazlarda Çözünürlük-Basınç İlişkisi

Grafiğe dikkat edersek; X, Y ve Z gazlarının çözünürlük değerlerinin basınç arttıkça arttığını görürüz.

Güncel Örnek:

Basınç Düşünce Gazların Çözünürlüğü Düşer
Basınç Düşünce Gazların Çözünürlüğü Düşer

Hepimiz kola şişesinin kapağını açınca neler olduğunu biliriz. Kapağı açılan kola şişesinde, gaz kabarcıkları oluşur ve yukarıya doğru çıkarak kolayı terk ederler. Çünkü, kapağı açılan kolanın üzerinde biriken gaz tıslayıp gitmiş ve kolaya tepesinden etki eden gaz basıncı düşmüştür.

Basınç düşünce koladaki gazların çözünürlüğü düşmüştür. Bu yüzden, daha önceden çözünebilmiş olan CO2 gazının bir kısmı artık kolaya fazla gelmiş ve kabarcıklar halinde çözeltiyi terk etmek zorunda kalmıştır. Çünkü; basıncın azalması, gazların çözünürlüğünü düşürür.

Vurgun Olayı

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Vurgun Olayı
 • Dalgıçlar, her 10 metre derine indikçe üzerlerindeki basınç 1 atm artar.
 • Basıncın artması ile, kanlarında çözünen gaz miktarı da artar.
 • Vurgun olayı, dalgıçların yüzeye çıkarken acele etmeleriyle başlar.
  • Birden yüzeye çıkan dalgıçların, üzerindeki basınç da birden düşer ve ağzı açılan gazoz şişesinden çıkan gaz kabarcıkları gibi, kanlarında gaz kabarcıkları oluşabilir.
  • Bu gaz kabarcıkları, kılcal damarların tıkanmasına ve “vurgun olayı” denen sağlık sorununun oluşmasına neden olur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>