Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

5. Yükseltgenme Basamağı

Başlıca Katyonlar
 • Bir atomun aldığı, verdiği ya da ortaklaşa kullandığı elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir.
  • Yükseltgenme basamağı en basit tanımı ile yük demektir.
 • İyonik bağlı bileşiklerde, atomlar elektron almış ya da vermiş olurlar.
  • Bunun için iyonik bileşiklerde, atomların net olarak pozitif veya negatif yükleri vardır.
  • Bu yüzden iyonik bileşiklerde, atomların yüküne iyon yükü de denir.
 • Kovalent bağlı bileşiklerde, atomların elektron alması ya da vermesi söz konusu değildir.
  • Bu yüzden, kovalent bileşiklerde atomların net olarak bir yükü yoktur.
  • Bu bileşiklerde, atomların yükü için yükseltgenme basamağı kavramını kullanmak daha doğrudur.
 • Atomların yükseltgenme basamakları, şuralarda işimize yarar:

İyonlar

 • Bir bileşikteki bütün atomlar aslında birer iyondur fakat yükleri görünmez.
 • Bir atomun bileşiğindeki yükünü hesaplamak için, bileşik formülündeki diğer atomların yükünü ezbere bilmek gerekir.
  • Bu yüzden, yükseltgenme hesabı yapabilmek için aşağıdaki iyonları yükleri ile birlikte ezberlemek çok önemlidir:
Başlıca Katyonlar
Başlıca Katyonlar
Başlıca Anyonlar
Başlıca Anyonlar

Bu bir reklamdır:

Bazı Elementlerin Yükleri Hakkında

Aşağıdaki bilgiler, bileşiklerdeki atomların yüklerini daha kolay hatırlamayı sağlayacaktır:

 • Tek başına yazılan yani bileşiğe katılmamış atomlarda
  • Yükleri sıfırsa sağ üst köşeleri boştur. Yani; şu atomların yükü sıfırdır, nötrdürler:
   • Fe, Cu, Ca, Na…
  • Yükleri sıfır değilse, zaten sağ-üst köşelerinde belirtilmiştir.
   • Fe2+, Fe3+, Ca2+, Na+, Mg2+,…
 • Element moleküllerindeki atomların yükleri sıfırdır. Yani; şu moleküllerdeki atomların yükü sıfırdır:
  • H2, Cl2, Br2, F2, O2, N2
 • Oksijen (O) atomu, OF2 hariç, bileşiklerinde -2 yüklüdür.
  • OF2 bileşiğinde, Oksijen atomunun yükseltgenme basamağı +2’dir.
 • Flor (F) atomu, bütün bileşiklerinde -1 yük alır.
 • Hidrojen (H) atomu, metallerle yaptığı bileşiklerde -1, ametallerle yaptıklarında ise +1 yüklüdür.
  • NaH, CaH2 gibi metale bağlandığı bileşiklerinde H’nin yükseltgenme basamağı -1 dir.
  • NH3, H2O gibi ametale bağlandığı bileşiklerinde H’nin yükseltgenme basamağı +1 dir.
 • 1A grubu metalleri bileşiklerde +1 yük alır.
  • 1A grubu metalleri: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • 2A grubu metalleri ise +2 yük alırlar.
  • 2A grubu metalleri: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • B grubu metallerinin büyük çoğunluğu farklı bileşiklerinde farklı yükler alabilmektedir.
  • Mesela Demir (Fe) atomu, bazı bileşiklerinde +2, bazılarında ise +3 yük alabilmektedir.
 • İyonik bileşiklerde, çaprazlamaya dikkat ederek metal ve ametalin yükünü görmek mümkündür.
  • Mesela; FeCl3 bileşiğinde:
   • Fe atomu çaprazlamaya 3 gönderdiği için Fe3+
   • Cl atomu da demirin altına 1 gönderdiği için Cl1- yüklüdür.
 • Metaller, bütün bileşiklerinde katyondur yani pozitif yüklüdür.
 • Bütün bileşiklerde, en az bir anyon ve en az bir katyon vardır.

Yükseltgenme Basamağı Hesaplama

Yükseltgenme basamağı şu kurallara göre bulunur:

 • Bileşiklerdeki bütün atomların mutlaka sıfırdan farklı bir yükseltgenme basamağı vardır fakat görünmez.
 • Bir bileşiğin formülündeki bütün atomların, yüklerinin toplamı her zaman sıfırdır.
  • Mesela; NaCl bileşiğindeki sodyum ve klor atomlarının yükleri şöyledir:
   • Na+1 ve Cl-1 dir.
   • Atomların yüklerinin toplamı da (+1 -1) sıfırdır.
 • Yüklü bir moleküldeki (kök iyon) atomların toplam yükü, molekülün görünen yüküne eşittir.
  • Örneğin;
   • NO3 kök iyonundaki 4 atomun yüklerinin toplamı -1 yapar,
   • SO42- kök iyonundaki 5 atomun toplam yükü ise -2 yapar.

Örnek:

I) N2
II) NH3
III) N2O4
IV) NO3

Yukarıda verilen kimyasal türlerde, Azot (N) atomlarının yükseltgenme basamaklarını hesaplayınız.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

NH4NO3 (Amonyum nitrat) bileşiğindeki N (azot) atomlarının yükseltgenme basamaklarını hesaplayınız.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Ca3(PO4)2 bileşiğindeki, P (Fosfor) atomunun yükseltgenme basamağını hesaplayınız.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

4 yorum “5. Yükseltgenme Basamağı”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>