Modern Atom Teorisi 5. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE I

MODERN
ATOM
TEORİSİ

V. Bölüm

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Dersin Özellikleri:

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Yükseltgenme Basamakları
  • Yükseltgenme Basamağı Nedir?
  • Ezberlenmesi Gereken Yükseltgenme Basamakları
  • Yükseltgenme Basamağı Hesaplama

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Yükseltgenme Basamağı Nedir?

 • Bir atomun aldığı, verdiği ya da ortaklaşa kullandığı elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir.
  • Yük veya değerlik de denir.
  • Kararlılık (oktet ve dublet tamamlama) sağlar.
  • İyonik bağlı bileşiklerdeki atomların yükü için iyon yükü ifadesi de kullanılabilir.
  • Kovalent bileşiklerdeki atomların yükü için yükseltgenme basamağı kavramını kullanmak daha doğrudur.

Al3+

O2-

Al2O3

Bileşiklerde Yükseltgenme Basamakları Görünmez

 • Bileşik formüllerinde gördüğümüz her bir atomun bir yükseltgenme basamağı vardır fakat yazılmazlar.
  • Mesela CaCO3 bileşiğinde
   • Ca2+
   • C4+
   • O2-
    yüklüdür.
 • Bazı sorularda bileşiklerdeki atomların yükseltgenme basamağını hesaplamamız gerekecek.

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Ezberlenmesi Gereken Yükseltgenme Basamakları

 • Yükseltgenme basamağı hesaplayabilmek için yandaki iyonlar, yükleri ile ezberlenmelidir.
 • Hatırlatma:
  • Ka+yon: + yüklü iyon
  • Anyon: – yüklü iyon
Başlıca Katyonlar
Başlıca Katyonlar
Başlıca Anyonlar
Başlıca Anyonlar

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Bazı Elementlerin Yükleri Hakkında

 • Bileşiğe katılmamış atomlar yükleri ile verilir:
  • Nötr atomlar: Fe, Cu, Ca, Na
  • İyonlar: Fe2+, N3-, Na+, Mg2+
 • Element moleküllerindeki atomların yükleri sıfırdır: H2, Cl2, Br2, F2, O2,…
 • Metaller, hep pozitif yüklüdür.
 • Bileşiklerde, en az bir anyon ve en az bir katyon vardır.

 • O (Oksijen) atomu, bileşiklerinde -2 yüklüdür.
  • OF2 bileşiğinde +2’dir.
 • F (Flor) atomu, bütün bileşiklerinde -1 yük alır.
 • H (Hidrojen) atomu, metallerle yaptığı bileşiklerde -1, ametallerle yaptıklarında ise +1 yüklüdür.
 • 1A grubu metalleri bileşiklerde +1 yük alır: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

 • 2A grubu metalleri ise +2 yük alır: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • B grubu metallerinin farklı bileşiklerinde farklı yükler alabilmektedir.
  • Demir (Fe): +2ve +3
 • İyonik bileşiklerde, çaprazlamaya dikkat ederek yükleri görmek mümkündür.
  • Mesela; FeCl3 bileşiğinde, Fe atomu Fe3+; Cl atomu da Cl1- yüklüdür.

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Yükseltgenme Basamağı Nasıl Hesaplanır?

 • Bileşiklerdeki atomların mutlaka bir yükseltgenme basamağı vardır fakat görünmez.
 • Bileşiklerdeki bütün atomların, yüklerinin toplamı her zaman sıfırdır.
 • İyonlardaki atomların toplam yükü, iyon yüküne eşittir.
 • Sorulan atom dışındaki atomların yükseltgenme basamağını ezbere bilmemiz gerekir.

Örnek:

I) N2
II) NH3
III) N2O4
IV) NO3

Yukarıda verilen kimyasal türlerde, Azot (N) atomlarının yükseltgenme basamaklarını hesaplayınız.

5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamağı

Örnek:

NH4NO3 (Amonyum nitrat) bileşiğindeki N (azot) atomlarının yükseltgenme basamaklarını hesaplayınız.
Örnek:

Ca3(PO4)2 bileşiğindeki, P (Fosfor) atomunun yükseltgenme basamağını hesaplayınız.

Modern Atom Teorisi

V. Bölüm
(Yükseltgenme Basamakları)

Bitti 🙁