Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 4. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE III

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

IV. Bölüm

4.Bölüm: Çözünürlük

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çözeltilerin Sınıflandırılması
 • Çözünürlük

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çözeltilerin Sınıflandırılması

Derişimine Göre Çözeltiler

 • Seyreltik çözeltiler: Derişimi (çözünen madde oranı) düşük olan çözeltilerdir.
 • Derişik (konsantre) çözeltiler: Derişimi yüksek olan çözeltilerdir.
  • Bir çözeltiye;
   • Su eklersek veya çökelme olursa daha seyrek olur.
   • Çözünen eklersek veya su buharlaştırırsak daha derişik olur.

  Doygunluğuna Göre Çözeltiler

  • Doymamış çözelti: Bir miktar daha madde çözebilen çözeltilerdir.
  • Doymuş çözelti: Daha fazla madde çözemeyen çözeltilerdir.
  • Aşırı doymuş çözelti: Doyduktan sonra biraz daha madde çözmüş çözeltilerdir.
   • Çözeltilerin sıcaklığı değiştirilerek elde edilir.
   • Karasızdırlar, aşırı miktar zamanla kendiliğinden çöker ve doymuş olurlar.

  Çözeltilerin Sınıflandırılması

  Örnek:

  Özdeş bardaklar ve kesme şekerler ile hazırlanan; tek şekerli ve 2 şekerli çaylar için hangisi doğru değildir?

  A) Tek şekerli çay daha seyreltiktir.
  B) 2 şekerli çay daha derişiktir.
  C) 2 şekerli çayın derişimi daya büyüktür.
  D) Tek şekerli çay doymuştur.
  E) Çayı 3 şekerli içen biri için 2 şekerli çay seyreltik gelebilir.

  Örnek:

  Oda koşullarında, 250 gram suyu doyurmak için 34 gram X tuzu çözmek gerekmektedir.

  Buna göre aynı koşullarda 250 gram su ile hazırlanan X çözeltisi için hangisi doğru değildir?

  A) 20 gram X çözündüyse doymamıştır.
  B) 40 gram X katıp iyice karıştırırsak aşırı doymuş bir çözelti elde edebiliriz.
  C) 0,2 gram X çözündüyse seyreltik bir çözelti oluşur.
  D) 50 gram X katıp yeterince beklersek 16 gram’ı çözünmeden kalır.
  E) 34 gram X çözüp üzerine su eklersek doymamış olur.

  Çözünürlük Nedir?

  • Çözünürlük: 100 gram suyu doyuran madde miktarıdır.
   • Mesela, 100 gram su, 20 gram NaCl ile doyuyorsa çözünürlük ifadesi şöyle verilir:
    • 20 g NaCl / 100 g su

    Örnek:

    A maddesinin 20oC’deki çözünürlüğü; 42 g A / 100 g sudur.

    Buna göre aynı sıcaklık için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

    A) 100 gram su en fazla 42 gram A çözebilir.
    B) 100 gram suda 20 gram A çözersek doymamış bir çözelti oluşur.
    C) 100 gram suya 50 gram A katarsak 8 gramı çözünmeden kalır.
    D) 50 gram su 21 gram A ile doyar.
    E) 200 gram suya 84 gram A katarsak doymamış bir çözelti oluşur.

    Çözünürlük Nedir?

    Örnek:

    20 oC’ta, 25 gram suda en fazla 8 gram sodyum nitrat çözündüğüne göre, aynı sıcaklıkta soydum nitrat tuzunun çözünürlüğünü hesaplayınız.

    Örnek:

    200 gram çözeltide 60 gram tuz çözünmüştür. Aynı sıcaklıkta çözeltiye 50 gram daha tuz eklendiğinde çözeltinin kütlesi 238 gram oluyor.

    Buna göre aynı sıcaklıkta X tuzunun çözünürlüğü kaç g /100 g su olur?

    Çözünürlük Nedir?

    Örnek:

    20oC’de NaOH ile hazırlanmış doymuş çözeltinin derişimi 4 molal olarak ölçülmüştür.

    Buna göre bu sıcaklıkta NaOH katısının çözünürlüğü kaçtır? (NaOH: 40 g/mol)

    Örnek:

    Belli bir sıcaklıkta kütlece %25’lik 240 gram C6H12O6 çözeltisine 1 mol C6H12O6 katısı ekleniyor. Yeterince beklendiğinde 60 gram C6H12O6 katısının kabın dibinde çözünmeden kaldığı görülüyor.

    Buna göre C6H12O6 katısının bu sıcaklıktaki çözünürlüğü kaç g / 100 g sudur. (C6H12O6: 180 g/mol)

    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

    IV. Bölüm
    (Çözünürlük)

    Bitti 🙁