Organik Bileşikler 6. Bölüm

Organik Bileşikler – 6. Bölüm

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Organik Bileşikler – 1. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 2. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 3. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 4. Bölüm
  • Organik Bileşikler – 5. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Eterler
  • Eterlerin Adlandırılması
  • Eterlerin Fiziksel Özellikleri
  • Eterlerin Kimyasal Özellikleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Eterler

Eterler
 • R1 – O – R2 şeklinde gösterilen bileşiklere eter denir.
 • R1 ve R2:
  • Aynı alkil grupları ise eter bir simetrik eterdir.
  • Farklı alkil grupları ise asimetrik eterdir.
 • Su molekülünün (H-O-H) her iki hidrojeni de alkil grupları ile yer değiştirirse eter bileşiği oluşur:
  Sudan Eter Türemesi
 • Eterlerin genel formülü CnH2n+2O şeklindedir.
 • R – O grubuna alkoksi grubu da denir.
 • Eterler, bir alkoksi grubuna bir alkil grubunun bağlanması ile oluşur:
  Eterler

Eterlerin Adlandırılması

 • Dallanmamış eterlerin IUPAC adlandırılması:
  • Alkoksi alkan” kalıbıyla okunurlar:
   • Kısa alkil grubu, alkoksi (metoksi, etoksi…) olarak isimlendirilir.
   • Uzun alkil grubu ise alkan olarak okunur.
 • Yaygın adlandırılma:
  • Alkil1 alkil2 eter
  • Oksijen atomuna bağlı grupların isimleri, alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna “eter” sözcüğü eklenir.

Örnek:

Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC ve yaygın isimlerine dikkat edelim:

Eterlerin Adlandırılması
Eterlerin Adlandırılması

Eterlerin Adlandırılması

Örnek:

Dallanmamış bir eter:

Dİetil Eter

Eterlerin Adlandırılması

 • Dallanmış eterlerin IUPAC adlandırılması:
  • Alkoksi alkan” kalıbıyla okunurlar:
  • Karbon sayısı fazla alkil grubuna bir alkoksi grubu bağlanmış gibi düşünülür.
  • Dallanmış eterlerde; oksijene yakın taraftan itibaren numara verilir.
   • Alkoksi grubu dal olarak okunur.
   • Daha uzun olan alkil grubu alkan gibi okunur.

Örnek:

Dallanmış bir eter:

Eterlerine Adlandırılması

Eterlerin Adlandırılması

Örnek:

Uzun olan alkil/aril grubu numaralandırılır:

Eterlerin Adlandırılması

Örnek:

Alkil grubu ve aril grubu (fenil) de eter oluşturabilir:

ter-butil-fenil-eter

Eterlerin Adlandırılması

 • Siklo eterlerin IUPAC adlandırılması:
  • Halkalı yapıdaki eterler adlandırılırken, sikloalkanın bir karbon atomunun yerine oksijen geldiği düşünülür ve “oksa” ön eki ile okunur:
   • Oksasiklopropan
   • Oksasiklobütan

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler

Eterlerin Adlandırılması

Örnekler:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Adlandırma

Simetrik ve Asimetrik Eterler

R1 ve R2 aynı ise bu etere basit (simetrik) eter denir, R1 ve R2 farklı ise karışık (asimetrik) eter denir.


Simetrik ve Asimetrik Eter

Eterlerin Fiziksel Özellikleri

 • Karbon sayıları aynı olan mono alkoller ile eterler fonksiyonel grup izomerleridir.
Eterler ve Alkoller Fonksiyonel Grup İzomerleri Oluştururlar
 • Eterler; polar moleküllerdir.
  • Karbon sayısı azaldıkça sudaki çözünürlükleri artar.
 • Eterler; hidrojen bağları kuramaz.
  • Bu yüzden, aynı karbon sayısındaki alkollere göre;
   • kaynama noktaları daha düşüktür.
   • sudaki çözünürlükleri daha düşüktür
 • Eterler çok kararlı bileşiklerdir.
 • Kararlı oldukları için yağlar, mumlar, plastikler ve vernikler gibi organik maddeler için iyi çözücülerdir.
  • Dietil eter:
   • Çözücü olarak en yaygın kullanılan eterdir.
   • Anestezik (bayıltıcı) bir maddedir.
   • Solunum yollarını tahriş eder ve mide bulantısı yapar.

Eterlerin Kimyasal Özellikleri

 • Simetrik eterler, alkollerin asidik ortamda ısıtılması ile elde edilir:
Simetrik Eter Eldesi
 • Asimetrik eterler, alkolatların NaOH ile tepkimesinden elde edilir. Bu tepkimeye Williamson Sentezi denir.
Asimetrik Eterlerin Eldesi
 • Eterler yükseltgenme tepkimesi vermezler.

Eterler

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Soru-Çözümü

Eterler

Örnek:

Organik-Bileşikler-Fonksiyonel-Gruplar-Aterler-Soru-Çözümü-2
SON

Bu ders burada biter 🙁


sitecenneti.com/kimya ve derscenneti.com
işbirliği ile….